Jak zjistím rok výroby sériového čísla?

Referenční tabulka datových kódů sériových čísel obsahuje informace o datu jako součásti celkového sériového čísla vašeho modelu. První dva znaky sériového čísla představují rok a měsíc výroby.

Lze podle sériového čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo představuje ROK výroby ; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.
Kešované stránky

Jak zjistím rok výroby sériového čísla?

Jak starý je můj spotřebič podle výrobního čísla?

Dvě písmena na začátku sériového čísla udávají měsíc a rok výroby . Kde se nachází můj model a výrobní číslo? První písmeno označuje měsíc. Druhé písmeno označuje rok.
Kešované stránky

Co vám může prozradit sériové číslo?

Sériové číslo je zásadní, protože udává, kdy byl výrobek prodán. To je užitečné, protože v případě problémů s výrobkem můžete zjistit, zda je ještě v záruce. To usnadňuje údržbu zařízení, protože před opravou můžete vždy zkontrolovat historii výrobku.

Jaké je datum výroby?

Datum, kdy byl výrobek poprvé vyroben nebo vytvořen .

Která číslice kódu VIN dekóduje rok výroby?

Desátá číslice
Desátá číslice každého kódu VIN představuje rok výroby vozidla. Zde je jednoduchá tabulka roku výroby VIN, která vám pomůže dekódovat rok výroby vašeho vozidla.

Vypovídá číslo VIN o roce výroby modelu?

Číslo VIN se obvykle skládá z:
Udává výrobce, rok výroby, značku a model , a úroveň výbavy včetně jedinečných vlastností a specifikací.

Jak starý je můj Whirlpool podle výrobního čísla?

Kódy výrobních čísel Whirlpool
Druhý znak alfa = rok výroby (viz tabulky). 1. a 2. číslice = týden roku výroby. Třetí až sedmá číslice = pořadí výroby v daném týdnu. U výrobků "nevyrobených společností Whirlpool" se za první alfanumerickou číslicí používá další alfanumerická číslice, která označuje zdroj.

Kde je na sériovém čísle výrobku Whirlpool uvedeno datum výroby?

Číslo obvykle začíná abecedou, která se nazývá alfa znaky. První znak alfa označuje výrobu. Divize. Kód, zatímco druhý alfanumerický znak označuje rok výroby.

Lze se sériovým číslem něco dělat?

Sériové číslo i číslo modelu vás potenciálně vystavují záručnímu podvodu . V podstatě by někdo s oběma těmito čísly mohl uplatnit falešnou záruční reklamaci. Mohl by si objednat náhradní díly v rámci vaší záruky a potenciálně ji vyčerpat, pokud existují limity.

Můžete sledovat sériové číslo?

Sériová čísla a čísla šarží se sledují pomocí technologie čárových kódů a softwaru . Pomocí čárových kódů lze rozpoznat čísla šarží při přijetí, odeslání nebo obojí, což umožňuje sledovat výrobky & sledovat je v celém dodavatelském řetězci.

Jak přečíst data výrobce?

Často se objevují jako kódy, které se skládají z řady písmen a/nebo čísel, jež výrobci používají k identifikaci data a času výroby , které se zobrazují jako MMDDRR. Například "112922" by se četlo jako 29. listopadu 2022.

Jaké je datum výroby na etiketě?

Datum výroby je datum, kdy se potravina stává výrobkem, kterým má být . Datum použitelnosti nebo datum spotřeby označuje datum, po kterém potravinu nelze spotřebovat, proto je nutné potravinu spotřebovat před tímto datem.

Co vám řekne osmá číslice VIN?

Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu. Neváhejte nám zavolat na bezplatnou telefonní linku 888.

Jaká číslice je rok na 13místném VIN?

Jak bylo uvedeno, rok výroby vozidla'se označuje písmenem nebo číslicí na 10. místě zleva ve VIN . Jak je uvedeno výše, desátý znak kódu VIN označuje jeho modelový rok.

Jak zjistím rok a model vozidla podle čísla VIN?

Následující informace o identifikačních číslech vozidel (VIN) umístěných na podvozku pomohou určit rok výroby vozidla. Jak již bylo uvedeno, rok výroby vozidla'se označuje písmenem nebo číslicí na 10. místě zleva v čísle VIN. Jak je uvedeno výše, desátý znak VIN označuje jeho modelový rok .

Co znamená 8. číslice v čísle VIN?

A váš název. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepší servis na internetu.

Jaký je rok výroby výrobního čísla Whirlpool?

Číslo obvykle začíná abecedou, která se nazývá alfa znaky. První znak alfa označuje výrobu. Divize. Kód, zatímco druhý alfanumerický znak označuje rok výroby.

Jak dekódujete sériové číslo pračky Whirlpool?

Běžná místa, kde můžete najít značku. Nejdříve prozkoumejme sériové číslo. Očíslujte první znak sériového čísla.

Jak zjistím stáří sériového čísla spotřebiče Whirlpool?

Kódy výrobních čísel Whirlpool
Druhý znak alfa = rok výroby (viz tabulky). 1. a 2. číslice = týden roku výroby. Třetí až sedmá číslice = pořadí výroby v daném týdnu. U výrobků "nevyrobených společností Whirlpool" se za první alfanumerickou číslicí používá další alfanumerická číslice, která označuje zdroj.

Jak přečíst sériové číslo výrobku Whirlpool?

Číslo obvykle začíná abecedou, která se nazývá alfa znaky. První znak alfa označuje výrobu. Divize. Kód, zatímco druhý alfanumerický znak označuje rok výroby.

Lze sériové číslo dohledat?

Lze sériová čísla dohledat? Sledování sériových čísel umožňuje sledovat každou položku od okamžiku jejího'vyrobení až po okamžik jejího'dodání a prodeje. Identifikační číslo přidělené jednomu výrobku umožňuje sledovat jeho historii.

Co můžete dělat se sériovým číslem a IMEI?

IMEI (nebo MEID) a sériové číslo jsou dvě formy identifikace telefonu nebo tabletu. Stejně jako otisky prstů u lidí jsou tato dvě čísla u každého telefonu a tabletu jiná. Tyto identifikátory pomáhají zajistit, že vaše zařízení není padělkem, a mohou vám také pomoci jej najít v případě ztráty nebo krádeže .

Může někdo něco udělat se sériovým číslem?

Pravděpodobnost, že se tak skutečně stane, je velmi malá, ale v případě, že se někomu dostane do rukou vaše sériové číslo, může falešně prosadit požadavek na výměnu dílu nebo zařízení . Přečtěte si také: Jak zjistit číslo IMEI ztraceného nebo odcizeného zařízení Android a iPhone.

Jak dekódovat datový kód?

Datové kódy jsou zpravidla čtyřmístné. První dvě čísla zahrnují rok a druhá dvě jsou pro týden, kdy byly vyrobeny . Níže uvedený příklad tedy ukazuje čtyřčíslí 8332 – vyrobeno v roce 1983 ve 32. týdnu tohoto roku.

Jak přečíst kód data výroby?

Tyto kódy čtěte jako MMDDRR, kde „MM“ označuje měsíc, „DD“ označuje datum a „YY“ označuje rok . Jedná se o jeden z nejběžnějších kódů, které můžete vidět na potravinách. Například „121518“ se čte jako 15. prosince 2018.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: