Jak rozluštíte kód data spotřeby?

Často se jedná o kódy, které se skládají z řady písmen a/nebo číslic používaných výrobci k identifikaci data a času výroby a vypadají jako MMDDRR. Například "112922" by se četl jako 29. listopadu 2022.

Jak se čte datový kód s písmeny?

Současný systém datových kódů používá k identifikaci měsíce a roku výroby písmeno a dvoumístné číslo.

 1. Písmena A až L představují měsíc (A pro leden, B pro únor atd.).
 2. Dvě číslice odpovídají roku výroby – 14 pro rok 2014.
Jak rozluštíte kód data spotřeby?

Jak se čte sedmimístné datum spotřeby?

Juliánská data bývají dlouhá tři až sedm číslic. Obvykle se vztahují k datu, kdy byly potraviny, které nepodléhají rychlé zkáze, zabaleny. Pokud má juliánské číslo sedm číslic, první čtyři se vztahují k roku . Pokud má pouze pět číslic, budou rok označovat první dvě číslice.
CachedPodobné

Jaký je výklad data spotřeby?

Datum spotřeby je poslední den, kdy bude spotřební výrobek, například potravina nebo lék, v nejlepší kvalitě , podle výrobce.

Lze zjistit datum spotřeby podle čísla výrobku?

Bohužel neexistuje shoda nebo standardní metoda výrobců, která by určovala nebo označovala data exspirace podle čísla šarže . V této sekvenci představují první tři znaky (ABC) kód výrobce. Následující čtyři znaky (0822) představují datum výroby (srpen 2022).

Jak číst data expirace pomocí písmen a číslic?

Často se objevují jako kódy, které se skládají z řady písmen a/nebo číslic použitých výrobci k identifikaci data a času výroby , které se zobrazují jako MMDDRR. Například "112922" by se četlo jako 29. listopadu 2022.

Jak přečíst datový kód výrobku?

Čtěte písmena, jako by byla přiřazena k měsícům.
Čísla za písmenem čtěte jako datum měsíce a roku, ve kterém byl výrobek vyroben. Pokud například kód zní „D1519“, znamená to 15. dubna 2019. Mnoho výrobků může mít uzavřený kód i kód s otevřeným datem.

Jak přečíst sedmimístné číslo?

Máme tuto skupinu tří čísel. A pak máme jen jedno na ní. Vlastní. Nyní s hodnotou místa pomáhá dětem číst a psát opravdu velké číslice. Čísla.

Jak se čte osmimístné juliánské datum?

První dvě číslice jsou poslední čísla roku a tři číslice za pomlčkou jsou den daného roku . Takže například juliánské datum 21-001 představuje první den roku 2021, tedy 1. ledna 2021, zatímco juliánské datum 22-165 představuje 165. den roku 2022, tedy 14. června 2022.

Jak číst data expirace měsíce a roku?

Formát data expirace by se měl číst jako RRRR-MM-DD . Platnost tohoto léku vypršela 8. ledna 2021.

Znamená datum expirace začátek nebo konec měsíce?

Co znamená 'datum expirace'? Datum exspirace obvykle znamená, že byste neměli užívat lék po konci daného měsíce . Pokud je například datum exspirace červenec 2020, neměli byste lék užívat po 31. červenci 2020.

Jak přečíst datum použitelnosti na čísle šarže?

Jak zjistit datum exspirace podle čísla šarže

 1. První dvě číslice (19) označují rok výroby (2019).
 2. Další dvě číslice (03) označují měsíc, kdy byl přípravek vyroben (březen), nebo datum výroby.
 3. Následující dvě číslice (22) označují den v roce.

Jak přečíst kód šarže?

Kód šarže se skládá ze 6 číslic a využívá juliánské datum, poslední číslici roku výroby, výrobní linku a výrobní směnu. Příklad: 036521 036 = Třicátý šestý den roku, v tomto případě 5. února.

Jak se čte kód šarže s písmeny a číslicemi?

Y = Rok MM = Měsíc DD = Den S = Série šarže, která v ten den tohoto výrobku I = Označení výrobku 1 – Původní výroba 2 – Přebaleno 3 – Přebaleno 4 – Přepracováno 5 – Prodloužená doba použitelnosti Například číslo šarže 8090418 znamená, že tato šarže byla vyrobena v roce 2020 (0), v t e n t o m ě s í c e září (09) a v …

Co znamenají datové kódy?

Datovým kódem se rozumí den, měsíc a rok, kdy byl spotřebitelský výrobek vyroben, naplněn nebo zabalen, nebo kód označující takové datum .

Co představuje sedmimístné číslo?

Sedmimístná čísla. Sedmimístná čísla jsou taková čísla, která začínají na 1000000 a končí na 9999999 . Víte, kolik nul je v milionu?

Jak se čtou číslice čísla?

Pak řekněte, jaké je trojmístné číslo v milionech. Je to 147, jaké je trojmístné číslo v tisících. Tečka je to 390. Ano, číslo v jednotkách. Tečka je nula.

Jaký je formát data expirace?

Standardní formát je MMDDRR, kde „MM“ označuje měsíc, „DD“ datum a „RR“ rok. Pokud je tedy na výrobku uvedeno 101525, znamená to, že platnost výrobku končí 15. října 2025. Je bezpečné kupovat potraviny v době jejich trvanlivosti? Obecně lze říci, že ano, je bezpečné kupovat potraviny v den jejich expirace.

Jak se čte juliánský formát data?

Juliánským datem se někdy označuje formát data, který je kombinací aktuálního roku a počtu dní od začátku roku . Například 1. leden 2007 je reprezentován jako 2007001 a 31. prosinec 2007 je reprezentován jako 2007365.

Je začátek nebo konec měsíce expirace?

Co znamená 'datum expirace'? Datum exspirace obvykle znamená, že byste neměli užívat lék po konci daného měsíce . Pokud je například datum exspirace červenec 2020, neměli byste lék užívat po 31. červenci 2020.

Jaký je vzor pro datum exspirace?

Standardní formát je MMDDRR, kde „MM“ označuje měsíc, „DD“ datum a „RR“ rok. Pokud je tedy na výrobku uvedeno 101525, znamená to, že platnost výrobku končí 15. října 2025. Je bezpečné kupovat potraviny v době jejich trvanlivosti? Obecně lze říci, že ano, je bezpečné kupovat potraviny v den jejich expirace.

Co znamená exp 04 22?

Obvykle datum spotřeby, jako je "04/2022", znamená, že výrobek by neměl být používán nebo spotřebováván po . Peter Moeller . Dipl Eng z Hannover, Německo (absolvoval 1989) Autor má 7,8K odpovědí a 1,6M zobrazení odpovědí 1rok.

Jak se čte kód šarže výrobku?

Čísla šarží mají nyní dvě části:

 1. Písmeno – odpovídá měsíci, kdy byl výrobek vyroben (A: leden, B: únor, C: březen, D: duben, E: květen, F: červen, G: červenec, H: srpen, I: září, J: říjen, K: listopad, L: prosinec).
 2. Číselná řada – následuje za písmenem. V číslech,

Jak zjistíte, jak je výrobek starý?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby . První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby.

Jak dekódujete kódovaná písmena?

Všechny substituční šifry lze rozluštit pomocí následujících rad:

 1. Projděte šifru a hledejte jednopísmenná slova. …
 2. Spočítejte, kolikrát se v šifře objevuje který symbol. …
 3. Své odhady nad šifrovým textem zapište tužkou. …
 4. Hledejte apostrofy. …
 5. Hledejte opakující se vzory písmen.

Jak rozluštit dávkovou šifru?

Kód šarže používaný na většině našich výrobků je v juliánském formátu. To vám umožní rozluštit číslo a zjistit datum výroby. Například 19200 znamená 200. den roku 2019, tedy 19. července 2019.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: