Jak vypočítáte rok z VIN?

Desátý znak v sedmnáctimístném VIN představuje modelový rok vozidla. Tato norma platí pro vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později. Před rokem 1981 nebyl formát VIN standardizován a lišil se podle výrobce.

Lze určit rok výroby podle čísla VIN?

Každé vozidlo vyrobené od roku 1981 má jedinečné identifikační číslo vozidla, zkráceně VIN. Číslo VIN obsahuje údaje specifické pro vozidlo, ke kterému je připojeno, včetně roku výroby vozidla. Desátá číslice každého čísla VIN představuje rok výroby vozidla .

Jak se vypočítá rok z VIN?

Jak zjistím, jaký je rok výroby mého vozu?

Chcete-li zjistit datum výroby svého vozidla'otevřete dveře na straně řidiče a vyhledejte velkou nálepku uvnitř dveřního otvoru . Tato nálepka by měla obsahovat informace o hmotnosti vašeho vozidla'a také měsíc a rok výroby.

Jak zjistíte rok na 13místném VIN?

Na desáté pozici uvidíte písmeno označující modelový rok . Písmena od B do Y odpovídají modelovým rokům 1981 až 2000. VIN nepoužívá I, O, Q, U ani Z. V letech 2001 až 2009 se místo písmen používaly číslice 1 až 9. V roce 2009 se místo písmen používaly číslice 1 až 9.

Co znamená osmé písmeno v čísle VIN?

A váš titul. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

Jak dekódovat číslo VIN?

Dekódování vašeho čísla VIN

 1. První znak udává, kde na světě bylo vozidlo vyrobeno. …
 2. Druhý znak označuje výrobce.
 3. Třetí znak vás informuje o typu nebo divizi vozidla.
 4. Čtvrtý až osmý znak vás informuje o značce vozidla, typu karoserie, velikosti a typu motoru, modelu a sérii.

Jak dekódovat desetimístné číslo VIN?

Jak dekódovat číslo VIN?

 1. WMI. Číslice 1 až 3 dohromady představují WMI (World Manufacturer Identifier). …
 2. Deskriptor vozidla. Číslice 4 až 8 představují část deskriptoru vozidla. …
 3. Kontrolní číslice. Číslice 9 představuje kontrolní číslici. …
 4. Oddíl identifikace vozidla (VIS) …
 5. Kód závodu. …
 6. Výrobní číslo.

Kdy skončil 13místný VIN?

Nejběžnějším formátem VIN je 17místný VIN, který se stal standardem pro všechna vozidla vyrobená od ledna 1981 . Vozidla vyrobená před rokem 1981 mohou mít od 5 číslic až po 13 číslic.

Jak se čte 13místné číslo?

Nejmenší třináctimístné číslo je 1, po které následuje 12 nul . Toto číslo se nazývá jeden bilion. Největší 13místné číslo je 9 následované dalšími 12 nulami. Toto číslo se nazývá devět bilionů devět set devadesát devět miliard devět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set devadesát devět.

Jaký rok je G v čísle VIN?

Desátý znak v sedmnáctimístném čísle VIN představuje modelový rok vozidla.

A 1980 2010
G 1986 2016
H 1987 2017
J 1988 2018
K 1989 2019

Jaké jsou 3 nejdůležitější číslice čísla VIN?

První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno. Třetí číslice ve spojení s prvními dvěma číslicemi označuje typ vašeho vozidla'nebo výrobní divizi.

Co znamenají jednotlivé číslice v kódu VIN?

První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno. Třetí číslice ve spojení s prvními dvěma číslicemi označuje typ vašeho vozidla'nebo výrobní divizi.

Jak mohu zdarma dekódovat číslo VIN?

Krok 1: Přejděte na stránku https://vpic.nhtsa.dot.gov/decoder/ a zadejte celý VIN do dekodéru NHTSA'VIN, poté klikněte na tlačítko Dekódovat VIN . Krok 2: Podívejte se do pole ve spodní části výsledku stránky, kde je výslovně uveden výrobní závod a země pro hledané vozidlo.

V jakých letech se nachází desátá číslice VIN?

Desátý znak v 17místném čísle VIN představuje modelový rok vozidla . Tato norma platí pro vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později. Před rokem 1981 nebyl formát VIN standardizován a lišil se podle výrobce.

Jak ručně dekóduji číslo VIN?

Dekódování vašeho čísla VIN

 1. První znak udává, kde na světě bylo vozidlo vyrobeno. …
 2. Druhý znak označuje výrobce.
 3. Třetí znak vás informuje o typu nebo divizi vozidla.
 4. Čtvrtý až osmý znak vás informuje o značce vozidla, typu karoserie, velikosti a typu motoru, modelu a sérii.

Je desátá číslice VIN pro modelový rok?

Desátý znak v sedmnáctimístném čísle VIN představuje modelový rok vozidla . Tato norma platí pro vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později.

Kolik číslic obsahuje VIN před rokem 1981?

VIN se skládá ze 17 znaků (číslic a velkých písmen), které slouží jako jedinečný identifikátor vozidla. VIN zobrazuje jedinečné vlastnosti, specifikace a výrobce vozidla. Před rokem 1981 se délka VIN pohybovala od 11 do 17 znaků.

Co když má číslo VIN pouze 13 číslic?

Identifikační číslo vozidla (VIN) je jedinečný identifikátor. Nejběžnějším formátem VIN je 17místný VIN, který se stal standardem pro všechna vozidla vyrobená od ledna 1981. Vozidla vyrobená před rokem 1981 mohou mít jen 5 až 13 číslic .

Jak se čte 12místné číslo?

Pak mi řekněte, jaké je třímístné číslo v milionech. Je to 147, jaké je třímístné číslo v tisících. Tečka, je to 390. Ano, číslo v jednotkách. Tečka je nula.

Jaký rok je písmeno P v čísle VIN?

Tabulka roků VIN 1981 až 2040 | Dekódování roku výroby vašeho vozidla'

Desátá číslice Modelový rok
M 1991
N 1992
P 1993
R 1994

Jak se čte kód VIN?

Jak přečíst a dekódovat kód VIN vašeho vozu'

 1. 1. – Písmeno nebo číslo udávající, kde na světě byl vůz vyroben. …
 2. 2. – Výrobce, který vůz vyrobil. …
 3. 3. – Konkrétní divize výrobce, která vůz vyrobila. …
 4. 4. – Bezpečnostní prvky a informace specifické pro daný model. …
 5. 5. – Série vozu'a. …
 6. 6. a 7. – Styl karoserie.

Co znamená 7. číslice VIN?

Vzhledem k tomu, že norma VIN se používá již více než 30 let, je třeba vzít v úvahu 7. číslici pro určení modelového roku vozidla . Pokud je 7. číslice číselná, jedná se o modelový rok v rozmezí let 1981 až 2009. Pokud se jedná o alfanumerický znak, jedná se o MY2010 nebo novější.

Jak zkontrolovat VIN před rokem 1981?

Protože však čísla VIN před rokem 1981 byla v jiném formátu, musíte dekódovat VIN pomocí dekodéru, jako je VINmagic, abyste získali číslo ve správném formátu . Jakmile to provedete, můžete pomocí těchto databází zjistit potřebné informace.

Co když má moje číslo VIN méně než 17 číslic?

Jakmile jste si ověřili, že VIN je určitě menší než 17 znaků, VIN je s největší pravděpodobností z vozidla před rokem 1981 . Před rokem 1981 se délka čísel VIN pohybovala od 11 do 17 znaků. AutoCheck může hlásit pouze vozidla, která používají 17 znaků VIN.

Jak se čtou dlouhá číslice?

A jak přečíst třímístné. Číslo vždy začněte číst číslem vlevo. Čtěte číslice v tečce, za nimiž následuje název tečky. Podívejme se tedy na naše číslo, které jsme zde zapsali.

Co je to dvanáctimístný číselný kód?

Univerzální produktový kód (UPC nebo UPC kód) je symbologie čárového kódu, která se celosvětově používá pro sledování obchodního zboží v obchodech. Kód UPC (technicky jde o kód UPC-A) se skládá z 12 číslic, které jsou jednoznačně přiřazeny každému obchodnímu zboží.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: