Jak zjistím, kdy bylo něco vyrobeno?

Určení data výroby na základě výrobního čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak zjistím rok výroby sériového čísla?

Referenční tabulka datových kódů sériových čísel obsahuje informace o datu jako součást celkového sériového čísla vašeho modelu. První dva znaky sériového čísla představují rok a měsíc výroby .

Jak zjistím, kdy bylo něco vyrobeno?

Jak zjistím datum výroby sériového čísla?

Jak zjistit datum spotřeby podle čísla šarže

  1. První dvě číslice (19) označují rok výroby (2019).
  2. Další dvě číslice (03) označují měsíc, kdy byl výrobek vyroben (březen), nebo datum výroby.
  3. Následující dvě číslice (22) označují den v roce.

Jak se zapisuje datum výroby?

Některé příklady těchto kódů data výroby jsou " Mfg. 2-2022 " což znamená, že výrobek byl vyroben v únoru 2022, "Exp. 3-2025" což znamená, že jeho trvanlivost vyprší v březnu 2025, a "Best Before 5-2024" což znamená, že je v nejlepší kvalitě do května 2024.

Jaké je datum výroby?

Datum, kdy byl předmět poprvé vyroben nebo vytvořen .

Jak starý je můj spotřebič podle výrobního čísla?

Dvě písmena na začátku sériového čísla udávají měsíc a rok, kdy byl vyroben . Kde se nachází můj model a výrobní číslo? První písmeno označuje měsíc . Druhé písmeno označuje rok .

Lze podle výrobního čísla zjistit, jak je spotřebič starý?

Sériové číslo. Posledním (a nejpřesnějším) způsobem, jak určit stáří velkého spotřebiče, je jeho výrobní číslo . (Všimněte si, že výrobní číslo je pro určení stáří důležitější než číslo modelu). Použití sériového čísla funguje pouze u spotřebičů vyrobených od 70./80. let 20. století (omlouváme se za historické spotřebiče!).

Lze podle čárového kódu určit datum výroby?

Čárové kódy obvykle uchovávají informace o výrobku, jako je cena a hmotnost, datum výroby, datum spotřeby a jméno výrobce. Největším omezením čárového kódu je, že čím více informací je v něm uloženo, tím větší musí být čárový kód.

Kde najdu datum MFG?

Na etiketách výrobků
Tento kód data otevření se může na štítcích výrobků objevit jako MFG . Ukazuje datum, kdy byl výrobek vyroben nebo vyroben. Tento kód se vztahuje k datu, kdy je výrobek poprvé zabalen předtím, než je distribuován na trh nebo prodán spotřebitelům.

Jak číst data výrobního kódu?

Často se objevuje jako kód, který se skládá z řady písmen a/nebo číslic použitých výrobci k identifikaci data a času výroby , který se zobrazuje jako MMDDRR. Například "112922" by se četlo jako 29. listopadu 2022.

Jak se čte šestimístné datum výroby?

Pokud se kód, který'čtete, skládá ze 6 číslic, jedná se s největší pravděpodobností o kód měsíc-rok . Tyto kódy čtěte jako MMDDRR, kde „MM“ označuje měsíc, „DD“ označuje datum a „YY“ označuje rok. Jedná se o jeden z nejběžnějších kódů, které můžete vidět na potravinách.

Jak dekódovat kód data?

Kódy data jsou obvykle čtyřmístné. První dvě čísla zahrnují rok a druhá dvě čísla jsou pro týden, kdy byly vyrobeny . Níže uvedený příklad tedy ukazuje čtyřčíslí 8332 – vyrobeno v roce 1983 ve 32. týdnu tohoto roku.

Vypovídá číslo VIN o datu výroby?

Obsahuje informace o výrobci a datu výroby . Rok výroby se nejčastěji nachází na 10. místě VIN. Všimněte si, že v různých obdobích existovaly různé způsoby označování data výroby vozidla.

Lze ze sériového čísla zjistit, jak stará je moje lednička?

Chcete-li určit stáří spotřebiče, použijte výrobní číslo (nikoli číslo modelu) k určení data výroby . Naše sériová čísla začínají dvěma písmeny, za nimiž následuje šest čísel a na konci je písmeno. Dvě písmena na začátku sériového čísla udávají měsíc a rok výroby.

Co můžete ze sériového čísla zjistit?

Sériové číslo je zásadní, protože vám řekne, kdy byl výrobek prodán . To je užitečné, protože v případě problémů s výrobkem můžete zjistit, zda je ještě v záruce. To usnadňuje údržbu zařízení, protože před opravou můžete vždy zkontrolovat historii výrobku.

Existuje způsob, jak zkontrolovat sériové číslo?

Umístění sériového čísla se může u jednotlivých položek a výrobců lišit. Dokonce i stejné výrobky od stejného výrobce se mohou lišit. Většina výrobků má číslo vyryto někde na výrobku nebo mají na výrobku připevněný štítek . Obvykle lze informace nalézt také na obalu.

Jak mohu zkontrolovat sériové číslo produktu?

Všechny produkty
Sériová čísla se často nacházejí na zadní nebo spodní straně jednotky výrobku . V některých případech může být sériové číslo také čárovým kódem jednotky.

Jak přečíst kódy s datem výroby?

Tyto kódy čtěte jako MMDDRR, kde „MM“ označuje měsíc, „DD“ označuje datum a „YY“ označuje rok . Jedná se o jeden z nejběžnějších kódů, které můžete vidět na potravinách. Například „121518“ se čte jako 15. prosince 2018.

Jak dekódovat číslo čárového kódu?

To znamená 1 to znamená 2 3 4 5 6 7 8 a 9 mám to dobře, protože hlavní rozdíl mezi kódy pro čísla vlevo. A kódy pro čísla vpravo je počet bílých čárek.

Jak se čte výrobní kód?

V příkladu kódu 11112222,

  1. 1111 je čas na 24hodinových hodinách (např. 11:11).
  2. 222 je datum výroby v 365denním kalendáři (např. 222 je 10. srpna).
  3. 3 je poslední číslice roku (např. 2022).

Jak se čtou výrobní kódy?

První dvě čísla znamenají rok, zatímco poslední tři čísla představují den v roce . Pokud by například kód zněl 11322, věděli byste, že potravina byla vyrobena 322. den roku 2011, tedy 22. listopadu 2011.

Jak se čtou výrobní kódy?

První dvě čísla znamenají rok, zatímco poslední tři čísla představují den v roce . Pokud by například kód zněl 11322, věděli byste, že potravina byla vyrobena 322. den roku 2011, tedy 22. listopadu 2011.

Jak se čte datumové razítko?

Pokud ji skladujeme ve své domácnosti. Takže časové razítko čas Dobře, takže toto je časové razítko. U těchto sušených jablek, která máme, se všechna důležitá čísla nacházejí na konci. Tady.

Jaké jsou informace o výrobci podle čísla VIN?

První tři číslice čísla VIN vozidla'tvoří světový identifikátor výrobce (WMI). První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno .

Která číslice VIN dekóduje rok výroby?

Desátá číslice
Desátá číslice každého kódu VIN představuje rok výroby vozidla. Zde je jednoduchá tabulka roku VIN, která vám pomůže dekódovat rok výroby vašeho vozidla.

Jaké je datum výroby výrobního čísla mé chladničky Samsung?

Pokud má výrobní číslo 15 číslic, 8. číslice je rok a 9. číslice měsíc . Pokud má sériové číslo 11 číslic, 4. číslice je rok a 5. číslice měsíc.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: