Jak jsou vyražena čísla VIN?

Číslo VIN je vyraženo na podvozku vozidla, obvykle se nachází v motorovém prostoru nebo pod plastovým obložením kolem otvoru dveří řidiče nebo spolujezdce. Výrobci automobilů často opakují číslo VIN i na jiných místech vozu.

Je VIN vyraženo na rámu?

Čísla VIN se do rámů vozidel vyrážejí již mnoho let , nicméně přibližně od modelového roku 1968 se tento proces sjednotil. Číslo VIN bylo vyraženo do různých kovových předmětů na vozidle, včetně rámu, karoserie, motoru, převodovky a dalších míst.

Jak jsou čísla VIN vyražena?

Jsou čísla VIN vyražena na motorech?

Výrobci vozidel při výrobě svých vozů vyrážejí čísla nejen na štítek VIN, ale také na motor a podvozek . V závislosti na výrobci vozidla mohou být někdy čísla umístěna na více místech než jen na výše uvedených místech.

Jaké je označení čísla VIN?

VIN je třípísmenná zkratka pro "Vehicle Identification Number". Řeší závažnou otázku bezpečnosti automobilů a značení dílů. Toto identifikační číslo ( vyznačené na karoserii ) totiž pomáhá zajistit sledovatelnost vozidla v průběhu celého výrobního procesu, ale také poté, co opustí továrnu.

Co znamenají jednotlivé číslice v čísle VIN?

První znak udává, kde na světě bylo vozidlo vyrobeno. Udává zemi původu. Druhý znak označuje výrobce. Třetí znak udává typ nebo divizi vozidla.
Kešované stránky

Kde je na vozidle vyryto číslo VIN?

Ve většině případů je VIN umístěno na několika místech, a to buď vyraženo do karoserie, pod kapotou, na konstrukční části vozu, ve spodním rohu čelního skla, na výrobním štítku a (nověji) vytištěno na samolepicím samolepicím štítku v rámu dveří řidiče.

Kde je vyraženo ve VIN?

IDENTIFIKACE MODELOVÉHO ROKU VOZIDLA
VIN je vyražen na štítku, který se obvykle nachází na palubní desce na straně řidiče pod čelním sklem . Lze jej také nalézt ve spodní části B-sloupku na straně řidiče nebo v dokladech od vozidla.

Která číslice v čísle VIN označuje motor?

Své číslo VI n najdete také v registraci. A váš titul. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm.

Které písmeno nebo číslice v kódu VIN identifikuje výrobce?

První 3 číslice – světový identifikátor výrobce (WMI)
První tři číslice VIN se označují jako WMI a udávají zemi původu, výrobce a konkrétní divizi výrobce.

Co identifikuje první číslice kódu VIN?

První znak kódu VIN označuje zemi, ve které bylo vozidlo vyrobeno . Čísla VIN'začínající číslicemi 1, 4 a 5 označují vozidla vyrobená ve Spojených státech. Třetí číslice nebo písmeno slouží výrobci vozidla k identifikaci, o jaký druh vozidla se jedná: osobní automobil, nákladní automobil, autobus atd.

Jak dekódovat číslo VIN?

Co znamenají písmena a číslice v čísle VIN?

 1. První skupina tří čísel a písmen v čísle VIN tvoří světový identifikátor výrobce (WMI).
 2. Dalších šest číslic, které je třeba zkontrolovat (pozice 4-9), tvoří část popisu vozidla.
 3. Následující skupina osmi prvků (pozice 10-17) je část identifikátoru vozidla.

Co znamená osmé písmeno v čísle VIN?

A váš název. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

Jsou čísla VIN vygravírovaná?

Rytí čísel VIN pro výrobce vozidel
Téměř ve všech zemích mají výrobci vozidel povinnost vyrýt na motor nebo podvozek alespoň jedno trvalé číslo VIN pro účely identifikace a dodržování mezinárodních norem ISO pro výrobce vozidel.

Jaké jsou tři nejdůležitější číslice VIN?

První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno. Třetí číslice ve spojení s prvními dvěma číslicemi označuje typ vašeho vozidla'nebo výrobní divizi.

Kde je na motoru vyraženo číslo VIN?

Číslo VIN může být vyraženo na bloku motoru na viditelném místě, například vpředu poblíž místa, kde vede hadicový řemen, nebo poblíž zadní části motoru . Někdy může být zakrytý pod krytem motoru, který je třeba nejprve sejmout. Toto číslo je buď odlito do bloku, nebo vyleptáno po výrobě.

Co znamená 7. písmeno v čísle VIN?

Pokud je na 7. pozici čísla VIN písmeno, pak je vaše vozidlo vyrobeno v letech 2010 až 2039 . Pokud je 7. pozice VIN číslem, pak je vaše vozidlo vyrobeno před rokem 2010.

Co znamená dvojka na začátku čísla VIN?

Kanada
VIN začínající číslem 1, 4 nebo 5 znamená, že vozidlo bylo smontováno ve Spojených státech; VIN začínající číslem 2 znamená, že vozidlo bylo smontováno v Kanadě; VIN začínající číslem 3 znamená, že vozidlo bylo vyrobeno v Mexiku.

Jak se čte 12místné číslo VIN?

Jak dekódovat číslo VIN?

 1. Číslice 1 až 3 dohromady představují WMI (World Manufacturer Identifier).
 2. Číslice 4 až 8 představují část popisu vozidla.
 3. Číslice 9 je kontrolní číslice.
 4. Číslice 10 až 17 představují sekci identifikátoru vozidla.
 5. Jedenáctá číslice je kód závodu výrobce.

Jak dekódujete osmimístné číslo VIN?

Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu. Neváhejte nám zavolat na bezplatnou telefonní linku 888.

Je nutné leptat VIN?

Musí být moje vozidlo/motocykl vyleptáno? Ne, jedná se o volitelnou možnost . I když vozidlo již prošlo procesem leptání VIN, je to spotřebitel, kdo se rozhoduje o jeho přijetí a zaplacení.

Jak se čísla VIN formátují?

VIN se skládá ze 17 znaků (číslic a velkých písmen), které slouží jako jedinečný identifikátor vozidla. VIN zobrazuje jedinečné vlastnosti, specifikace a výrobce vozidla. VIN lze použít ke sledování svolávacích akcí, registrací, záručních reklamací, krádeží a pojistného krytí.

Jak dekódovat sedmimístný kód VIN?

Jak dekódovat číslo VIN?

 1. Číslice 1 až 3 dohromady představují WMI (World Manufacturer Identifier).
 2. Číslice 4 až 8 představují část popisu vozidla.
 3. Číslice 9 je kontrolní číslice.
 4. Číslice 10 až 17 představují sekci identifikátoru vozidla.
 5. Jedenáctá číslice je kód závodu výrobce.

Co znamená číslice 3 na začátku čísla VIN?

Mexiko
VIN začínající číslicí 1, 4 nebo 5 znamená, že vozidlo bylo smontováno ve Spojených státech; VIN začínající číslicí 2 znamená, že bylo smontováno v Kanadě; VIN začínající číslicí 3 znamená, že vozidlo bylo vyrobeno v Mexiku . Přiložená grafika rozděluje VIN ještě dále.

Jak dekódovat 14místný VIN?

Co znamenají písmena a číslice v čísle VIN?

 1. První skupina tří čísel a písmen v čísle VIN tvoří světový identifikátor výrobce (WMI).
 2. Dalších šest číslic, které je třeba zkontrolovat (pozice 4-9), tvoří část popisu vozidla.
 3. Následující skupina osmi prvků (pozice 10-17) je část identifikátoru vozidla.

Jak se čte jedenáctimístné číslo VIN?

Jak dekódovat číslo VIN?

 1. Číslice 1 až 3 dohromady představují WMI (World Manufacturer Identifier).
 2. Číslice 4 až 8 představují část popisu vozidla.
 3. Číslice 9 je kontrolní číslice.
 4. Číslice 10 až 17 představují sekci identifikátoru vozidla.
 5. Jedenáctá číslice je kód závodu výrobce.

Co znamená 7. číslice kódu VIN?

Vzhledem k tomu, že norma VIN se používá již více než 30 let, je třeba vzít v úvahu 7. číslici pro určení modelového roku vozidla . Pokud je 7. číslice číselná, modelový rok je v rozmezí let 1981 až 2009. Pokud se jedná o alfanumerický znak, jedná se o MY2010 nebo novější.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: