Jak přečtu své sériové číslo?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby.

Co vám prozradí sériové číslo?

Sériová čísla jsou jedinečné kódy, které identifikují výrobek . Mohou to být pouze čísla nebo čísla s písmeny a symboly. Jsou to jedinečné kódy, které odpovídají pouze jednomu výrobku. Sériová čísla jsou obvykle vyrobena v pořadí a mají různé informační části.

Jak přečíst sériové číslo?

Jak lze zkontrolovat sériové číslo výrobku?

Všechny výrobky
Sériová čísla se často nacházejí na zadní nebo spodní straně jednotky výrobku . V některých případech může být sériové číslo také čárovým kódem jednotky'.

Lze podle sériového čísla zjistit, jak je spotřebič starý?

Sériové číslo. Posledním (a nejpřesnějším) způsobem, jak určit stáří velkého spotřebiče, je jeho výrobní číslo . (Všimněte si, že výrobní číslo je při určování stáří důležitější než číslo modelu). Použití sériových čísel funguje pouze u spotřebičů vyrobených od 70./80. let 20. století (omlouváme se za historické spotřebiče!).

Jaký je příklad sériového čísla?

Například sériové číslo 1234567 má sedm číslic a začíná jedničkou.

Lze se sériovým číslem něco dělat?

Sériové číslo i číslo modelu vás potenciálně vystavují záručnímu podvodu . V podstatě by někdo s oběma těmito čísly mohl uplatnit falešnou záruční reklamaci. Mohl by si objednat náhradní díly v rámci vaší záruky a potenciálně ji vyčerpat, pokud existují limity.

Kolik číslic má sériové číslo?

Kolik znaků tvoří sériové číslo, se značně liší v závislosti na výrobci, výrobku a modelu. Většina sériových čísel má nejméně šest nebo sedm znaků a některá sériová čísla mají dvacet nebo více .

Kolik číslic má sériové číslo výrobku?

Většina sériových čísel má nejméně šest nebo sedm znaků , některá sériová čísla mají dvacet nebo více znaků.

Co je to sériový kód výrobku?

Sériové číslo je jedinečná sekvence čísel a/nebo písmen, která slouží k identifikaci výrobku . Sériové číslo vašeho výrobku najdete na jednom z následujících míst: Na zadní straně zařízení. Na levé nebo pravé straně.

Jak zjistím rok výroby sériového čísla?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby, druhé a třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak zjistím, jak staré jsou mé spotřebiče?

Datový kód se nachází v písmenech na vašem sériovém čísle . Datové kódy – první písmeno je měsíc a druhé písmeno je rok.

Co by mělo obsahovat výrobní číslo?

Sériová čísla jsou jedinečné identifikační kódy. Mohou být striktně číselná nebo mohou obsahovat i písmena a symboly – klíčové je, že se jedná'o jednorázový kód přiřazený k jednomu výrobku nebo součásti.

Lze sledovat pomocí sériového čísla?

Sledování sériových čísel je systém, pomocí kterého můžete sledovat jednotlivé jednotky položky od jejího vytvoření až po prodej . Každá jednotka bude mít jedinečný identifikační kód, který vám pomůže zjistit, která jednotka byla komu prodána.

Lze sériové číslo použít ke sledování?

Sledování výrobků na zakázku
Pomocí sledování sériového čísla můžete efektivně sledovat každý jednotlivý výrobek a mít jistotu, že každá objednávka bude odeslána na správnou adresu.

Jak zjistíte, z jakého roku je sériové číslo?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby, druhé a třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak jsou sériová čísla vyražena?

Proces značení pomocí bodového kuličkování
Zahrnuje použití kolíku nebo stylusu ovládaného pneumaticky nebo elektricky, který vtiskuje na povrch materiálu, což vede ke značení. Značení je trvalé a dobře čitelné. Proto je bodové kuličkování oblíbeným procesem značení sériových čísel.

Co můžete dělat se sériovým číslem?

Tato sériová čísla slouží k různým účelům. Například slouží k identifikaci vašeho hardwaru, pokud budete někdy potřebovat uplatnit záruku . Sériová čísla mohou také pomoci určit, zda je hardware legální, nebo padělaný.

Jaký je formát data sériového čísla?

Datová část je počet dní, které uplynuly od 1. ledna 1900 . Proto je sériové datum '1' odpovídá 02. lednu 1900. Sériové datum '0' (nula) se nezapočítává. Pořadové datum '42004' odpovídá 01. lednu 2015.

Jak zjistit datum výroby?

Většina vozidel má VIN, jedinečný identifikační kód složený ze 17 znaků (číslic a písmen). Obsahuje informace o výrobci a datu výroby. Nejčastěji se rok výroby nachází na 10. pozici kódu VIN .

Jak dekódovat výrobní číslo GE?

Naše sériová čísla začínají dvěma písmeny, za nimiž následuje šest čísel. První písmeno označuje měsíc a druhé písmeno rok výroby spotřebiče . Odpovídající písmena pro měsíce a roky jsou uvedena v tabulce níže.

Jak přečíst číslo modelu spotřebiče?

Nyní přiřaďte rok z návodu k použití 2022 k nejbližšímu roku v tabulce, což je v tomto případě rok 2020. Naše chladnička byla vyrobena v únoru 2020.

Kolik číslic má výrobní kód?

Kolik znaků tvoří sériové číslo, se značně liší v závislosti na výrobci, výrobku a modelu. Většina sériových čísel má nejméně šest nebo sedm znaků a některá sériová čísla mají dvacet nebo více .

Lze podle sériového čísla sledovat odcizený předmět?

Pokud máte k dispozici sériové číslo, mohou orgány činné v trestním řízení zadat váš odcizený majetek do databáze odcizených věcí Národního informačního centra pro kriminalitu (NCIC). Databáze NCIC byla vytvořena v roce 1967 s cílem pomoci orgánům činným v trestním řízení při získávání odcizených věcí, hledání hledaných osob a pátrání po pohřešovaných osobách.

Může někdo něco udělat se sériovým číslem?

Šance, že se tak skutečně stane, je velmi malá, ale v případě, že se někdo dostane k vašemu sériovému číslu, může falešně prosadit žádost o součástku nebo výměnu zařízení . Přečtěte si také: Jak zjistit číslo IMEI ztraceného nebo odcizeného zařízení Android a iPhone.

Co je to 17místné sériové číslo?

Identifikační číslo vozidla (VIN) je 17místný kód složený z velkých písmen a číslic, který jednoznačně identifikuje vozidlo. Každé písmeno a číslo poskytují konkrétní informace o vozidle, včetně roku výroby, značky, modelu, velikosti motoru a výrobce.

Jak se sériové číslo zapisuje?

Sériové číslo se někdy označuje zkratkou Serial No., SN, S/N nebo SNID , jedná se o jedinečné číslo používané pro účely identifikace a inventarizace. Sériové číslo umožňuje společnosti identifikovat výrobek a získat o něm další informace pro výměnu nebo vyhledání kompatibilních dílů.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: