Jak poznám traktor John Deere?

Trávníkové traktory mají identifikační štítek obvykle pod pravým předním kolem. V opačném případě lze identifikační štítek nalézt u levého zadního kola. Číslo motoru najdete přímo na motoru.

Jak zjistíte, jaký je rok výroby traktoru John Deere?

Rok výroby většiny modelů John Deere snadno zjistíte pomocí webových stránek společnosti'. Pokud má traktor 17znakový VIN, desátý znak vám prozradí rok výroby.
Cached

Jak identifikovat traktor John Deere?

Jaký je rok výroby mého traktoru podle výrobního čísla?

Pro určení roku výroby traktoru se šestimístným číslem použijte následující vzorec. Vezměte první a čtvrtou číslici a odečtěte tři, abyste získali rok . Například výrobní číslo 395602 by bylo: 36-3 = 1933.

Jak dekódovat čísla modelů John Deere?

První číslo označuje velikost a rodinu traktoru a další tři čísla udávají přibližný výkon motoru . První písmeno následující za číslem označuje schopnosti a vlastnosti traktoru. Společnost John Deere má v současné době čtyři úrovně schopností: D, E, M a R.

Jak přečíst číslo traktoru John Deere?

Čísla modelů traktorů se skládají ze čtyř pozic. První číslo označuje rodinu a další tři čísla představují přibližný výkon motoru. Pátá a šestá pozice je reprezentována písmenem. První písmeno označuje úroveň schopností nebo cenu traktoru.

Jak mohu identifikovat svůj traktor?

Traktor nejlépe identifikujete podle výrobního čísla. Sériová čísla traktorů 9N-2N a 8N jsou umístěna na levé straně bloku motoru, těsně pod hlavou a za olejovým filtrem. Čísla obvykle nejsou vyražena příliš hluboko (nebo velmi rovně).

Kde se nachází číslo VIN na starém traktoru John Deere?

Číslo VIN se obvykle nachází na jednom nebo několika různých místech traktoru: buď uvnitř motorového prostoru nebo pod jeho kapotou; těsně pod sedadlem řidiče; nebo na identifikačním štítku připevněném k rámu v blízkosti místa, kde se převodovka stýká se skříní diferenciálu (tato poslední možnost je u starších traktorů běžná).

Jak zjistím výrobní číslo traktoru John Deere?

Vyhledání čísla modelu a sériového čísla je stejně snadné jako nalezení identifikačního štítku na stroji. Jak je vidět na příkladu, číslo modelu se zobrazí pod nadpisem MODEL (Příklad: Z235) a sériové číslo bude podtrženo v pravém horním rohu štítku (Příklad: 130002).

Jak zjistím datum výroby svého sériového čísla?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby . První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Co je to číslo modelu na traktoru?

Na traktoru je však'také řada dalších čísel. Přímo pod tímto odkazem. Přímo tady je motor. Číslo. A tady je další číslo, které je podle mě vstřikovací čerpadlo. Číslo.

Jak dekódujete sériové číslo motoru?

Složení sériového čísla motoru

  1. Číslo seznamu nebo seznamu sestavení, obvykle 2 až 4 písmena následovaná 4 nebo 5 čísly.
  2. Písmeno identifikující zemi.
  3. Řada čísel udávající výrobní řadu, nazývaná také sériové číslo.
  4. písmeno označující rok výroby.

Jak se čte číslo VIN traktoru?

Číslo VIN je umístěno na pravé straně traktoru, blízko přední části. Číslo VIN má 18 znaků a obsahuje číslice i písmena . Prvních 9 znaků je kód výrobce.

Lze podle výrobního čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby ; 2. & amp; 3. číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Kde je nastaveno 17místné sériové číslo John Deere?

Sériové číslo modelu sekačky John Deere s pojezdem je vytištěno na identifikačním štítku umístěném pod sedadlem obsluhy'nebo na zadní straně spodního rámu mezi zadními koly . Sériové číslo (PIN) má 13 nebo 17 číslic.

Jaký je formát čísla VIN sekačky John Deere?

Každý výrobce John Deere přiděluje každému vozidlu jedinečné identifikační číslo zvané Vehicle Identification Number (VIN). Toto VIN má délku 17 číslic a skládá se z písmen a číslic obsahujících základní specifikaci vozidla . Všechny databáze v automobilovém průmyslu vyhledávají prostřednictvím VIN: databáze výrobce John Deere.

Jak zjistit rok výroby motoru podle výrobního čísla?

Datový kód motoru je zabudován do sériového čísla za prvními dvěma čísly . Jako příklad lze uvést, že u motoru z roku 2013 by bylo uvedeno něco takového: 1013426. Číslo „13" označuje motor z roku 2013.

Jak dekódovat datový kód?

Datové kódy jsou obvykle čtyřmístné. První dvě čísla zahrnují rok a druhá dvě čísla jsou pro týden, kdy byly vyrobeny . Níže uvedený příklad tedy ukazuje čtyřčíslí 8332 – vyrobeno v roce 1983 ve 32. týdnu tohoto roku.

Jaké je číslo mého modelu?

Nejjednodušší způsob, jak zjistit název a číslo modelu telefonu'je použít samotný telefon. Přejděte do nabídky Nastavení nebo Možnosti, sjeďte na konec seznamu a zaškrtněte 'O telefonu', 'O zařízení' nebo podobně . V seznamu by měl být uveden název zařízení a číslo modelu.

Jak zjistím číslo modelu?

U většiny zařízení obvykle najdete číslo modelu na štítku umístěném na přední, zadní, boční nebo spodní straně .

Jak zjistím, jaký typ motoru mám?

Chcete-li zjistit typ motoru svého vozu, musíte zjistit číslo VIN. Toto číslo se může nacházet na několika možných místech, například v rohu čelního skla na straně řidiče, na rámu dveří na dveřích řidiče nebo v návodu k obsluze dodaném s vozidlem. Je to kritické číslo pro motor vozidla.

Můžete vyhledat číslo motoru?

Číslo motoru se nachází na karoserii motoru vozidla' . Výrobci automobilů dbají na to, aby bylo číslo dobře viditelné. Je vytištěno na kovové nálepce a umístěno tak, aby bylo po otevření kapoty snadno viditelné.

Jak zjistím, jaký mám model traktoru?

Kde najdete svůj model. Když sedíte na traktoru, identifikační štítek výrobku najdete na pravé spodní straně kapoty . Nyní, když jste našli číslo svého modelu…

Co můžete zjistit ze sériového čísla?

Sériové číslo je zásadní, protože vám prozradí, kdy byl výrobek prodán . To je užitečné, protože v případě problémů s výrobkem můžete zjistit, zda je ještě v záruce. To usnadňuje údržbu zařízení, protože před opravou výrobku můžete vždy zkontrolovat jeho historii.

Jak najdu číslo dílu John Deere?

Číslo dílu lze zjistit nahlédnutím do návodu k obsluze, pod sedadlo zahradního traktoru (vybrané modely), z připomínkových listů údržby nebo pečlivou prohlídkou starého dílu a identifikací značení (např. GX20250).

Která číslice ve VIN je model?

Dekódování vašeho VIN
Udává zemi původu. Druhý znak označuje výrobce. Třetí znak vás informuje o typu nebo divizi vozidla. Čtvrtý až osmý znak vás informuje o značce vozidla, stylu karoserie, velikosti a typu motoru, modelu a sérii.

Která číslice VIN identifikuje výrobce?

První tři znaky jednoznačně identifikují výrobce vozidla pomocí světového identifikátoru výrobce neboli kódu WMI. Výrobce, který vyrobí méně než 1 000 vozidel ročně, používá jako třetí číslici 9 a pro druhou část identifikace 12., 13. a 14. pozici VIN.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: