Jak přečtu své sériové číslo JD?

Zjištění čísla modelu a sériového čísla je stejně snadné jako nalezení identifikačního štítku na stroji. Jak je vidět na příkladu, číslo modelu bude zobrazeno pod nadpisem MODEL (Příklad: Z235) a sériové číslo bude podtrženo v pravém horním rohu štítku (Příklad: 130002).

Jak dekódovat číslo modelu John Deere?

Tento způsob
První číslo označuje velikost a rodinu traktoru a další tři čísla udávají přibližný výkon motoru . První písmeno následující za číslem označuje schopnosti a vlastnosti traktoru. Společnost John Deere má v současné době čtyři úrovně způsobilosti: D, E, M a R.

Jak přečtu své sériové číslo JD?

Jaký je rok výroby mého traktoru podle výrobního čísla?

Pro určení roku výroby traktoru se šestimístným číslem použijte následující vzorec. Vezměte první a čtvrtou číslici a odečtěte tři, abyste získali rok . Například výrobní číslo 395602 by bylo: 36-3 = 1933.

Jak zjistím rok výroby traktoru John Deere?

Rok výroby většiny modelů John Deere snadno zjistíte pomocí webových stránek společnosti'. Pokud má traktor 17 znaků VIN, desátý znak vám řekne rok výroby .
Kešované stránky

Kde se nachází 17místné sériové číslo John Deere?

Sériové číslo modelu sekačky John Deere s pojezdem je vytištěno na identifikačním štítku umístěném pod sedadlem obsluhy'nebo na zadní straně spodního rámu mezi zadními koly . Sériové číslo (PIN) má 13 nebo 17 číslic.

Jaký je formát čísla VIN sekačky John Deere?

Každý výrobce John Deere přiděluje každému vozidlu jedinečné identifikační číslo zvané Vehicle Identification Number (VIN). Toto VIN má délku 17 číslic a skládá se z písmen a číslic, které obsahují základní specifikaci vozidla . Všechny databáze v automobilovém průmyslu vyhledávají prostřednictvím VIN: databáze výrobce John Deere.

Co znamenají čísla na sekačkách John Deere s pojezdem?

Pětku nemám, takže tu přeskočíme a pak sedmičku. Velká další číslice může být buď pět, nebo tři pět znamená diesel tři znamená plyn poslední číslice. Čtyři osm nebo devět čtyři. Znamená čtyřkolku.

Jak zjistím datum výroby svého sériového čísla?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; druhé a třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Co znamenají čísla na traktorech John Deere?

Nálepka: Na obálce je napsáno, že se jedná o nálepku, která je součástí nálepky. Čísla modelů traktorů se skládají ze čtyř pozic. První číslo označuje rodinu, zatímco další tři čísla představují přibližný výkon motoru . Pátá a šestá pozice je reprezentována písmenem. První písmeno označuje úroveň schopností nebo cenu, kterou traktor má.

Jak se pozná motor John Deere?

Každá pohonná jednotka má své individuální výrobní číslo . Štítek se sériovým číslem pohonné jednotky se nachází v blízkosti palivového čerpadla na pravé straně bloku válců. Těchto šest (6) číslic označuje výrobní číslo pohonné jednotky.

Jak mohu identifikovat svůj starý traktor?

Když chcete identifikovat rok výroby svého traktoru, můžete se podívat na několik věcí. V první řadě je to výrobní číslo traktoru, které je vyraženo na hliníkovém štítku umístěném na pravé straně vašeho traktoru, na skříni převodky řízení . K vyhledání roku výroby použijte tabulku výrobních čísel traktorů.

Jak dlouhá jsou sériová čísla John Deere?

17místná
Informace o sériovém čísle. Společnost John Deere Waterloo Works nedávno změnila 13místné sériové číslo velkých traktorů na 17místné sériové číslo.

Kde se nachází sériové číslo traktoru John Deere la175?

Identifikační číslo výrobku (sériové číslo) je umístěno na levé straně zadního rámu .

Co znamenají čísla traktorů John Deere?

Nálepka: Na obálce je napsáno, že se jedná o nálepku, která je součástí nálepky. Čísla modelů traktorů se skládají ze čtyř pozic. První číslo označuje rodinu, zatímco další tři čísla představují přibližný výkon motoru . Pátá a šestá pozice je reprezentována písmenem. První písmeno označuje úroveň schopností nebo cenu, kterou traktor má.

Která číslice v čísle VIN označuje motor?

Osmá číslice
Osmá číslice udává velikost motoru vozidla'a je obvykle reprezentována písmenem. To je opravdu užitečné, pokud'kupujete náhradní díly pro svůj vůz, protože je to zárukou, že najdete náhradní díl, který přesně odpovídá typu motoru.

Jak zjistím, jaký je rok výroby mé sekačky na trávu?

Druhý rok výroby sekačky. Tak to je dvanáctý ročník. A poslední dva jsou rok 94, takže tento traktor byl vyroben 12. července 1994. Takto'zjistíte stáří své staré. Travního traktoru.

Co znamenají čísla na žacím ústrojí?

Některé sekačky mají nastavení. A nebo písmena či čísla na samotných kolech. Jedna dva tři nebo čtyři a B nebo C ty.

Jak dekóduji datový kód?

Datové kódy jsou obvykle čtyřmístné. První dvě čísla zahrnují rok a druhá dvě jsou pro týden, kdy byly vyrobeny . Níže uvedený příklad tedy ukazuje čtyřčíslí 8332 – vyrobeno v roce 1983 ve 32. týdnu tohoto roku.

Jak zjistit rok výroby motoru podle výrobního čísla?

Kód data výroby motoru je zabudován do sériového čísla za prvními dvěma čísly . Jako příklad lze uvést, že u motoru z roku 2013 by bylo uvedeno něco takového: 1013426. Číslo „13" označuje, že se jedná o motor z roku 2013.

Jak mohu identifikovat svůj motor John Deere?

Umístění sériového čísla motoru John Deere:
Sériové číslo motoru najdete na štítku na motoru, obvykle na boku bloku. Strana se obvykle liší v závislosti na modelu motoru.

Jak vypadá výrobní číslo motoru John Deere?

Sériová čísla motorů John Deere mají obvykle 13 znaků . První dvě písmena označují, ve které továrně byl motor vyroben: TO (Dubuque, IA) CD (Sarran, Francie).

Lze podle sériového čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby, druhé a třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak zjistím, jaký je rok výroby mého traktoru John Deere 318?

Výrobní čísla vozů John Deere 318 začínají v zásadě písmenem „M00318X“. Za ním'následuje skupina šesti číslic, například 285073. Celé výrobní číslo vyražené na štítku bude tedy vypadat asi takto: M00318X285073. Těchto posledních šest číslic označuje rok výroby .

Co znamenají jednotlivé číslice v čísle VIN?

První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vašeho vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno. Třetí číslice ve spojení s prvními dvěma číslicemi označuje typ vašeho vozidla'nebo výrobní divizi.

Jak dekódovat číslo VIN?

Dekódování vašeho čísla VIN

  1. První znak udává, kde na světě bylo vozidlo vyrobeno. …
  2. Druhý znak označuje výrobce.
  3. Třetí znak vás informuje o typu nebo divizi vozidla.
  4. Čtvrtý až osmý znak udává značku vozidla, typ karoserie, velikost a typ motoru, model a sérii.

Jaký je rok výroby mého sériového čísla?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby, druhé a třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: