Jak zjistím datum výroby?

Tento kód otevřeného data se může na štítcích výrobků objevit jako MFG. Ukazuje datum, kdy byl výrobek vyroben nebo vyroben. Tento kód se vztahuje k datu, kdy je výrobek poprvé zabalen předtím, než je distribuován na trh nebo prodán spotřebitelům.

Vypovídá číslo VIN o datu výroby?

Obsahuje informace o výrobci a datu výroby . Nejčastěji se rok výroby nachází na desáté pozici čísla VIN. Všimněte si, že v různých obdobích existovaly různé způsoby označování data výroby vozidla.
V mezipaměti

Jak zjistím datum výroby?

Jak zjistím datum výroby u čísla šarže?

Jak zjistit datum spotřeby podle čísla šarže

  1. První dvě číslice (19) označují rok výroby (2019).
  2. Další dvě číslice (03) označují měsíc, kdy byl výrobek vyroben (březen), nebo datum výroby.
  3. Následující dvě číslice (22) označují den v roce.

Jaké je datum výroby?

Datum, kdy byl výrobek poprvé vyroben nebo vytvořen .
CachedPodobné

Co je to datum výroby a datum spotřeby?

Datem výroby se rozumí datum, kdy byl výrobek vyroben. Datum použitelnosti označuje datum, do kterého lze výrobek používat . Výrobek bychom neměli používat po uplynutí doby použitelnosti.

Jak mohu zjistit, kdy byl můj vůz vyroben?

Vy. Modelový rok svého vozidla můžete zjistit také podle desáté číslice kódu PIN. V tomto případě je to C, což by znamenalo, že se jedná o model z roku 2012 v závislosti. Na roce výroby vašeho vozidla.

Jaké jsou informace o výrobci podle čísla VIN?

První tři číslice čísla VIN vozidla'tvoří světový identifikátor výrobce (WMI). První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vašeho vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno .

Jak se čte šestimístné datum výroby?

Pokud se kód, který'čtete, skládá ze 6 číslic, jedná se s největší pravděpodobností o kód měsíc-rok . Tyto kódy čtěte jako MMDDRR, kde „MM“ označuje měsíc, „DD“ označuje datum a „YY“ označuje rok. Jedná se o jeden z nejběžnějších kódů, které můžete vidět na potravinách.

Jak přečíst číslo šarže?

Typické číslo šarže je podobné číslu AGT-M10000. Kód šarže se skládá ze 6 číslic a využívá juliánské datum, poslední číslici roku výroby, výrobní linku a výrobní směnu. Příklad: 036521 036 = Třicátý šestý den roku, v tomto případě 5. února.

Jak dekódovat kód data?

Datové kódy jsou zpravidla čtyřmístné. První dvě čísla zahrnují rok a druhá dvě čísla jsou pro týden, kdy byly vyrobeny . Níže uvedený příklad tedy ukazuje čtyřčíslí 8332 – vyrobeno v roce 1983 ve 32. týdnu tohoto roku.

Jak přečíst data výrobních kódů?

Často se objevují jako kódy, které se skládají z řady písmen a/nebo čísel, jež výrobci používají k identifikaci data a času výroby , které vypadají jako MMDDRR. Například "112922" by se četlo jako 29. listopadu 2022.

Co je to datum MFD?

MFD: Datum výroby nebo datum a rok, kdy byl výrobek vyroben nebo zhotoven . BATCH NO: Kód každého výrobku, který nese mimo jiné rok výroby a identifikační kód výrobku; ten závisí na značce.

Co znamená osmá číslice čísla VIN?

A váš titul. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

Která číslice VIN identifikuje výrobce?

První tři znaky jednoznačně identifikují výrobce vozidla pomocí světového identifikátoru výrobce neboli kódu WMI. Výrobce, který vyrobí méně než 1 000 vozidel ročně, používá jako třetí číslici 9 a pro druhou část identifikace 12., 13. a 14. pozici VIN.

Co znamená osmá číslice v čísle VIN?

A váš titul. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

Jak se čte šestimístné číslo?

Takže máme trojku v posledním špici. Dvojka ve špici 10 000. Pro. V tisícovkách pět 1 ve stovkách pět nula. V desítkách koláč. A 4 ve špici jedničky.

Co znamenají šestimístná čísla?

Co je to šestimístný kód? Šestimístné kódy, označované také jako zkrácená předvolba nebo šestimístné telefonní číslo, jsou čísla vytvořená hlavními bezdrátovými operátory . Tato telefonní čísla umožňují obchodníkům komunikovat se spotřebiteli například o propagačních nabídkách, nových produktech a službách.

Jak přečíst datum dávkového kódu?

Y = Rok MM = Měsíc DD = Den S = Série šarže, která byla vyrobena v tento den I = Označení výrobku 1 – Původní výroba 2 – Přebaleno 3 – Přebaleno 4 – Přepracováno 5 – Prodloužená doba použitelnosti Například číslo šarže 8090418 znamená, že tato šarže byla vyrobena v roce 2020 (0), devátého měsíce září (09) a dne …

Jak přečíst datum šarže?

Kód šarže se skládá ze 6 číslic a využívá juliánské datum, poslední číslici roku výroby, výrobní linku a výrobní směnu . Příklad: 036521 036 = Třicátý šestý den roku, v tomto případě 5. února.

Jak se čtou výrobní kódy?

První dvě číslice označují rok, zatímco poslední tři číslice představují den v roce . Pokud by například kód zněl 11322, věděli byste, že potravina byla vyrobena dvaatřicátého dne roku 2011, tedy 22. listopadu 2011.

Jak převést sériové číslo na datum?

Chcete-li takové sériové číslo převést na datum, stačí změnit formát čísla buňky . Za tímto účelem jednoduše vyberte možnost Datum v poli Formát čísla na kartě Domů. Chcete-li použít jiný než výchozí formát, pak vyberte buňky se sériovými čísly a stisknutím klávesové zkratky Ctrl+1 otevřete dialogové okno Formátovat buňky.

Je datum výroby stejné jako datum výroby?

To proto, že datum výroby označuje datum, kdy byl konkrétní díl vyroben. Toto datum se však nemusí nutně vztahovat k datu, kdy bylo smontováno celé vozidlo. Naproti tomu datum výroby je datum, kdy bylo vaše vozidlo kompletně smontováno, a tedy vyrobeno .

Jak zjistím datum spotřeby výrobku?

Výrobky obsahují na obalu datum spotřeby po otevření nebo datum použitelnosti . Toto datum nám říká, kdy výrobek vyprší, i když zůstane neotevřený a nepoužitý. Výrobci obvykle na výrobek tisknou druhé datum použitelnosti.

Co je to kód data spotřeby výrobku?

Kód data výrobku: alfanumerický kód, který najdete na výrobku a který označuje rok a týden, ve kterém byl výrobek vyroben . Kromě datového kódu je na mnoha výrobcích uveden kód verze a/nebo sériové číslo.

Jaké jsou 3 nejdůležitější číslice kódu VIN?

První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vašeho vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno. Třetí číslice ve spojení s prvními dvěma číslicemi označuje typ vašeho vozidla'nebo výrobní divizi.

Která číslice v kódu VIN znamená rok výroby?

Desátý znak
Desátý znak v sedmnáctimístném kódu VIN představuje modelový rok vozidla. Tato norma se vztahuje na vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: