Jak přečtu své sériové číslo MTD?

Současná (1997 a novější) modelová a sériová čísla MTD mají obvykle 11 znaků. Znakem může být číslo, pomlčka nebo písmeno. Pokud by 0 představovala všechna čísla a/nebo pomlčky a X všechna písmena, měla by modelová a sériová čísla vypadat následovně: 00XX000X000.

Jak zjistím, jaký je rok výroby mé sekačky MTD?

Podrobnosti. V jakém roce bylo vyrobeno mé zařízení? Pátý znak našich jedenáctimístných výrobních čísel výrobků označuje poslední číslo roku, ve kterém byl vyroben . Protože 5. znak v příkladu je čtyřka, rok výroby by byl rok končící čtyřkou.
Kešované stránky

Jak přečíst výrobní číslo traktoru MTD?

Jak mohu identifikovat svůj zahradní traktor MTD?

Číslo modelu MTD najdete na identifikačním štítku vašeho zařízení'umístěném na jednom z několika míst na stroji . Tento štítek je přibližně 2'' x3'' a obsahuje také název výrobku, adresu zákaznického servisu a telefonní číslo. Pro vyhledání náhradních dílů zadejte níže číslo modelu svého stroje MTD.
Kešované stránky

Jak přečíst výrobní číslo sekačky na trávu?

Tak to'je jednoduché. Toto: Sekačka na trávu je určena k sekání trávy, která je určena k sekání trávy. Zde naleznete nálepku, která vám sdělí všechny informace. Máte zde číslo modelu a sériové číslo.

Jak stará je moje sněhová fréza?

Je těžké rozlišit stáří. Datum výroby (nebo DOM) u různých strojů však najdete na štítku výrobku. Zde'je několik zasvěcených informací, které vám mohou pomoci. U všech strojů vyrobených společností Husqvarna určuje prvních 6 číslic sériového čísla datum sestavení v pořadí MMDDRR.

Lze podle sériového čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby ; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jaký je rok výroby mého traktoru podle výrobního čísla?

Pro určení roku výroby traktoru se šestimístným číslem použijte následující vzorec. Vezměte první a čtvrtou číslici a odečtěte tři, abyste získali rok . Například výrobní číslo 395602 by bylo: 36-3 = 1933.

Jak zjistím datum výroby sériového čísla?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; druhé a třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Lze podle výrobního čísla určit rok výroby sekačky na trávu?

Druhá dvojčíslí sekačky. Jedná se tedy o 12. A poslední dvě jsou rok 94, takže tento traktor byl vyroben 12. července 1994. Takto'zjistíte stáří vaší staré. Travního traktoru.

Jak přečíst výrobní číslo traktoru?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; 2. & 3. číslo udává MĚSÍC výroby .

Jak zjistím, z jakého roku je moje sněhová fréza?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby ; 2. & 3. číslo udává MĚSÍC výroby.

V jakém roce byla sněhová fréza vyrobena?

1925
Arthur Sicard ze Saint-Léonard-de-Port-Maurice v Quebecu vynalezl první sněhovou frézu v roce 1925 .

Jak poznat rok výroby motoru podle výrobního čísla?

Datový kód motoru je zabudován v sériovém čísle za prvními dvěma čísly. Jako příklad lze uvést motor z roku 2013, který by měl toto číslo: 1013426. Číslo „13“ označuje motor z roku 2013.

Jak starý je můj spotřebič podle výrobního čísla?

Dvě písmena na začátku sériového čísla udávají měsíc a rok výroby . Kde se nachází můj model a výrobní číslo? První písmeno označuje měsíc. Druhé písmeno označuje rok.

Jak zjistím datum výroby svého spotřebiče podle sériového čísla?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; druhé a třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

V jakém roce byl traktor vyroben?

1892
V roce 1892 , John Froelich sestrojil v Clayton County, Iowa, USA traktor poháněný benzinem. Jednoválcový benzinový motor Van Duzen byl namontován na podvozku Robinson, který bylo možné ovládat a pohánět pomocí Froelichovy převodovky.

Jak se podle výrobního čísla pozná, z jakého roku je motor?

Datový kód motoru je zabudován v sériovém čísle za prvními dvěma čísly. Jako příklad lze uvést motor z roku 2013, který by měl toto číslo: 1013426. Číslo „13“ označuje motor z roku 2013.

Jak zjistím, jaký je rok výroby mého sériového čísla?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby ; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Lze podle výrobního čísla určit stáří spotřebiče?

Sériové číslo. Posledním (a nejpřesnějším) způsobem, jak určit stáří velkého spotřebiče, je jeho výrobní číslo . (Všimněte si, že výrobní číslo je pro určení stáří důležitější než číslo modelu). Použití sériových čísel funguje pouze u spotřebičů vyrobených od 70./80. let 20. století (omlouváme se za historické spotřebiče!).

Kolik let by měla vydržet sněhová fréza?

Jsou sice staré, ale svou práci vykonávají stejně dobře jako kdykoli předtím a mnoho mých zákazníků je sentimentálních. Když vlastníte stroj tak dlouho, trochu k němu přilnete. Správně udržovaná a skladovaná sněhová fréza může vydržet více než dvacet let, než bude vyžadovat větší mechanické opravy.

Jak zjistím, jaký model sněhové frézy mám?

Jak zjistím číslo modelu motoru na sněhové fréze? Číslo modelu motoru je obvykle číslo vyražené do kovu přímo na vašem motoru . Může být vyraženo na levé straně horního krytu ventilů, na kovovém štítu pod tlumičem výfuku nebo na štítu válce na boku motoru.

Co vám prozradí výrobní číslo motoru?

Sériové číslo může pomoci určit model motoru a také pomoci určit správné servisní díly a výměny na základě zlomů sériového čísla .

Jak zjistím velikost motoru podle sériového čísla?

Čtvrtý až osmý znak vám prozradí značku vozidla, styl karoserie, velikost a typ motoru, model a sérii . Devátý znak je bezpečnostní kód, který identifikuje VIN jako autorizované výrobcem.

Jak zjistíte rok výroby spotřebiče?

Podívejte se na výrobní číslo
Sériové číslo v podstatě představuje datový kód. Obvykle se setkáte s tím, že sériové číslo obsahuje směs číslic a písmen. U spotřebičů GE by první dvě písmena kódu měla představovat měsíc a rok výroby spotřebiče.

Jak dekódovat datový kód?

Kódy dat jsou zpravidla čtyřmístné. První dvě čísla zahrnují rok a druhá dvě týden, kdy byly vyrobeny. Níže uvedený příklad tedy ukazuje čtyřčíslí 8332 – vyrobeno v roce 1983 ve 32. týdnu tohoto roku.

Jaký je nejstarší provozovaný traktor na světě?

Nejstarší existující traktor na světě, Mechwart's maďarské výroby z roku 1896 , objevil Graeme Quick na obrázku s kurátorem Klausem Kerrmannem v německém muzeu, kde se traktor nyní nachází.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: