Jak zjistím rok sériového čísla?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Která číslice VIN je rok výroby?

10. znak
Desátý znak v 17místném čísle VIN představuje modelový rok vozidla. Tato norma platí pro vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později.
Kešované stránky

Jak zjistím rok sériového čísla?

Lze podle výrobního čísla poznat, jak je spotřebič starý?

Sériové číslo. Posledním (a nejpřesnějším) způsobem, jak určit stáří velkého spotřebiče, je jeho výrobní číslo . (Všimněte si, že výrobní číslo je při určování stáří důležitější než číslo modelu). Použití sériového čísla funguje pouze u spotřebičů vyrobených od 70./80. let 20. století (omlouváme se za historické spotřebiče!).

Jak zjistím, kdy byl spotřebič vyroben?

Mnoho výrobců uvádí na výrobcích samostatný kód data nebo jednoduše datum výroby na . U některých sériových výrobků je uveden kód data, ale u většiny zboží nemá smysl tajit, kdy bylo něco vyrobeno a/nebo prodáno, s výjimkou případů, kdy chce společnost odmítnout záruku.

Co vám sériové číslo řekne?

Sériová čísla jsou jedinečné kódy, které identifikují výrobek . Mohou to být pouze čísla nebo čísla s písmeny a symboly. Jsou to jedinečné kódy, které odpovídají pouze jednomu výrobku. Obvykle jsou sériová čísla vyhotovena v pořadí a mají různé informační části.

Jak zjistím, v jakém roce byl vyroben můj vůz?

Vy. Modelový rok svého vozidla můžete zjistit také podle desáté číslice kódu PIN. V tomto případě je to'C, což by znamenalo, že se jedná o model 2012 v závislosti. Na roce výroby vašeho vozidla.

Co znamená osmá číslice kódu VIN?

A váš titul. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepší servis na internetu.

Jak dekódovat výrobní číslo GE?

Naše sériová čísla začínají dvěma písmeny, za nimiž následuje šest čísel. První písmeno označuje měsíc a druhé písmeno rok výroby spotřebiče. Odpovídající písmena pro měsíce a roky jsou uvedena v tabulce níže.

Jak starý je můj spotřebič Whirlpool podle sériového čísla?

Kódy sériových čísel spotřebičů Whirlpool
2. znak alfa = rok výroby (viz tabulky). 1. a 2. číslice = týden roku výroby. 3. až 7. číslice = pořadí výroby v daném týdnu. U výrobků "nevyrobených společností Whirlpool" se za první alfanumerický znak používá další alfanumerický znak, který označuje zdroj.

Jak zjistit datum výroby ze sériového čísla?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Může vám VIN kód říci datum výroby?

Obsahuje informace o výrobci a datu výroby . Nejčastěji se rok výroby nachází na 10. pozici VIN. Všimněte si, že v různých obdobích existovaly různé způsoby označování data výroby vozidla.

Lze identifikovat výrobek podle výrobního čísla?

Sériová čísla i čísla šarží/výrobků jsou jedinečné identifikátory, které výrobci používají ke sledování a správě svých výrobků, ale slouží k poněkud odlišným účelům. Sériové číslo je jedinečný kód přidělený jednotlivému výrobku, který umožňuje výrobcům sledovat a identifikovat každý výrobek po celou dobu jeho životnosti .

Lze se sériovým číslem něco dělat?

Sériové číslo i číslo modelu vás potenciálně vystavují záručnímu podvodu . V podstatě by někdo s oběma těmito čísly mohl uplatnit falešnou záruční reklamaci. Mohl by si objednat náhradní díly v rámci vaší záruky a potenciálně ji vyčerpat, pokud existují limity.

Dokážete určit rok výroby vozidla?

Většina vozidel má VIN, jedinečný identifikační kód složený ze 17 znaků (číslic a písmen). Obsahuje informace o výrobci a datu výroby. Nejčastěji se rok výroby nachází na 10. pozici VIN .

Jak dekódovat číslo VIN?

Dekódování čísla VIN

  1. První znak udává, kde na světě bylo vozidlo vyrobeno. …
  2. Druhý znak označuje výrobce.
  3. Třetí znak vás informuje o typu nebo divizi vozidla.
  4. Čtvrtý až osmý znak vás informuje o značce vozidla, typu karoserie, velikosti a typu motoru, modelu a sérii.

Jaké jsou 3 nejdůležitější číslice kódu VIN?

První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vašeho vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno. Třetí číslice ve spojení s prvními dvěma číslicemi označuje typ vozidla nebo výrobní divizi.

Co znamená sedmá číslice v čísle VIN?

Vzhledem k tomu, že norma VIN se používá již více než 30 let, je třeba vzít v úvahu 7. číslici pro určení roku výroby vozidla . Pokud je sedmá číslice číselná, jedná se o modelový rok v rozmezí let 1981 až 2009.

Jaký je formát výrobního čísla GE?

Naše sériová čísla začínají dvěma písmeny, po nichž následuje šest číslic s písmenem na konci . Dvě písmena na začátku sériového čísla udávají měsíc a rok výroby. Kde se nachází můj model a výrobní číslo? První písmeno označuje měsíc.

Jaký je datový kód na panelu GE?

Zátěžové centrály GE mají osmimístné výrobní číslo složené ze dvou písmen, za nimiž následuje šest číslic , a druhé písmeno označuje rok výroby na základě opakujícího se dvanáctiletého cyklu.

Jaký je rok výrobního čísla centrály Whirlpool?

Číslo obvykle začíná abecedou, která se nazývá alfa znaky. První znak alfa označuje výrobu. Divize. Kód, zatímco druhý alfanumerický znak označuje rok výroby.

Jak dekódovat sériové číslo pračky Whirlpool?

Na běžných místech najdete svůj štítek. Nejdříve prozkoumejme sériové číslo. Očíslujte první znak sériového čísla.

Lze vyhledat datum výroby podle VIN?

Podívejte se na identifikační číslo vozidla (VIN), které můžete dekódovat a zjistit tak datum jeho výroby . Čísla VIN se obvykle nacházejí směrem dolů na čelním skle vozidla, ale pokud tam to své nevidíte, můžete se podívat také do technického průkazu nebo na stránku s prohlášením o pojištění.

Jak přečíst datum výroby vozidla?

Podívejte se na nálepku ve dveřích na straně řidiče .
Obvykle je na ní uvedeno datum výroby nebo výroby vozidla. Pokud se nálepka setřela, můžete datum zjistit také pomocí identifikačního čísla vozidla (VIN).

Co znamená šestá číslice v čísle VIN?

Posledních šest číslic jsou pořadová čísla výroby , která dostává každý vůz na montážní lince.

Jak identifikujete výrobek?

Existuje několik široce používaných příkladů identifikátorů výrobků, které mají různé přijaté protokoly:

  1. UPC (univerzální kódy výrobků)
  2. GTIN (Global Trade Item Numbers)
  3. MPC (Manufacturer'Product Code)
  4. ISBN (mezinárodní standardní čísla knih)
  5. EAN (European Article Numbers)

Jak můžeme výrobek identifikovat?

Sledovatelnost výrobku vyžaduje identifikační štítky výrobku, které obvykle obsahují identifikační číslo nebo čárový kód .

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: