Jak zjistíte, jaký je rok výroby traktoru?

Mnozí z vás již pravděpodobně vědí, jak zjistit rok výroby traktoru'podle výrobního čísla. Moje aplikace, Průvodce traktorem, a spousta písemných průvodců, například v katalogu Steiner nebo v jiných knihách, dokáže přiřadit rok výroby k výrobnímu číslu.

Jak zjistím rok výroby svého traktoru?

Pro určení roku výroby traktoru se šestimístným číslem použijte následující vzorec. Vezměte první a čtvrtou číslici a odečtěte tři, abyste získali rok . Například výrobní číslo 395602 by bylo: 36-3 = 1933.
Kešované stránky

Jak zjistíte, jaký je rok výroby traktoru?

Lze podle výrobního čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby ; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak zjistíte rok výrobního čísla traktoru Ford?

To zjistíte podle výrobního kódu traktoru, známého také jako kód data výroby. První číslice výrobního kódu traktoru udává rok výroby . U traktorů vyrobených v letech 1965 až 1974 odpovídá tato číslice poslednímu číslu v roce výroby.

Jak identifikovat traktor?

Převodovka 4c je také v Julianově naa. Takže to'druhé číslo označuje, jaká převodovka. A hydraulické nastavení vývodového hřídele nastavené na polovinu.

Jak se čte číslo VIN traktoru?

Číslo VIN je umístěno na pravé straně traktoru, blízko přední části. Číslo VIN má 18 znaků a obsahuje jak číslice, tak písmena . Prvních 9 znaků představuje kód výrobce'traktoru.

Jak zjistím značku a model svého traktoru?

Traktor na trávu má identifikační štítek obvykle pod pravým předním kolem . V opačném případě lze identifikační štítek najít u levého zadního kola. Číslo motoru najdete přímo na motoru.

Jaké je datum na výrobním čísle?

Aplikace Excel ukládá data jako pořadová sériová čísla, aby je bylo možné použít při výpočtech. Ve výchozím nastavení je 1. leden 1900 pořadové číslo 1 a 1. leden 2008 je pořadové číslo 39448, protože je 39 447 dní po 1. lednu 1900. Většina funkcí automaticky převádí hodnoty data na pořadová čísla.

Která číslice udává rok v čísle VIN?

Desátá číslice čísla VIN slouží k identifikaci roku výroby vozidla pomocí řady čísel a písmen, jak je uvedeno v tabulce s číslem VIN roku.

Jak poznat rok výroby motoru podle výrobního čísla?

Kód data výroby motoru je zabudován do sériového čísla za prvními dvěma čísly . Jako příklad lze uvést, že u motoru z roku 2013 by bylo uvedeno následující číslo: 1013426. Číslo „13" označuje, že se jedná o motor z roku 2013.

Jak zjistím datum výroby svého vozu Ford podle čísla VIN?

Dekódování roku/měsíce výroby u čísel VIN vozů Ford
Sedmnáctimístný kód VIN společnosti Ford'používá následující dvě pozice: 11. znak: rok výroby . 12. znak: měsíc výroby .

Jak zjistím číslo VIN u traktoru?

Číslo VIN se obvykle nachází na jednom nebo několika různých místech traktoru: buď uvnitř motorového prostoru nebo pod jeho kapotou; těsně pod sedadlem řidiče; nebo na identifikačním štítku připevněném k rámu v blízkosti místa, kde se převodovka setkává se skříní diferenciálu (tato poslední možnost je běžná u starších traktorů).

Co znamenají jednotlivé číslice v čísle VIN?

První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vašeho vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno. Třetí číslice ve spojení s prvními dvěma číslicemi označuje typ vozidla nebo výrobní divizi.

Jak dekódovat štítek VIN?

Jak přečíst a dekódovat VIN vašeho vozu'

  1. 1. – Písmeno nebo číslo udávající, kde na světě bylo vozidlo vyrobeno. …
  2. 2. – Výrobce, který vůz vyrobil ….
  3. 3. – Konkrétní divize výrobce, která vůz vyrobila. …
  4. 4. – Bezpečnostní prvky a informace specifické pro daný model. …
  5. 5. – Série vozu'a. …
  6. 6. a 7. – Styl karoserie.

Co znamená číslo modelu na traktoru?

První číslo označuje velikost a rodinu traktoru a další tři čísla udávají přibližný výkon motoru . První písmeno následující za číslem označuje schopnosti a vlastnosti traktoru.

Jak převést výrobní číslo na datum?

Chcete-li takové sériové číslo převést na datum, stačí změnit formát čísla buňky . Za tímto účelem jednoduše vyberte možnost Datum v poli Formát čísla na kartě Domů. Chcete-li použít jiný než výchozí formát, pak vyberte buňky se sériovými čísly a stisknutím klávesové zkratky Ctrl+1 otevřete dialogové okno Formátovat buňky.

Jak přečíst číslo VIN pro modelový rok?

Následující informace o identifikačních číslech vozidla (VIN) umístěných na podvozku pomohou určit rok výroby vozidla. Jak již bylo uvedeno, rok výroby vozidla'se označuje písmenem nebo číslem na desáté pozici zleva ve VIN. Jak je uvedeno výše, desátý znak VIN označuje jeho modelový rok .

Jak zjistím datum výroby na VIN?

Vy. Rok výroby modelu vašeho vozidla můžete zjistit také podle desáté číslice kódu PIN. V tomto případě je to C, což by znamenalo, že se jedná o model 2012 v závislosti na . Na roce výroby vašeho vozidla.

Jak přečtete výrobní číslo motoru?

Výrobní číslo motoru je na kovovém štítku připevněném k bloku, který se obvykle nachází na levé straně motoru . Umístění štítku se u různých řad motorů liší.

Jak zjistím rok a model motoru podle čísla VIN?

Následující informace o identifikačních číslech vozidla (VIN) umístěných na podvozku pomohou určit rok výroby vozidla. Jak již bylo uvedeno, rok výroby vozidla'se označuje písmenem nebo číslem na desáté pozici zleva ve VIN. Jak je uvedeno výše, desátý znak VIN označuje jeho modelový rok .

Jak přečíst datový kód vozu Ford?

Na většině panelů Ford je vyražen kód s datem výroby. Obvykle je to číslo dílu a část alfanumerická. První sada číslic je měsíc, druhá část je den a třetí část je kód lisovny kombinovaný se směnou, která panel skutečně vyrazila .

Jaké je datum výroby čísla VIN?

Většina vozidel má VIN, jedinečný identifikační kód složený ze 17 znaků (číslic a písmen). Obsahuje informace o výrobci a datu výroby. Nejčastěji se rok výroby nachází na 10. pozici čísla VIN .

Lze číslo VIN vyhledat online?

Na stránkách NHTSA.gov , můžete zadat dotaz na konkrétní vozidlo'VIN a zjistit konkrétní informace zakódované v čísle.

Jaký je rok výroby modelu podle čísla VIN?

Desátý znak v 17místném čísle VIN představuje modelový rok vozidla . Tato norma se vztahuje na vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později. Před rokem 1981 nebyl formát VIN standardizován a lišil se podle výrobce.

Jak se čte rok výroby podle čísla VIN?

Třetí číslo nebo písmeno používá výrobce vozidla k určení, o jaký druh vozidla se jedná: osobní automobil, nákladní automobil, autobus atd. Desátý znak čísla VIN označuje modelový rok .

Co udává číslo modelu?

Jaká jsou sériová čísla a čísla modelů? Modelová a sériová čísla slouží k identifikaci konkrétního výrobku. Číslo modelu rozlišuje mezi modely zařízení – například iPhone® 13 a iPhone X. Mnoho zařízení může mít sh jsou číslo modelu, což znamená, že jsou'stejný model.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: