Jak dekódovat 10místné číslo VIN?

Jak dekódovat číslo VIN?Číslice 1 až 3 dohromady představují WMI (World Manufacturer Identifier).Číslice 4 až 8 představují část s popisem vozidla.Číslice 9 je kontrolní číslice.Číslice 10 až 17 je část s identifikátorem vozidla.Jedenáctá číslice je kód závodu výrobce.Další položky…

Může mít číslo VIN 10 číslic?

Identifikační číslo vozidla (VIN) je jedinečný identifikátor. Nejběžnějším formátem VIN je 17místný VIN, který se stal standardem pro všechna vozidla vyrobená od ledna 1981. Vozidla vyrobená před rokem 1981 mohou mít od 5 číslic až po 13 číslic .

Jak dekódovat desetimístné číslo VIN?

Proč má moje číslo VIN pouze 10 číslic?

Všimněte si, že číslo VIN bylo standardizováno na 17 znaků až v roce 1981. Váš brouk má 10 znaků VIN, protože byl vyroben 7 let před standardizací VIN .

Jak ručně dekóduji číslo VIN?

Dekódování čísla VIN

  1. První znak udává, kde na světě bylo vozidlo vyrobeno. …
  2. Druhý znak označuje výrobce.
  3. Třetí znak vám řekne typ nebo divizi vozidla.
  4. Čtvrtý až osmý znak udává značku vozidla, typ karoserie, velikost a typ motoru, model a sérii.

V mezipaměti

Co znamená desátá číslice Z v čísle VIN?

Na desáté pozici se nachází písmeno označující modelový rok. Písmena od B do Y odpovídají modelovým rokům 1981 až 2000. V čísle VIN se nepoužívají písmena I, O, Q, U nebo Z .
CachedPodobné

Které roky jsou desátou číslicí čísla VIN?

Desátý znak v 17místném čísle VIN představuje modelový rok vozidla . Tato norma platí pro vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později. Před rokem 1981 nebyl formát VIN standardizován a lišil se podle výrobce.

Která dvě písmena se nepoužívají pro desetimístné číslo VIN?

Znaky používané v čísle VIN jsou číslice a velká písmena. Písmena I, O a Q se nepoužívají, aby nedošlo k záměně s číslicemi 0, 1 a 9. Pokud si tedy nejste jisti, zda je znak číslice nebo písmeno, je to pravděpodobně číslice.

Může mít číslo VIN méně než 17 číslic?

Ne všechna čísla VIN mají 17 číslic
NHTSA požaduje, aby všechna vozidla vyrobená od roku 1981 měla přiděleno 17místné číslo VIN. Před rokem 1981 žádný standard pro číslo VIN neexistoval. Formáty VIN, včetně délky a zakódovaných údajů o vozidle, se u různých výrobců lišily.

Jaká je desátá číslice čísla VIN V?

Desátá číslice je rok výroby vozidla a 'V' by představoval konkrétní rok, dokud se znovu nepřevrátí. U vašeho vozidla se 'V' znamená rok 1997.

Jak mohu zdarma dekódovat číslo VIN?

Krok 1: Přejděte na stránku https://vpic.nhtsa.dot.gov/decoder/ a zadejte celé číslo VIN do dekodéru NHTSA'VIN a poté klikněte na tlačítko Dekódovat VIN . Krok 2: Podívejte se do pole ve spodní části výsledku stránky, kde je výslovně uveden výrobní závod a země pro hledané vozidlo.

Proč nelze dekódovat můj VIN?

Pokud se VIN, který používáte, nedaří dekódovat, nejprve dvakrát, třikrát a dokonce čtyřikrát zkontrolujte, zda jste jej zapsali správně a zda jej zadáváte správně. Většinou se jedná o chybu uživatele . Pokud se jedná o NOVÉ vozidlo aktuálního roku, je možné, že databáze nebyla aktualizována pro novější vozidla.

Jaká je desátá číslice čísla VIN V?

Desátá číslice je rok výroby vozidla a 'V' by představoval konkrétní rok, dokud se znovu nepřevrátí. U vašeho vozidla se 'V' znamená rok 1997.

Jaký je rok Z v čísle VIN?

Kromě tří písmen, která nejsou v samotném čísle VIN povolena (I, O a Q), se pro kód modelového roku nepoužívají písmena U a Z a číslice 0 .

Co znamenají jednotlivé číslice v čísle VIN?

První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vašeho vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno. Třetí číslice ve spojení s prvními dvěma číslicemi označuje typ vozidla nebo výrobní divizi.

Jaká tři písmena nejsou v čísle VIN povolena?

Nepovolené znaky
Čísla VIN mohou obsahovat jakékoli alfanumerické znaky s výjimkou písmen I, O a Q . Tato písmena byla ze standardu VIN vyloučena, aby nedocházelo k záměně s čísly jedna a nula. Kromě toho musí být devátá číslice čísla VIN buď číselná (0 až 9), nebo písmeno X.

Která písmena nejsou ve VIN povolena?

V roce 1981 americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu standardizoval formát. Vyžadoval, aby všechna prodávaná silniční vozidla obsahovala 17znakový VIN, který neobsahuje písmena O (o), I (i) a Q (q) (aby nedošlo k záměně s číslicemi 0, 1 a 9).

Co způsobuje neplatnost čísla VIN?

2) Možná jste zadali VIN s neplatnými znaky. VIN může obsahovat pouze určitá písmena a číslice. VIN například nepoužívá písmena I, O nebo Q. Pokud váš VIN obsahuje některá z nich, zkuste místo nich použít číslo 1, písmeno L nebo číslo 0.

Proč má můj VIN pouze 11 čísel?

Ano, existují čísla VIN, která nemají 17 číslic. Předtím, než NHTSA v roce 1981 tento systém standardizovala, se délka VIN'ů pohybovala od 11 do 17 znaků . Nevýhodou je, že většina online programů pro kontrolu VIN nebo dekodérů nedokáže zpracovat VIN'y, které nemají 17 číslic.

Co je to kód VIN V?

Identifikační čísla vozidel (kódy VIN)/Modelový rok

Kód Roky
R 1994, 2024
S 1995, 2025
T 1996, 2026
V 1997, 2027

Existuje bezplatná aplikace pro číslo VIN?

Aplikace Carbly's VIN scanner pro iPhone a Android dokáže přečíst a dekódovat čárové kódy VIN během okamžiku. Po vycentrování čárového kódu v cílové oblasti aplikace Carbly dekóduje VIN, načte údaje o konfiguraci vozidla a předloží podrobný posudek a zprávu o historii vozidla.

Existuje bezplatná aplikace pro skenování VIN?

Aplikace VIN dekodér & historie vozidla je jednou z nejlepších aplikací VIN skeneru pro prodejce. Tato aplikace skeneru VIN, kterou představila společnost Vehicle Databases Inc., je vyvinuta pomocí vysoce kvalitní technologie OCR a snadno identifikuje identifikační čísla vozidel (VIN). Aplikace VIN decoder &; Vehicle History umožňuje bezplatné dekódování VIN .

Co se stane, když se VIN neshoduje?

Pokud se VIN liší o více než jednu číslici, může místní úřad DMV požadovat další dokumenty k odstranění problému . Pokud se VIN na vozidle a na titulu zcela liší, mohli jste se setkat s podvodem. Kupovat vůz se špatným VIN uvedeným v názvu je špatný nápad.

Jaký rok je desátá číslice čísla VIN?

Desátý znak v 17místném čísle VIN představuje modelový rok vozidla . Tato norma platí pro vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později. Před rokem 1981 nebyl formát VIN standardizován a lišil se podle výrobce.

Co znamená osmá číslice čísla VIN Z?

Číslo VI n najdete také v technickém průkazu. A také na vašem vlastnickém titulu. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm.

Jaká číslice VIN je kód motoru?

Osmá
Číslo VIN je identifikační číslo vozidla a podle něj můžete zjistit velikost motoru. V řadě čísel a písmen desáté zleva označuje modelový rok a osmé jsou kódy motoru. Stačí prodavači v obchodě sdělit tyto dva znaky a máte vystaráno.

Jak přečíst číslo VIN?

Jak přečíst a dekódovat číslo VIN vašeho vozu'Jak přečíst a dekódovat číslo VIN vašeho vozu?

  1. 1. – Písmeno nebo číslo udávající, kde na světě bylo auto vyrobeno. …
  2. 2. – Výrobce, který vůz vyrobil ….
  3. 3. – Konkrétní divize výrobce, která vůz vyrobila. …
  4. 4. – Bezpečnostní prvky a informace specifické pro daný model. …
  5. 5. – Série vozu'a. …
  6. 6. a 7. – Styl karoserie.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: