Jak zjistím, jaký je rok výroby mého vozu Ford?

Datum výroby vašeho vozidla Ford najdete na štítku na dveřní zárubni, který se nachází na předním nebo zadním panelu dveří na straně řidiče. Bude označen jako "DATE." Pokud štítek nemáte, můžete si vyžádat Leták s datem výroby od našeho Centra pro styk se zákazníky na telefonním čísle 1-800-392-3673 nebo kliknutím na tlačítko LIVE CHAT.

Jak podle VIN poznáte, jaký je rok výroby vozidla Ford?

Desátý znak v sedmnáctimístném kódu VIN představuje modelový rok vozidla . Tato norma platí pro vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později. Před rokem 1981 nebyl formát VIN standardizován a lišil se podle výrobce.

Jak zjistím, z jakého roku je můj Ford?

Jak dekódovat výrobní číslo vozu Ford?

V části Popis vozidla

 1. Čtvrtý znak: Typ zádržného systému, Zahrnuje celkovou bezpečnou hmotnost vašeho vozidla. …
 2. 5.-7. znak: Kód modelu, řady a karoserie. …
 3. 8. znak: Typ motoru. …
 4. 9. znak: Kontrolní číslice VIN. …
 5. 10. znak: Vozidlo, rok výroby. …
 6. 11. znak: Montážní závod.

Cached

Jaký je rok výroby mého vozu podle VIN?

Následující informace o identifikačních číslech vozidla (VIN) umístěných na podvozku pomohou určit rok výroby vozidla. Jak již bylo uvedeno, rok výroby vozidla'se označuje písmenem nebo číslem na desáté pozici zleva ve VIN. Jak je uvedeno výše, desátý znak kódu VIN označuje jeho modelový rok.
Cached

Lze z čísla VIN zjistit model vozidla?

Číslo VIN se obvykle skládá z:
Udává výrobce, rok výroby, značku a model , a úroveň výbavy včetně jedinečných vlastností a specifikací.

Co znamená osmá číslice v čísle VIN vozu Ford?

A váš název. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

Lze vyhledat vozidlo Ford podle čísla VIN?

Pomocí dekodéru VIN lze identifikovat konkrétní model vozidla Ford a zjistit výrobce, model, rok výroby a další důležité údaje.

Jak přečtu výrobní číslo?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; 2. & amp; 3. číslo udává MĚSÍC výroby .

Lze podle sériového čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby, druhé a třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Co znamená 8. číslice v čísle VIN?

A váš název. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

Jak se dekóduje číslo VIN?

Co znamenají písmena a číslice v čísle VIN?

 1. První skupina tří čísel a písmen v čísle VIN tvoří světový identifikátor výrobce (WMI).
 2. Dalších šest číslic, které je třeba zkontrolovat (pozice 4-9), tvoří část popisu vozidla.
 3. Následující skupina osmi prvků (pozice 10-17) je část identifikátoru vozidla.

Jak dekódovat osmimístné číslo VIN?

Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu. Neváhejte nám zavolat na bezplatnou telefonní linku 888.

Jaké jsou 3 nejdůležitější číslice čísla VIN?

První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vašeho vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno. Třetí číslice ve spojení s prvními dvěma číslicemi označuje typ vozidla nebo výrobní divizi.

Jak přečíst jedenáctimístné číslo VIN vozidla Ford?

Jak dekódovat číslo VIN?

 1. Číslice 1 až 3 dohromady představují WMI (World Manufacturer Identifier).
 2. Číslice 4 až 8 představují část popisu vozidla.
 3. Číslice 9 je kontrolní číslice.
 4. Číslice 10 až 17 představují sekci identifikátoru vozidla.
 5. Jedenáctá číslice je kód závodu výrobce.

Jaký je kód data výroby?

Tento otevřený kód data výroby se může na štítcích výrobků objevit jako MFG. Ukazuje datum, kdy byl výrobek vyroben nebo vyroben . Tento kód se vztahuje k datu, kdy je výrobek poprvé zabalen předtím, než je distribuován na trh nebo prodán spotřebitelům.

Co je to kód data výroby výrobku?

Kód data výrobku: alfanumerický kód, který se nachází na výrobku a který udává rok a týden, kdy byl výrobek vyroben . Kromě datového kódu je u mnoha výrobků uveden kód verze a/nebo sériové číslo.

Lze určit rok výroby vozidla?

Většina vozidel má VIN, jedinečný identifikační kód složený ze 17 znaků (číslic a písmen). Obsahuje informace o výrobci a datu výroby. Nejčastěji se rok výroby nachází na 10. pozici kódu VIN .

Jaké je datum na výrobním čísle?

Aplikace Excel ukládá data jako pořadová sériová čísla, aby je bylo možné použít při výpočtech. Ve výchozím nastavení je 1. leden 1900 pořadové číslo 1 a 1. leden 2008 je pořadové číslo 39448, protože je 39 447 dní po 1. lednu 1900. Většina funkcí automaticky převádí hodnoty data na pořadová čísla.

Jak dekódujete devítimístné číslo VIN?

Jak dekódovat číslo VIN?

 1. Číslice 1 až 3 dohromady představují WMI (World Manufacturer Identifier).
 2. Číslice 4 až 8 představují část popisu vozidla.
 3. Číslice 9 je kontrolní číslice.
 4. Číslice 10 až 17 představují sekci identifikátoru vozidla.
 5. Jedenáctá číslice je kód závodu výrobce.

Jak dekódujete 12místné číslo VIN?

Co znamenají písmena a číslice v čísle VIN?

 1. První skupina tří čísel a písmen v čísle VIN tvoří světový identifikátor výrobce (WMI).
 2. Dalších šest číslic, které je třeba zkontrolovat (pozice 4-9), tvoří část popisu vozidla.
 3. Následující skupina osmi prvků (pozice 10-17) je část identifikátoru vozidla.

Jaká je 8. číslice VIN U?

8. – velikost motoru
Osmá číslice udává velikost motoru vozu a je obvykle reprezentována písmenem. To je opravdu užitečné, pokud'kupujete náhradní díly pro svůj vůz, protože je tím zajištěno, že můžete najít náhradní díl, který'přesně odpovídá typu motoru.

Co znamená sedmá číslice VIN?

Vzhledem k tomu, že norma VIN se používá již více než 30 let, je třeba vzít v úvahu 7. číslici pro určení modelového roku vozidla . Pokud je 7. číslice číselná, jedná se o modelový rok v rozmezí let 1981 až 2009. Pokud se jedná o alfanumerický znak, jedná se o MY2010 nebo novější.

Co vám řekne 8. číslice kódu VIN?

A váš název. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

Která číslice ve VIN kódu vozidla Ford je kód motoru?

Kód VIN motoru. Osmá číslice identifikačního čísla vozidla udává, jaký má vůz motor.

Co znamená 11 číslic čísla VIN?

Říká vám, kdo je výrobcem. Jedenáctá číslice čísla VIN vám říká, z jakého závodu pochází vaše vozidlo . Porovnejte kód VIN s kódem v tabulce a zjistíte, zda je vozidlo smontováno v závodě, kde pracují zaměstnanci, kteří vydělávají slušnou mzdu a pomáhají udržet stabilitu svých komunit.

Lze podle sériového čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby, druhé a třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: