Lze podle sériového čísla zjistit stáří spotřebiče?

Sériové číslo. Posledním (a nejpřesnějším) způsobem, jak určit stáří velkého spotřebiče, je jeho výrobní číslo. (Všimněte si, že výrobní číslo je pro určení stáří důležitější než číslo modelu). Použití sériových čísel funguje pouze u spotřebičů vyrobených od 70./80. let 20. století (omlouváme se za historické spotřebiče!).

Lze určit stáří podle výrobního čísla?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.
Kešované stránky

Lze podle výrobního čísla poznat, jak starý je spotřebič?

Jak zjistím, jak starý je můj spotřebič?

Podívejte se na výrobní číslo
Vyhledání štítku se sériovým číslem na spotřebiči vám pomůže určit datum výroby.

Lze podle sériového čísla zjistit, jak stará je moje chladnička?

Chcete-li určit stáří spotřebiče, použijte výrobní číslo (nikoli číslo modelu) k určení data výroby . Naše sériová čísla začínají dvěma písmeny, za nimiž následuje šest číslic s písmenem na konci. Dvě písmena na začátku sériového čísla udávají měsíc a rok výroby.
Kešované stránky

Jak starý je můj spotřebič Whirlpool podle sériového čísla?

Kódy sériových čísel výrobků Whirlpool
Druhý znak alfa = rok výroby (viz tabulky). 1. a 2. číslice = týden roku výroby. 3. až 7. číslice = pořadí výroby v daném týdnu. U výrobků "nevyrobených společností Whirlpool" se za první alfanumerickou číslicí používá další alfanumerická číslice, která označuje zdroj.

Co vám může prozradit sériové číslo?

Sériové číslo je zásadní, protože vám řekne, kdy byl výrobek prodán . To je užitečné, protože v případě problémů s výrobkem můžete zjistit, zda je ještě v záruce. To usnadňuje údržbu zařízení, protože před opravou můžete vždy zkontrolovat historii výrobku.

Jak dekódovat sériové číslo GE?

Naše sériová čísla začínají dvěma písmeny, za nimiž následuje šest čísel. První písmeno označuje měsíc a druhé písmeno rok výroby spotřebiče. Odpovídající písmena pro měsíce a roky jsou uvedena v tabulce níže.

Jsou na spotřebičích uvedena data?

Většina výrobců kuchyňských a pracích spotřebičů neuvádí na výrobním štítku nebo etiketě vždy jasně rok výroby. Přesto je rok výroby obvykle zakódován v sériovém čísle. Odkazem na níže uvedeného výrobce se sériovým číslem lze ve většině případů určit stáří zařízení.

Jak přečíst štítek spotřebiče?

Na štítku jsou uvedeny následující údaje:

  1. Výrobce, číslo modelu a velikost spotřebiče.
  2. Odhadované roční provozní náklady (na základě průměrných celostátních nákladů na elektřinu) a rozmezí provozních nákladů u podobných modelů.
  3. Logo ENERGY STAR® označuje, že tento model splňuje přísná kritéria energetické účinnosti.

Jak přečíst datum výroby na chladničce?

Čísla modelu v horním řádku a pak sériové číslo. Číslo. Tento má datumové razítko přímo zde. A pak vám může říci váš elektrický výkon, který je potřeba k jejímu provozu.

Jaký je rok výrobního čísla chladničky Whirlpool?

Číslo obvykle začíná abecedou, které se říká alfa znaky. První alfanumerický znak označuje výrobu. Divize: Výrobce: Whirlpool, s. r. o. Kód, zatímco druhý alfanumerický znak označuje rok výroby.

Jak dekódujete sériové číslo pračky Whirlpool?

Běžná místa, kde můžete najít značku. Nejdříve prozkoumejme sériové číslo. Očíslujte první znak sériového čísla.

Dokážete identifikovat výrobek podle sériového čísla?

Sériová čísla i čísla šarží/šarží jsou jedinečné identifikátory, které výrobci používají ke sledování a správě svých výrobků, ale slouží k trochu jiným účelům. Sériové číslo je jedinečný kód přidělený jednotlivému výrobku, který umožňuje výrobcům sledovat a identifikovat každý výrobek po celou dobu jeho životnosti .

Lze se sériovým číslem něco dělat?

Sériové číslo i číslo modelu vám potenciálně otevírají cestu k záručním podvodům . V podstatě by někdo, kdo má obě tato čísla, mohl uplatnit falešnou záruční reklamaci. Mohl by si objednat náhradní díly v rámci vaší záruky a potenciálně ji vyčerpat, pokud existují limity.

Co vám řekne sériové číslo?

Sériová čísla jsou jedinečné kódy, které identifikují výrobek . Mohou to být pouze čísla nebo čísla s písmeny a symboly. Jsou to jedinečné kódy, které odpovídají pouze jednomu výrobku. Obvykle jsou sériová čísla vyrobena v pořadí a mají různé informační části.

Co vám sériové číslo o výrobku řekne?

Sériová čísla. Sériové číslo (SN) je číslo přidělené každému jednotlivému výrobku za účelem odlišení tohoto výrobku od všech ostatních. Sériové číslo se někdy používá pouze pro kontrolu záruky a někdy se používá jak pro kontrolu záruky, tak pro kontrolu verzí.

Jak vypadá datum výroby?

Některé příklady těchto kódů data výroby jsou: " Mfg. 2-2022 " což znamená, že výrobek byl vyroben v únoru 2022, "Exp.

Co znamenají čísla modelů spotřebičů?

Písmena a číslice v čísle modelu spotřebiče mají specifický význam. Tomu se říká nomenklatura. Nomenklatura modelu'neříká pouze to, o jaký typ spotřebiče se jedná (např. Sušička); říká také další informace o spotřebiči, jako je kapacita, barva, typ paliva, styl, značka, rok výroby atd.

Co znamenají písmena na spotřebičích?

U spotřebičů se testuje, kolik energie spotřebují při běžném používání. Díky tomu jsou hodnoceny na stupnici od A do G, přičemž A je nejúčinnější výrobek své třídy a G je nejméně účinný . Některé spotřebiče používají starší stupnici od A+++ do G, přičemž A+++ je nejúčinnější.

Jaké je datum výroby?

Tento kód data otevření se může na etiketách výrobků objevit jako MFG. Ukazuje datum, kdy byl výrobek vyroben nebo vyroben . Datum balení. Tento kód označuje datum, kdy je výrobek poprvé zabalen před distribucí na trh nebo prodejem spotřebitelům.

Jak stará je moje sušička Maytag podle výrobního čísla?

Chladnička. Musíte najít výrobní číslo, které je napsáno na části chladničky. Bohužel. Číslo je obvykle skryté. Musíte ho tedy pečlivě zkontrolovat.

Jak stará je moje pračka podle výrobního čísla?

Datový kód se nachází v písmenech na sériovém čísle . Datové kódy – první písmeno je měsíc a druhé písmeno je rok.

Jak stará je moje pračka Whirlpool podle čísla modelu?

Číslo obvykle začíná abecedou, které se říká alfa znaky. První alfanumerický znak označuje výrobu. Divize: Výrobce: Whirlpool, s. r. o. Kód, zatímco druhý alfanumerický znak označuje rok výroby.

Co vám prozradí výrobní číslo?

Smyslem sériových čísel je identifikovat konkrétní předmět, podobně jako otisk prstu identifikuje konkrétní osobu. Namísto některých názvů nebo čísel, která specifikují celou řadu výrobků, je sériové číslo určeno k poskytnutí jedinečného čísla vždy jednomu zařízení.

Co můžete se sériovým číslem výrobku dělat?

Co je to sériové číslo a proč ho potřebuji?

  • identifikovat každý jednotlivý výrobek a zjednodušit kontrolu zásob,
  • poskytnout záruku uživatelům, jejichž výrobky byly staženy z trhu,
  • rozlišit mezi legálními a padělanými výrobky.

Jaké informace mohou vyšetřovatelé získat ze sériových čísel?

Proces identifikace zbraně podle sériového čísla začíná vyzvednutím střelné zbraně z místa činu nebo od podezřelého. Příslušníci orgánů činných v trestním řízení pak mohou ověřit sériové číslo v databázích registrovaných střelných zbraní a zjistit, zda zbraň nebyla nahlášena jako odcizená nebo zda nebyla použita při předchozím trestném činu .

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: