Jak identifikuji traktor?

Traktor nejlépe identifikujete podle výrobního čísla. Sériová čísla traktorů 9N-2N a 8N jsou umístěna na levé straně bloku motoru, těsně pod hlavou a za olejovým filtrem. Čísla obvykle nejsou vyražena příliš hluboko (nebo velmi rovně).

Jak zjistím, jaký typ traktoru mám?

Když sedíte na traktoru, identifikační štítek výrobku najdete na pravé spodní straně kapoty . Nyní, když jste zjistili číslo svého modelu…

Jak identifikovat traktor?

Jak zjistím značku a model svého traktoru?

Trávníkový traktor má identifikační štítek obvykle pod pravým předním kolem . V opačném případě lze identifikační štítek najít u levého zadního kola. Číslo motoru najdete přímo na motoru.

Kde se na traktoru nachází číslo modelu?

Na traktoru je však'také řada dalších čísel. Přímo pod tímto místem. Přímo tady je motor.

Jaký je rok výroby mého traktoru?

Pro určení roku výroby traktoru se šestimístným číslem použijte následující vzorec. Vezměte první a čtvrtou číslici a odečtěte tři, abyste získali rok . Například výrobní číslo 395602 by bylo: 36-3 = 1933.

Jaká jsou čísla na traktoru?

Čísla modelů traktorů se skládají ze čtyř pozic. První číslo označuje rodinu a další tři čísla představují přibližný výkon motoru. Pátá a šestá pozice je reprezentována písmenem. První písmeno označuje úroveň schopností nebo cenu traktoru.

Jak zjistíte stáří traktoru?

Mnozí z vás již pravděpodobně vědí, jak zjistit rok výroby traktoru'podle výrobního čísla . Moje aplikace, Průvodce traktorem, a spousta písemných průvodců, například to, co je v katalogu Steiner nebo v jiných knihách, dokáže přiřadit rok výroby k výrobnímu číslu.

Jaké je modelové číslo výrobce?

Je to jedinečné číslo, které vydávají výrobci k identifikaci jednotlivých výrobků . Obvykle je MPN výrobku tvořeno řadou čísel a písmen.

Co znamená číslo modelu na traktoru?

První číslo označuje velikost a rodinu traktoru a další tři čísla udávají přibližný výkon motoru . První písmeno následující za číslem označuje schopnosti a vlastnosti traktoru.

Co znamenají čísla na boku traktoru?

Metoda
První číslo označuje velikost a rodinu traktoru a další tři čísla udávají přibližný výkon motoru . První písmeno následující za číslem označuje schopnosti a vlastnosti traktoru.

Lze podle výrobního čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla výrobního čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby ; 2. & 3. číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak fungují čísla traktorů?

První číslo označuje rodinu, zatímco další tři čísla představují přibližný výkon motoru. Pátá a šestá pozice je reprezentována písmenem. První písmeno označuje úroveň schopností nebo cenu, kterou traktor má. Ne každý traktor bude mít druhé písmeno.

Co znamenají čísla na traktoru?

První číslo označuje rodinu, zatímco další tři čísla představují přibližný výkon motoru . Pátá a šestá pozice je reprezentována písmenem. První písmeno označuje úroveň schopností nebo cenu, kterou traktor má. Ne každý traktor bude mít druhé písmeno.

Jak zjistím číslo modelu výrobku?

Na zadní straně výrobku se často nachází jedna nebo více samolepek, které ukazují, o jaký výrobek se jedná. Může být obtížné rozpoznat, co jednotlivá čísla znamenají. Číslo modelu je název vašeho výrobku. Obvykle jej najdete pod položkou 'Model' nebo 'Product'.

Které číslo je číslo modelu?

Číslo modelu se nachází na spodní, zadní nebo boční straně výrobku . V případě některých mobilních telefonů a jiných mobilních zařízení může být číslo modelu uvedeno v přihrádce na baterii.

Co zobrazuje číslo modelu?

Co jsou to sériová čísla a čísla modelů? Modelová a sériová čísla slouží k identifikaci konkrétního výrobku. Číslo modelu rozlišuje modely zařízení – například iPhone® 13 a iPhone X. Mnoho zařízení může mít společné číslo modelu, což znamená, že se jedná'o stejný model.

Co znamená číslo modelu?

Související definice
Číslo modelu znamená kombinaci písmen, číslic nebo znaků označujících výrobce, značku, konstrukci nebo výkon zařízení .

Co znamená trojúhelník na zadní straně traktoru?

Znak pomalu jedoucího vozidla (SMV), fluorescenční oranžový trojúhelník s "retroreflexními" okraji, znamená právě to. Upozorňuje blížící se řidiče, aby zpomalili .

Jak se čte velikost traktoru?

Řekněme, že vidíte rozměry 650/65R38 – to je metrická míra. První číslo, 650, by znamenalo šířku pneumatiky v milimetrech a 65 je poměr mezi ráfkem a běhounem. Poslední číslo, 38, je průměr ráfku, což znamená, že pneumatika je vhodná pro ráfek o šířce 38″. V imperiálním měřítku by to bylo 24,5 x 38.

Jak určit datum výroby podle sériového čísla?

Referenční tabulka datových kódů sériových čísel obsahuje informace o datu jako součást celkového sériového čísla vašeho modelu. První dva znaky sériového čísla představují rok a měsíc výroby .

Jak mohu zkontrolovat své výrobní číslo?

Dokud neuvidíte o telefonní kohoutek. Na o telefonu, jakmile jste v zařízeních se systémem Android. O nastavení telefonu přejděte na . Dolů, dokud neuvidíte místo, kde je napsáno model zde'budete moci vidět vaše zařízení Android.

Jak zjistím číslo VIN u traktoru?

Číslo VIN se obvykle nachází na jednom nebo několika různých místech traktoru: buď uvnitř motorového prostoru nebo pod jeho kapotou; těsně pod sedadlem řidiče; nebo na identifikačním štítku připevněném k rámu v blízkosti místa, kde se převodovka setkává se skříní diferenciálu (tato poslední možnost je běžná u starších traktorů).

Jak se čtou rozměry traktoru?

Metrické vyjádření rozměrů pneumatik pro traktory může vypadat například takto: „520/85R42“. Část „520“ znamená, že pneumatika je široká 520 mm, „R“ znamená, že se jedná o radiální pneumatiku, a „42“ je rozměr ráfku vyjádřený v palcích, stejně jako u standardní metody.

Jak zjistíte číslo výrobku?

Počkejte si na správný postup. Takže nejprve vynásobme toto 3 3 je 9 3 2006. Dobře, takže pro první krok násobení jsme jako odpověď dostali 69. Takže tu odpověď 69 si můžete zapsat sem, dobře.

Dokážete identifikovat výrobek podle jeho sériového čísla?

Sériová čísla i čísla šarží/výrobků jsou jedinečné identifikátory, které výrobci používají ke sledování a správě svých výrobků, ale slouží k trochu jiným účelům. Sériové číslo je jedinečný kód přidělený jednotlivému výrobku, který umožňuje výrobcům sledovat a identifikovat každý výrobek po celou dobu jeho životnosti .

Co je to číslo modelu a sériové číslo?

Modelové a sériové číslo slouží k identifikaci konkrétního výrobku . Číslo modelu rozlišuje modely zařízení – například iPhone® 13 a iPhone X. Mnoho zařízení může mít společné číslo modelu, což znamená, že se jedná'o stejný model. Každé zařízení má však své vlastní jedinečné sériové číslo, někdy označované zkratkou S/N.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: