Jak dekódujete 14místný kód VIN?

Co znamenají písmena a číslice v čísle VIN?První skupina tří čísel a písmen v čísle VIN tvoří světový identifikátor výrobce (WMI).Dalších šest číslic ke kontrole (pozice 4-9) je část popisu vozidla.Následující skupina osmi prvků (10-17) je část identifikátoru vozidla.Více položek…

Jak ručně dekódovat VIN?

Dekódování čísla VIN

  1. První znak udává, kde na světě bylo vozidlo vyrobeno. …
  2. Druhý znak označuje výrobce.
  3. Třetí znak vám řekne typ nebo divizi vozidla.
  4. Čtvrtý až osmý znak vás informuje o značce vozidla, typu karoserie, velikosti a typu motoru, modelu a sérii.
Jak dekódujete 14místné číslo VIN?

Jaké je rozdělení čísla VIN?

První znak čísla VIN označuje zemi, ve které bylo vozidlo vyrobeno. Čísla VIN'začínající na 1, 4 a 5 jsou vyrobena ve Spojených státech. Třetí číslo nebo písmeno používá výrobce vozidla k určení, o jaký druh vozidla se jedná: osobní automobil, nákladní automobil, autobus atd.

Co znamená osmé písmeno v čísle VIN?

A váš titul. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

Kolik číslic má číslo VIN z roku 1971?

Nejběžnějším formátem čísla VIN je 17místné číslo VIN, které se stalo standardem pro všechna vozidla vyrobená od ledna 1981. Vozidla vyrobená před rokem 1981 mohou mít od 5 číslic až po 13 číslic.

Jak mohu zdarma dekódovat své číslo VIN?

Krok 1: Přejděte na stránku https://vpic.nhtsa.dot.gov/decoder/ a zadejte celé číslo VIN do dekodéru NHTSA'VIN a poté klikněte na tlačítko Dekódovat VIN . Krok 2: Podívejte se do pole ve spodní části výsledku stránky, kde je výslovně uveden výrobní závod a země pro hledané vozidlo.

Proč nelze dekódovat můj VIN?

Pokud se VIN, který používáte, nedaří dekódovat, nejprve dvakrát, třikrát a dokonce čtyřikrát zkontrolujte, zda jste jej zapsali správně a zda jej zadáváte správně. Většinou se jedná o chybu uživatele . Pokud se jedná o NOVÉ vozidlo aktuálního roku, je možné, že databáze nebyla aktualizována pro novější vozidla.

Co znamenají jednotlivé číslice v čísle VIN?

První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vašeho vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno. Třetí číslice ve spojení s prvními dvěma číslicemi označuje typ vozidla nebo výrobní divizi.

Která číslice VIN je rok výroby?

Desátý znak
Desátý znak v sedmnáctimístném čísle VIN představuje modelový rok vozidla.

Co znamená 7. písmeno v čísle VIN?

Pokud je na 7. pozici VIN písmeno, pak je vaše vozidlo vyrobeno v letech 2010 až 2039 . Pokud je 7. pozice VIN číslem, pak je vaše vozidlo vyrobeno před rokem 2010.

Jaké jsou 3 nejdůležitější číslice čísla VIN?

První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vašeho vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno. Třetí číslice ve spojení s prvními dvěma číslicemi označuje typ vozidla nebo výrobní divizi.

Kolik číslic obsahuje VIN před rokem 1981?

Číslo VIN se skládá ze 17 znaků (číslic a velkých písmen), které slouží jako jedinečný identifikátor vozidla. VIN zobrazuje jedinečné vlastnosti, specifikace a výrobce vozidla. Před rokem 1981 se délka VIN pohybovala od 11 do 17 znaků .

Kolik číslic má číslo VIN z roku 1965?

13 znaků
Do roku 1964 mělo číslo VIN 12 znaků. Tento raný formát měl vpředu modelový rok, za nímž následoval styl karoserie, označení montážního závodu a pořadové číslo. Od roku 65 se změnilo na 13 znaků .

Existuje bezplatná aplikace pro číslo VIN?

Aplikace Carbly's VIN scanner pro iPhone a Android dokáže během okamžiku přečíst a dekódovat čárové kódy VIN. Po vycentrování čárového kódu v cílové oblasti aplikace Carbly dekóduje VIN, načte údaje o konfiguraci vozidla a předloží podrobný odhad a zprávu o historii vozidla.

Existuje bezplatná aplikace pro skenování VIN?

Aplikace VIN decoder & vehicle history je jednou z nejlepších aplikací pro skenování VIN pro prodejce. Tato aplikace pro skenování VIN, kterou představila společnost Vehicle Databases Inc. je vyvinuta pomocí vysoce kvalitní technologie OCR a snadno identifikuje identifikační čísla vozidel (VIN). Aplikace VIN decoder &; Vehicle History umožňuje bezplatné dekódování VIN .

Co způsobuje neplatnost čísla VIN?

2) Možná jste zadali VIN s neplatnými znaky. VIN může obsahovat pouze určitá písmena a číslice. VIN například nepoužívá písmena I, O nebo Q. Pokud váš VIN obsahuje některá z nich, zkuste místo nich použít číslo 1, písmeno L nebo číslo 0.

Co se stane, když se VIN neshoduje?

Pokud se VIN liší o více než jednu číslici, může místní úřad DMV požadovat další dokumenty k odstranění problému . Pokud se VIN na vozidle a na titulu zcela liší, mohli jste se setkat s podvodem. Kupovat vůz se špatným VIN uvedeným v názvu je špatný nápad.

Která číslice ve VIN znamená rok výroby?

Desátý znak
Desátý znak v sedmnáctimístném čísle VIN představuje modelový rok vozidla. Tato norma platí pro vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později.

Co znamená 12. číslice v čísle VIN?

Pozice 12-17: Sériové číslo
Jedná se o postupně přiřazenou poslední část čísla VIN. V případě malých výrobců, méně než 500 vozidel ročně, se číslice 12-14 přidělují za účelem jednoznačné identifikace výrobce. Přejděte na další článek: Dekódování VIN 101, část 3: Tržní efekt.

Co znamenají jednotlivé číslice v kódu VIN?

První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vašeho vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno. Třetí číslice ve spojení s prvními dvěma číslicemi označuje typ vozidla nebo výrobní divizi.

Vypovídá číslo VIN o datu výroby?

Obsahuje informace o výrobci a datu výroby . Nejčastěji se rok výroby nachází na desáté pozici čísla VIN. Všimněte si, že v různých obdobích existovaly různé způsoby označování data výroby vozidla.

Je 9. číslice v kódu VIN číslem nebo písmenem?

Toto číslo se vypočítá pomocí složitého vzorce, který přiřadí číselnou hodnotu ostatním 16 číslicím VIN na základě jejich umístění v pořadí. Součet těchto hodnot se vydělí 11 a zbytek se stane 9. číslicí. Vždy se jedná o číslo (0-9) nebo písmeno „X“ .

Která číslice kódu VIN je kód motoru?

Osmá
Číslo VIN je identifikační číslo vašeho vozidla a podle něj můžete zjistit velikost motoru. V řadě čísel a písmen desátá zleva označuje rok výroby modelu a osmá je kód motoru. Stačí prodavači v obchodě sdělit tyto dva znaky a máte vystaráno.

Co znamenají jednotlivé číslice v čísle VIN?

Číslice na pozici 4 až 9 tvoří sekci popisu vozidla (VDS). Čtvrtá až osmá číslice popisují model vašeho vozidla'typ karoserie, zádržný systém, typ převodovky a kód motoru . Devátá číslice je kontrolní číslice, která se používá k odhalení podvodných VIN.

Kolik číslic má VIN 1960?

Ne všechna čísla VIN mají 17 číslic.
Mnoho zahraničních výrobců přidělovalo pouze čísla motoru a sériová čísla. V padesátých a šedesátých letech, kdy byla čísla VIN vytvářena, byla obvykle dlouhá 8-10 znaků (někdy i méně).

Kolik číslic má číslo VIN z roku 1966?

Bude to celkem 13 číslic : 12 číslic a jedno písmeno. Mohlo by znít takto: 134176Z105612. Číslo VIN se pak rozpadá na 1-34-17-6-Z-105612.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: