Jak zjistím rok výroby?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak zjistím, kdy byl výrobek vyroben?

Tento kód otevřeného data se může objevit jako MFG na štítcích výrobků . Ukazuje datum, kdy byl výrobek vyroben nebo vyroben. Tento kód se vztahuje k datu, kdy je výrobek poprvé zabalen předtím, než je distribuován na trh nebo prodán spotřebitelům.

Jak zjistím rok výroby?

Jak zjistíte rok výroby?

Většina vozidel má VIN, jedinečný identifikační kód složený ze 17 znaků (číslic a písmen). Obsahuje informace o výrobci a datu výroby. Nejčastěji se rok výroby nachází na 10. pozici kódu VIN .
Kešované stránky

Jak zjistím, v jakém roce bylo moje auto vyrobeno?

Vy. Rok výroby vašeho vozidla můžete zjistit také podle desáté číslice kódu PIN. V tomto případě je to C, což by znamenalo, že se jedná o model 2012 v závislosti na. Na roce výroby vašeho vozidla.

Říká vám číslo VIN měsíc výroby?

Každé auto má jedinečné číslo zvané VIN (Vehicle Identification Number), které slouží k identifikaci, ve kterém měsíci a roce byl daný model vyroben . Číslo VIN vozidla je napsáno v blízkosti motoru a jeho délka může být až 19 písmen.
Kešované stránky

Jak přečíst výrobní kód?

První dvě čísla znamenají rok výroby, zatímco poslední tři čísla představují den v roce . Například pokud by kód zněl 11322, věděli byste, že potravina byla vyrobena 322. dne roku 2011, tedy 22. listopadu 2011.

Jak zjistím datum výroby u čísla šarže?

Jak zjistit datum spotřeby podle čísla šarže

  1. První dvě číslice (19) označují rok výroby (2019).
  2. Další dvě číslice (03) označují měsíc, kdy byl výrobek vyroben (březen), nebo datum výroby.
  3. Následující dvě číslice (22) označují den v roce.

Jak se čtou výrobní kódy?

První dvě čísla znamenají rok výroby, zatímco poslední tři čísla představují den v roce . Například pokud by kód zněl 11322, věděli byste, že potravina byla vyrobena 322. dne roku 2011, tedy 22. listopadu 2011.

Jaké je datum výroby nebo datum výroby?

Datum výroby (nebo datum výroby): Je to datum, kdy byl výrobek vyroben. Přesněji řečeno je to datum, kdy byla vyrobena šarže (nebo šarže) kosmetického přípravku. Datum exspirace: Je to datum, kdy kosmetickému výrobku končí doba použitelnosti a neměl by se používat.

Která číslice VIN je rok?

Desátý znak
Desátý znak v sedmnáctimístném kódu VIN představuje modelový rok vozidla. Tato norma se vztahuje na vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později.

Lze z výrobního čísla poznat rok výroby?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby ; 2. & 3. číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Která číslice v čísle VIN je rokem výroby?

Desátý znak
Desátý znak v 17místném čísle VIN představuje modelový rok vozidla. Tato norma se vztahuje na vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později. Před rokem 1981 nebyl formát VIN standardizován a lišil se podle výrobce.

Jak dekódovat číslo VIN?

Co znamenají písmena a číslice v čísle VIN?

  1. První skupina tří čísel a písmen v čísle VIN tvoří světový identifikátor výrobce (WMI).
  2. Dalších šest číslic, které je třeba zkontrolovat (pozice 4-9), tvoří část popisu vozidla.
  3. Následující skupina osmi prvků (pozice 10-17) tvoří část identifikátoru vozidla.

Jak dekódovat datový kód?

Datové kódy jsou obecně ve čtyřmístných kódech. První dvě čísla zahrnují rok a druhá dvě čísla jsou pro týden, kdy byly vyrobeny . Níže uvedený příklad tedy ukazuje čtyřčíslí 8332 – vyrobeno v roce 1983 ve 32. týdnu tohoto roku.

Jak můžete rozlišit mezi datem výroby a datem spotřeby?

Datum výroby (nebo datum výroby): Je to datum, kdy byl výrobek vyroben. Přesněji řečeno je to datum, kdy byla vyrobena šarže (nebo šarže) kosmetického přípravku. Datum exspirace: Je to datum, kdy kosmetickému výrobku končí platnost a neměl by se používat.

Lze z čárového kódu zjistit datum výroby?

V čárových kódech jsou obvykle uloženy informace o výrobku, jako je cena a hmotnost, datum výroby , datum spotřeby a název výrobce'. Největším omezením čárového kódu je, že čím více informací je v něm uloženo, tím větší musí být čárový kód.

Jak se čtou výrobní kódy?

První dvě čísla znamenají rok výroby, zatímco poslední tři čísla představují den v roce . Například pokud by kód zněl 11322, věděli byste, že potravina byla vyrobena 322. dne roku 2011, tedy 22. listopadu 2011.

Jak přečíst datum spotřeby při výrobě?

Standardní formát je MMDDRR, kde „MM“ označuje měsíc, „DD“ označuje datum a „YY“ označuje rok . Pokud je tedy na výrobku uvedeno 101525, znamená to, že jeho doba použitelnosti končí 15. října 2025.

Jaké je datum výrobku?

Datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti říká, jak dlouho bude výrobek v nejlepší kvalitě . Výrobek můžete používat i po tomto datu, ale nemusí mít nejvyšší účinnost. Datum spotřeby do je konečné datum expirace. Po tomto datu byste výrobek neměli používat, protože složky se mohly zkazit.

Co znamená osmá číslice v čísle VIN?

A váš název. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

Jaká číslice znamená rok na 13místném čísle VIN?

Jak již bylo uvedeno, rok výroby vozidla'se označuje písmenem nebo číslicí na 10. místě zleva v čísle VIN . Jak je uvedeno výše, desátý znak VIN označuje jeho modelový rok.

Která číslice kódu VIN označuje rok výroby?

Desátá číslice
Desátá číslice každého kódu VIN představuje rok výroby vozidla. Zde je jednoduchá tabulka roku výroby VIN, která vám pomůže dekódovat rok výroby vašeho vozidla.

Jak mohu zkontrolovat výrobní číslo výrobku?

Všechny výrobky
Sériová čísla se často nacházejí na zadní nebo spodní straně jednotky výrobku . V některých případech může být sériové číslo také čárovým kódem jednotky'.

Co znamená sedmá číslice v čísle VIN?

Vzhledem k tomu, že norma VIN se používá již více než 30 let, je třeba vzít v úvahu 7. číslici pro určení modelového roku vozidla . Pokud je sedmá číslice číselná, jedná se o modelový rok v rozmezí let 1981 až 2009.

Jaká číslice v čísle VIN znamená rok výroby?

Desátý znak
Desátý znak v sedmnáctimístném kódu VIN představuje modelový rok vozidla. Tato norma se vztahuje na vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později.

Jak se čte kód data šarže?

Jak zjistit datum spotřeby podle čísla šarže

  1. První dvě číslice (19) označují rok výroby (2019).
  2. Další dvě číslice (03) označují měsíc, kdy byl výrobek vyroben (březen), nebo datum výroby.
  3. Následující dvě číslice (22) označují den v roce.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: