Jak zjistím datum výroby svého vozu Ford?

Jak zjistím datum výroby svého vozu Ford? Datum výroby vašeho vozu Ford najdete na štítku na dveřní zárubni, který se nachází na předním nebo zadním panelu dveří na straně řidiče.

Jak zjistit datum výroby vozu Ford podle VIN?

Některé automobilky používají svůj systém značení. Například u vozů Ford' jsou data výroby na 11. a 12. pozici VIN'a obsahují měsíc výroby .
Cached

Jak zjistím datum výroby svého vozu Ford?

Vypovídá číslo VIN o datu výroby?

Každý automobil má jedinečné identifikační číslo VIN (Vehicle Identification Number), které udává rok a měsíc výroby. Není však tak snadné jej dekódovat, jak se zdá. Prozradíme vám, jak to můžete udělat.

Jak zjistím datum výroby svého vozu?

Vy. Modelový rok svého vozidla můžete zjistit také podle desáté číslice kódu PIN. V tomto případě je to C, což by znamenalo, že se jedná o model 2012 v závislosti na. Na roce výroby vašeho vozidla.

Jak přečíst VIN kód vozidla Ford?

V případě značky Ford bude vypadat takto:

 1. 4. znak: Typ zádržného systému, Zahrnuje celkovou bezpečnou hmotnost vašeho vozidla. …
 2. 5.-7. znak: V případě, že je vozidlo vybaveno bezpečnostním systémem, je třeba uvést následující údaje: 5: Kód modelu, řady a karoserie. …
 3. 8. znak: Typ motoru. …
 4. 9. znak: Kontrolní číslice VIN. …
 5. 10. znak: Vozidlo, rok výroby. …
 6. 11. znak: Montážní závod.

Jak přečíst datový kód Ford?

Většina panelů Ford má vyražený datový kód. Obvykle je to číslo dílu a část alfanumerická. První sada číslic je Měsíc, druhá část je Den a třetí část je kód lisovny kombinovaný se Směnou, která panel skutečně vyrazila .

Která číslice ve VIN kódu vozidla Ford je rok výroby?

Desátý znak
Desátý znak v sedmnáctimístném čísle VIN představuje modelový rok vozidla. Tato norma platí pro vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později. Před rokem 1981 nebyl formát VIN standardizován a lišil se podle výrobce.

Jaké jsou informace o výrobci podle čísla VIN?

První tři číslice čísla VIN vozidla'tvoří světový identifikátor výrobce (WMI). První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno .

Která číslice VIN dekóduje rok výroby?

Desátá číslice
Desátá číslice každého čísla VIN představuje rok výroby vozidla. Zde je jednoduchá tabulka roku VIN, která vám pomůže rozluštit rok výroby vašeho vozidla.

Jak zjistím datum výroby výrobního čísla?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby . První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Co znamená číslo sestavení na čísle VIN?

Toto číslo se může nazývat pořadové číslo výroby nebo číslo stavby; používají se oba termíny. V mnoha případech se toto číslo sestavení shoduje s několika posledními číslicemi identifikačního čísla vozidla (VIN), které vlády vyžadují k identifikaci konkrétního vozu .

Jak přečíst jedenáctimístné číslo VIN automobilu Ford?

Jak dekódovat číslo VIN?

 1. Číslice 1 až 3 dohromady představují WMI, (World Manufacturer Identifier).
 2. Číslice 4 až 8 představují část popisu vozidla.
 3. Číslice 9 je kontrolní číslice.
 4. Číslice 10 až 17 představují sekci identifikátoru vozidla.
 5. Jedenáctá číslice je kód závodu výrobce.

Co znamená 8. číslice v čísle VIN vozidla Ford?

A váš titul. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

Jak přečíst výrobní datové kódy?

Určení data výroby na základě výrobního čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; 2. & 3. čísla udávají MĚSÍC výroby . Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak tento datový kód přečíst?

Tyto kódy čtěte jako MMDDRR, kde „MM“ označuje měsíc, „DD“ označuje datum a „YY“ označuje rok . Jedná se o jeden z nejběžnějších kódů, se kterým se můžete setkat na potravinách. Například „121518“ se čte jako 15. prosince 2018.

Jak dekódovat číslo VIN?

Jak dekódovat číslo VIN?

 1. Číslice 1 až 3 dohromady představují WMI, (World Manufacturer Identifier).
 2. Číslice 4 až 8 představují část popisu vozidla.
 3. Číslice 9 je kontrolní číslice.
 4. Číslice 10 až 17 představují sekci identifikátoru vozidla.
 5. Jedenáctá číslice je kód závodu výrobce.

Co znamená 8. číslice v čísle VIN?

A váš titul. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

Co vám řekne osmá číslice VIN?

Doufáme, že vám pomůže toto video, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu. Neváhejte nám zavolat na bezplatnou telefonní linku 888.

Co znamená sedmá číslice v čísle VIN?

Vzhledem k tomu, že norma VIN se používá již více než 30 let, je třeba vzít v úvahu 7. číslici pro určení modelového roku vozidla . Pokud je sedmá číslice číselná, jedná se o modelový rok v rozmezí let 1981 až 2009.

Jaký je měsíc výroby podle čísla VIN?

Pokud je například číslo VIN vašeho vozidla'MAT61426ANPK75578, pak 10. znak, který je v tomto případě N, představuje rok výroby. Dvanáctý znak, který je v tomto případě K, představuje měsíc výroby . Vozidlo s číslem VIN MAT61426ANPK75578 bylo tedy vyrobeno v říjnu 2022.

Jaké je datum výroby?

Datum, kdy byl předmět poprvé vyroben nebo vytvořen .

Která číslice v čísle VIN představuje rok výroby?

Desátý znak
Desátý znak v sedmnáctimístném čísle VIN představuje modelový rok vozidla. Tato norma platí pro vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později. Před rokem 1981 nebyl formát VIN standardizován a lišil se podle výrobce.

Jak mohu dekódovat své číslo VIN?

Jak přečíst a dekódovat číslo VIN vašeho vozu'

 1. 1. – Písmeno nebo číslo udávající, kde na světě byl vůz vyroben. …
 2. 2. – Výrobce, který vůz vyrobil ….
 3. 3. – Konkrétní divize výrobce, která vůz vyrobila. …
 4. 4. – Bezpečnostní prvky a informace specifické pro daný model. …
 5. 5. – Série vozu'a. …
 6. 6. a 7. – Styl karoserie.

Jak dekódovat osmimístné číslo VIN?

Doufáme, že vám pomůže toto video, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu. Neváhejte nám zavolat na bezplatnou telefonní linku 888.

Jaké jsou 3 nejdůležitější číslice čísla VIN?

První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vašeho vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno. Třetí číslice ve spojení s prvními dvěma číslicemi označuje typ vašeho vozidla'nebo výrobní divizi.

Jak zjistím, kdy končí datum výroby mého vozidla?

Některé příklady těchto kódů data výroby jsou "Mfg. 2-2022", což znamená, že výrobek byl vyroben v únoru 2022, "Exp. 3-2025", což znamená, že bude prošlý v březnu 2025 , a "Best Before 5-2024", což znamená, že je v nejlepší kvalitě do května 2024.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: