Jak zjistím rok výroby svého traktoru Kubota?

Chcete-li zjistit přesný rok výroby vašeho traktoru Kubota, obraťte se na naši skupinu pro spokojenost zákazníků . Uveďte prosím číslo modelu a sériové číslo. Pomoci vám může také váš místní prodejce.

Jaký je rok výroby mého traktoru podle výrobního čísla?

Pro určení roku výroby traktoru se šestimístným číslem použijte následující vzorec. Vezměte první a čtvrtou číslici a odečtěte tři, abyste získali rok . Například výrobní číslo 395602 by bylo: 36-3 = 1933.

Jak zjistím rok výroby svého traktoru Kubota?

Jak dekódovat sériové číslo traktoru Kubota?

A B 3800. Modelové motory na bloku motoru vedle vstřikovacího čerpadla pro supermini řady O 3. A WG / DF 750.

Jak se čte modelové číslo Kubota?

Ve skutečnosti se vyrábí pět různých řad motorů. A ty vám ve skutečnosti říkají jen technologii. Která je v daném motoru použita. Takže například dvojka se používá pro Kubotu supermini.

Kde se na Kubotě nachází VIN?

Jedním z kroků při prodeji modelu Kubota X900 bylo porovnání identifikačního čísla vozidla (VIN) s číslem na listu vlastnictví . Když dáte sklápěcí korbu do polohy pro sklápění, nálepka se nachází těsně nad prostorem pro baterii.

Jak zjistím datum výroby svého sériového čísla?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak se čte číslo VIN traktoru?

Číslo VIN je umístěno na pravé straně traktoru, v blízkosti přední části. Číslo VIN má 18 znaků a obsahuje jak číslice, tak písmena . Prvních 9 znaků představuje kód výrobce'vozidla.

Jak přečtu výrobní číslo traktoru?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby .

Jak dekódovat dekodér VIN?

Dekódování čísla VIN

  1. První znak udává, kde na světě bylo vozidlo vyrobeno. …
  2. Druhý znak označuje výrobce.
  3. Třetí znak vám řekne typ nebo divizi vozidla.
  4. Čtvrtý až osmý znak udává značku vozidla, typ karoserie, velikost a typ motoru, model a sérii.

Jak vypadá sériové číslo vozidla Kubota?

4 až 6 čísel, která jdou za sebou bez přestávek pro měsíc výroby nebo rok . Alfa-číslice (např. XJ5050 nebo 4J5050) s přestávkami pro měsíc a rok výroby.

Kolik číslic má VIN číslo Kubota?

7 číslic
Motory vyrobené po 1. červnu 2012 mají 7 číslic a jsou zcela jedinečné. To znamená, že sériová čísla motorů se vzájemně vylučují bez ohledu na výrobní závod.

Jaké je datum výroby?

Datum, kdy byla položka poprvé vyrobena nebo vytvořena .

Jak dekódovat kód data výroby?

Datové kódy jsou zpravidla čtyřmístné. První dvě čísla zahrnují rok a druhá dvě čísla jsou pro týden, kdy byly vyrobeny . Níže uvedený příklad tedy ukazuje čtyřčíslí 8332 – vyrobeno v roce 1983 ve 32. týdnu tohoto roku.

Lze podle sériového čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby ; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak dekódovat štítek VIN?

Jak přečíst a dekódovat VIN kód vašeho vozu?

  1. 1. – Písmeno nebo číslo udávající, kde na světě byl vůz vyroben. …
  2. 2. – Výrobce, který vůz vyrobil. …
  3. 3. – Konkrétní divize výrobce, která vůz vyrobila. …
  4. 4. – Bezpečnostní prvky a informace specifické pro daný model. …
  5. 5. – Série vozu'a. …
  6. 6. a 7. – Styl karoserie.

Jaký je kód data výroby?

Tento otevřený datový kód se může na štítcích výrobků objevit jako MFG. Ukazuje datum, kdy byl výrobek vyroben nebo vyroben . Tento kód se vztahuje k datu, kdy je výrobek poprvé zabalen předtím, než je distribuován na trh nebo prodán spotřebitelům.

Která čísla představují sériové číslo?

Sériová čísla jsou jedinečné kódy, které identifikují výrobek . Mohou to být pouze čísla nebo čísla s písmeny a symboly. Jsou to jedinečné kódy, které odpovídají pouze jednomu výrobku. Obvykle jsou sériová čísla vyrobena v pořadí a mají různé informační části.

Jaký je rok výroby modelu podle čísla VIN?

Desátý znak v 17místném čísle VIN představuje modelový rok vozidla . Tato norma platí pro vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později. Před rokem 1981 nebyl formát VIN standardizován a lišil se podle výrobce.

Která číslice kódu VIN označuje rok výroby?

Desátá číslice
Desátá číslice každého kódu VIN představuje rok výroby vozidla. Zde je jednoduchá tabulka roku výroby VIN, která vám pomůže dekódovat rok výroby vašeho vozidla.

Jak přečíst výrobní číslo?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby .

Co znamenají čísla modelů u traktorů Kubota?

Identifikace řady traktorů Kubota
Číslo modelu začíná písmenem, které označuje, do které řady traktor patří . Kubota nabízí pouze několik aktuálních klasifikací řad: Kubota řady B – subkompaktní traktory o výkonu 20 až 30 k určené pro trávníky a malé farmy.

Lze podle výrobního čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby ; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak zjistíte datum výroby podle sériového čísla?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; druhé a třetí číslo udává MĚSÍC výroby.

Jak převést výrobní číslo na datum?

Chcete-li takové sériové číslo převést na datum, stačí změnit formát čísla buňky . Za tímto účelem jednoduše vyberte možnost Datum v poli Formát čísla na kartě Domů. Chcete-li použít jiný než výchozí formát, pak vyberte buňky se sériovými čísly a stisknutím klávesy Ctrl+1 otevřete dialogové okno Formátovat buňky.

Jaké je datum u pořadového čísla?

Aplikace Excel ukládá data jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít při výpočtech. Ve výchozím nastavení je 1. leden 1900 pořadové číslo 1 a 1. leden 2008 je pořadové číslo 39448, protože je 39 447 dní po 1. lednu 1900. Většina funkcí automaticky převádí hodnoty data na pořadová čísla.

Která číslice udává rok v čísle VIN?

Desátá číslice čísla VIN slouží k identifikaci roku výroby vozidla pomocí řady číslic a písmen, jak je uvedeno v tabulce roku čísla VIN.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: