Jak zjistíte, z jakého roku je sériové číslo?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Která číslice VIN je rok výroby?

10. znak
Desátý znak v 17místném čísle VIN představuje modelový rok vozidla. Tato norma platí pro vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později.
Kešované stránky

Jak zjistíte, z jakého roku je sériové číslo?

Lze podle výrobního čísla poznat, jak je spotřebič starý?

Sériové číslo. Posledním (a nejpřesnějším) způsobem, jak určit stáří velkého spotřebiče, je jeho výrobní číslo . (Všimněte si, že výrobní číslo je při určování stáří důležitější než číslo modelu). Použití sériového čísla funguje pouze u spotřebičů vyrobených od 70./80. let 20. století (omlouváme se za historické spotřebiče!).

Co můžete poznat podle sériového čísla?

Sériové číslo je zásadní, protože udává, kdy byl výrobek prodán. To je užitečné, protože v případě problémů s výrobkem můžete zjistit, zda je ještě v záruce. To usnadňuje údržbu zařízení, protože před opravou můžete vždy zkontrolovat historii výrobku.

Jaký je kód data výroby?

Tento kód data otevření se může na štítcích výrobků objevit jako MFG. Ukazuje datum, kdy byl výrobek vyroben nebo vyroben . Tento kód se vztahuje k datu, kdy je výrobek poprvé zabalen předtím, než je distribuován na trh nebo prodán spotřebitelům.

Co znamená osmá číslice čísla VIN?

A váš název. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

Jak dekódovat číslo VIN?

Co znamenají písmena a číslice v čísle VIN?

  1. První skupina tří čísel a písmen v čísle VIN tvoří světový identifikátor výrobce (WMI).
  2. Dalších šest číslic, které je třeba zkontrolovat (pozice 4-9), tvoří část popisu vozidla.
  3. Následující skupina osmi prvků (pozice 10-17) je část identifikátoru vozidla.

Jak zjistím stáří svého spotřebiče?

Chcete-li určit stáří spotřebiče, použijte výrobní číslo (nikoli číslo modelu) k určení data jeho výroby . Naše sériová čísla začínají dvěma písmeny, za nimiž následuje šest číslic s písmenem na konci. Dvě písmena na začátku sériového čísla udávají měsíc a rok výroby.

Jak dekódovat sériové číslo GE?

Naše sériová čísla začínají dvěma písmeny, po nichž následuje šest čísel. První písmeno označuje měsíc a druhé písmeno rok výroby spotřebiče . Odpovídající písmena pro měsíce a roky jsou uvedena v tabulce níže.

Můžete sledovat sériové číslo?

Sériová čísla a čísla šarží se sledují pomocí technologie čárových kódů a softwaru . Pomocí čárových kódů lze rozpoznat čísla šarží při přijetí, odeslání nebo obojí, což umožňuje sledovat výrobky & sledovat je v celém dodavatelském řetězci.

Co vám řekne číslo modelu?

Co jsou to sériová čísla a čísla modelů? Modelová a sériová čísla slouží k identifikaci konkrétního výrobku. Číslo modelu rozlišuje modely zařízení – například iPhone® 13 a iPhone X. Mnoho zařízení může mít společné číslo modelu, což znamená, že'se jedná o stejný model.

Jak dekódovat datový kód?

Kódy dat jsou zpravidla čtyřmístné. První dvě čísla zahrnují rok a druhá dvě týden, kdy byly vyrobeny. Níže uvedený příklad tedy ukazuje čtyřčíslí 8332 – vyrobeno v roce 1983 ve 32. týdnu tohoto roku.

Jak zjistit datum výroby?

Většina vozidel má VIN, jedinečný identifikační kód složený ze 17 znaků (číslic a písmen). Obsahuje informace o výrobci a datu výroby. Nejčastěji se rok výroby nachází na 10. pozici kódu VIN .

Jaké jsou 3 nejdůležitější číslice kódu VIN?

První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno. Třetí číslice ve spojení s prvními dvěma číslicemi označuje typ vašeho vozidla'nebo výrobní divizi.

Co znamená sedmá číslice v čísle VIN?

Vzhledem k tomu, že norma VIN se používá již více než 30 let, je třeba vzít v úvahu 7. číslici pro určení roku výroby vozidla . Pokud je sedmá číslice číselná, jedná se o modelový rok v rozmezí let 1981 až 2009.

Co vám řekne 8. číslice v čísle VIN?

A váš název. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

Jak mohu zdarma dekódovat číslo VIN?

Krok 1: Přejděte na stránku https://vpic.nhtsa.dot.gov/decoder/ a zadejte celé číslo VIN do dekodéru NHTSA'VIN a poté klikněte na tlačítko Dekódovat VIN . Krok 2: Podívejte se do pole ve spodní části výsledku stránky, kde je výslovně uveden výrobní závod a země pro hledané vozidlo.

Jak starý je můj Whirlpool podle výrobního čísla?

Kódy výrobních čísel výrobků Whirlpool
Druhý znak alfa = rok výroby (viz tabulky). 1. a 2. číslice = týden roku výroby. Třetí až sedmá číslice = pořadí výroby v daném týdnu. U výrobků "nevyrobených společností Whirlpool" se za první alfanumerickou číslicí používá další alfanumerická číslice, která označuje zdroj.

Jak přečíst číslo modelu spotřebiče?

Nyní přiřaďte Rok z návodu k obsluze'2022 k nejbližšímu roku v tabulce, což je v tomto případě rok 2020. Naše chladnička byla vyrobena v únoru 2020.

Jaký je formát výrobního čísla spotřebiče GE?

Naše sériová čísla začínají dvěma písmeny, následuje šest čísel a na konci je písmeno . Dvě písmena na začátku sériového čísla udávají měsíc a rok výroby. Kde se nachází můj model a výrobní číslo? První písmeno označuje měsíc.

Jak jsou sériová čísla vyražena?

Proces značení pomocí tečkování
Zahrnuje použití kolíku nebo stylusu řízeného pneumaticky nebo elektricky, který vtiskuje na povrch materiálu, což vede k označení. Značení je trvalé a dobře čitelné. Proto je bodové kuličkování oblíbeným procesem značení sériových čísel.

Co vám sériové číslo řekne o výrobku?

Sériová čísla. Sériové číslo (SN) je číslo přidělené každému jednotlivému výrobku za účelem odlišení tohoto výrobku od všech ostatních . Sériové číslo se někdy používá pouze pro záruční kontrolu a někdy se používá jak pro záruční kontrolu, tak pro kontrolu verzí.

Jak identifikovat model?

2. Použijte název modelu z nabídky Nastavení

  1. Otevřete nabídku nastavení telefonu. Android 10. Klepněte na možnost Nastavení > O telefonu > Model Android 8.0 nebo 9.0. Klepněte na možnost Nastavení > O telefonu > Model. Klepněte na Settings > System > About phone > Model Android 7.x nebo nižší. Klepněte na Nastavení > O telefonu/tabletu > Číslo modelu.
  2. Poznamenejte si číslo modelu.

Jak mohu zkontrolovat číslo modelu?

Otevřete Nastavení > O telefonu > Model a zobrazte číslo modelu. V Obchodě Play naleznete aplikace schopné zobrazit název modelu telefonu spolu s dalšími užitečnými informacemi.

Jak se zapisují data v kódu?

Kód identifikuje data podle profilu W3C ISO 8601, Formáty data a času, který určuje vzor: RRRR-MM-DD . Pokud jsou potřeba také hodiny, minuty a sekundy, použije se následující vzor: RRRR-MM-DDThh:mm:ss.

Jak naformátovat platné pořadové číslo data jako datum?

Níže jsou uvedeny kroky, jak to provést:

  1. Vyberte buňky s číslem, které chcete převést na datum.
  2. Klikněte na tlačítko 'Home' kartu.
  3. Na kartě 'Number' klikněte na rozevírací seznam Formátování čísel.
  4. V rozevíracím seznamu vyberte možnost 'Dlouhé datum' nebo Krátké datum' (podle toho, v jakém formátu chcete tato čísla mít).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: