Jak zjistíte, jaký je rok výroby traktoru John Deere?

Rok výroby většiny modelů John Deere lze snadno zjistit pomocí webových stránek společnosti'. Pokud má traktor 17 znaků VIN, desátý znak vám řekne rok výroby.

Jaký je rok výroby mého traktoru podle výrobního čísla?

Pro určení roku výroby traktoru se šestimístným číslem použijte následující vzorec. Vezměte první a čtvrtou číslici a odečtěte tři, abyste získali rok . Například výrobní číslo 395602 by bylo: 36-3 = 1933.

Jak zjistíte, jaký je rok výroby traktoru John Deere?

Jak přečíst výrobní číslo traktoru John Deere?

Zjištění čísla modelu a sériového čísla je stejně snadné jako nalezení identifikačního štítku na stroji. Jak je vidět na příkladu, číslo modelu bude zobrazeno pod nadpisem MODEL (Příklad: Z235) a sériové číslo bude podtrženo v pravém horním rohu štítku (Příklad: 130002).
Stránka v mezipaměti

Jak dekódovat čísla modelů John Deere?

První číslo označuje velikost a rodinu traktoru a další tři čísla udávají přibližný výkon motoru. První písmeno následující za číslem označuje schopnosti a vlastnosti traktoru. Společnost John Deere má v současné době čtyři úrovně způsobilosti: D, E, M a R.

Jaký je rok výroby traktoru John Deere?

John Deere byl kovář, který v roce 1837 vyvinul první komerčně úspěšný samonasávací ocelový pluh a založil společnost, která dodnes nese jeho jméno.

Jak zjistím datum výroby svého sériového čísla?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby . První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak se čte číslo VIN traktoru?

Číslo VIN je umístěno na pravé straně traktoru, blízko přední části. Číslo VIN má 18 znaků a obsahuje jak číslice, tak písmena . Prvních 9 znaků představuje kód výrobce'vozidla.

Kde se nachází číslo VIN na starém traktoru John Deere?

Číslo VIN se obvykle nachází na jednom nebo několika různých místech traktoru: buď uvnitř motorového prostoru nebo pod kapotou; těsně pod sedadlem řidiče; nebo na identifikačním štítku připevněném k rámu v blízkosti místa, kde se převodovka spojuje se skříní diferenciálu (tato poslední možnost je běžná u starších traktorů).

Kde se nachází 17místné výrobní číslo John Deere?

Sériové číslo modelu sekačky John Deere s pojezdem je vytištěno na identifikačním štítku umístěném pod sedadlem řidiče'nebo na zadní straně spodní části rámu mezi zadními koly . Sériové číslo (PIN) má 13 nebo 17 číslic.

Jaký je formát čísla VIN sekačky John Deere?

Každý výrobce John Deere přiděluje každému vozidlu jedinečné identifikační číslo zvané Vehicle Identification Number (VIN). Toto VIN má délku 17 číslic a skládá se z písmen a číslic obsahujících základní specifikaci vozidla . Všechny databáze v automobilovém průmyslu vyhledávají prostřednictvím VIN: databáze výrobce John Deere.

Kde je nastaveno 17místné výrobní číslo John Deere?

Sériové číslo modelu sekačky John Deere s pojezdem je vytištěno na identifikačním štítku umístěném pod sedadlem řidiče'nebo na zadní straně spodní části rámu mezi zadními koly . Sériové číslo (PIN) má 13 nebo 17 číslic.

Co znamenají čísla na traktorech John Deere?

Nálepka. Čísla modelů traktorů se skládají ze čtyř pozic. První číslo označuje rodinu, zatímco další tři čísla představují přibližný výkon motoru . Pátá a šestá pozice je reprezentována písmenem. První písmeno označuje úroveň schopností nebo cenu, kterou traktor má.

Kde se nachází číslo VIN na traktoru John Deere?

Nejlepším místem, kde najdete číslo VIN na jakémkoli traktoru, je rám vozidla . Číslo VIN lze nalézt také na bloku motoru a na přístrojové desce a také na dveřní zárubni.

Jak zjistit rok výroby motoru podle výrobního čísla?

Kód data výroby motoru je zabudován do výrobního čísla za prvními dvěma čísly . Jako příklad lze uvést, že u motoru z roku 2013 by bylo uvedeno toto: 1013426. Číslo „13" označuje, že se jedná o motor z roku 2013.

Jak dekódovat datový kód?

Datové kódy jsou obvykle čtyřmístné. První dvě čísla zahrnují rok a druhá dvě čísla jsou pro týden, kdy byly vyrobeny . Níže uvedený příklad tedy ukazuje čtyřčíslí 8332 – vyrobeno v roce 1983 ve 32. týdnu tohoto roku.

Lze podle sériového čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby, druhé a třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak dekódovat štítek VIN?

Jak přečíst a dekódovat číslo VIN vašeho vozu'Jak přečíst a dekódovat číslo VIN vašeho vozu?

  1. 1. – Písmeno nebo číslo udávající, kde na světě byl vůz vyroben. …
  2. 2. – Výrobce, který vůz vyrobil ….
  3. 3. – Konkrétní divize výrobce, která vůz vyrobila. …
  4. 4. – Bezpečnostní prvky a informace specifické pro daný model. …
  5. 5. – Série vozu'a. …
  6. 6. a 7. – Styl karoserie.

Kde se nachází výrobní číslo traktoru John Deere model A?

Model A byl prvním traktorem Deere, který vyjel z továrny s gumovými pneumatikami. Otevřené stanoviště obsluhy s ocelovou pánví sedadla. Štítek se sériovým číslem na levé straně traktoru, nad setrvačníkem .

Která číslice v čísle VIN označuje model?

Dekódování čísla VIN
Udává zemi původu. Druhý znak označuje výrobce. Třetí znak vás informuje o typu nebo divizi vozidla. Čtvrtý až osmý znak vás informuje o značce vozidla, stylu karoserie, velikosti a typu motoru, modelu a sérii.

Kolik číslic má VIN traktoru?

17 číslic
Je to 17místný kód, který lze nalézt na všech vozidlech, včetně traktorů a další zemědělské techniky. Pokud hledáte své číslo VIN, hledejte alfanumerickou sekvenci vytištěnou u dveří řidiče nebo pod kapotou traktoru. Na většině traktorů s průhledným povrchem bude dobře viditelné.

Jak staré jsou traktory John Deere?

1837 . Společnost John Deere vstupuje na trh s traktory dvěma modely: Waterloo Boy a John Deere Tractor.

Jaké jsou modely traktorů John Deere?

Výběr produktů velkých traktorů

  • Traktory pro pěstování řádkových plodin řady 6. 6R 175. Šestiválcové motory John Deere FT PowerTech™. …
  • Traktory řady 7 pro řádkové plodiny. 7R 210. Traktor. Výkon motoru HP1: 231 Max | 210 hp Jmenovitý výkon. …
  • Traktory pro řádkové plodiny řady 8. 8R 230. Traktor. Výkon motoru1: 253 Max | 230 hp Jmenovitý výkon. …
  • Traktory řady 9 s pohonem 4WD. 9R 390. Traktor.

Jak zjistím, jaký je rok výroby mého traktoru John Deere 318?

Sériová čísla traktorů John Deere 318 začínají v zásadě písmenem „M00318X“. Za ním'následuje skupina šesti číslic, například 285073. Celé výrobní číslo vyražené na štítku bude tedy vypadat asi takto: M00318X285073. Těchto posledních šest číslic označuje rok výroby .

Lze určit rok výroby podle čísla VIN?

Každé vozidlo vyrobené od roku 1981 má jedinečné identifikační číslo vozidla, zkráceně VIN. Číslo VIN obsahuje údaje specifické pro vozidlo, ke kterému je přiřazeno, včetně roku výroby vozidla. Desátá číslice každého čísla VIN představuje rok výroby vozidla .

Která číslice udává rok v čísle VIN?

Desátá číslice čísla VIN slouží k identifikaci roku výroby vozidla pomocí řady číslic a písmen, jak je uvedeno v tabulce roku čísla VIN.

Jak zjistíte datum výroby podle výrobního čísla?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vám vždy poskytnou datum výroby . První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: