Jak zjistím stáří svého traktoru?

Jako pomůcku pro potvrzení stáří vašeho traktoru použijte výrobní číslo motoru. Při objednávání některých dílů motoru může být navíc vyžadováno výrobní číslo. Jako vodítko použijte stránku se sériovým číslem motoru. Data odlití lze použít k potvrzení (nebo zpochybnění) roku výroby a dalších informací, které máte o svém traktoru k dispozici.

Jak zjistíte stáří traktoru?

Mnozí z vás již pravděpodobně vědí, jak zjistit rok výroby vašeho traktoru'podle výrobního čísla . Moje aplikace, Průvodce traktorem, a spousta písemných průvodců, například to, co je v katalogu Steiner nebo v jiných knihách, dokáže přiřadit rok výroby k výrobnímu číslu.
Cached

Jak zjistím, jak starý je můj traktor?

Mají traktory modelové roky?

Ujistěte se, že jste skutečně našli výrobní číslo traktoru, a ne jedno z těchto dalších čísel. Traktory, stejně jako automobily, se vyrábějí na modelový nebo výrobní rok . Nový výrobní rok obvykle začíná přibližně v září. Traktor vyrobený v říjnu 1955 by byl považován za "model 1956".
Cached

Jak identifikovat traktor Ford podle výrobního čísla?

Traktor lze nejlépe identifikovat podle výrobního čísla. Sériová čísla traktorů 9N-2N a 8N jsou umístěna na levé straně bloku motoru, těsně pod hlavou a za olejovým filtrem . Umístění sériového čísla traktorů řady sto a "01" je na ploché ploše nad a za startérem.

Jak zjistím výrobní číslo traktoru John Deere?

Vyhledání čísla modelu a sériového čísla je stejně snadné jako nalezení identifikačního štítku na stroji. Jak je vidět na příkladu, číslo modelu bude zobrazeno pod nadpisem MODEL (Příklad: Z235) a sériové číslo bude podtrženo v pravém horním rohu štítku (Příklad: 130002).

Lze podle sériového čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby ; 2. & 3. číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Co znamenají čísla na traktoru?

První číslo označuje rodinu a další tři čísla představují přibližný výkon motoru. Pátá a šestá pozice je reprezentována písmenem. První písmeno označuje úroveň schopností nebo cenu traktoru. Ne každý traktor bude mít druhé písmeno.

Jak se čte číslo VIN traktoru?

Číslo VIN je umístěno na pravé straně traktoru, blízko přední části. Číslo VIN má 18 znaků a obsahuje jak číslice, tak písmena . Prvních 9 znaků je kód výrobce'vozidla.

Jak dlouho vydrží traktor v letech?

Správně ošetřený, kvalitní traktor, může snadno vydržet 20-30 let nebo déle . Nyní mějte na paměti, že počet hodin v hodinoměru udává, jak dlouho byl traktor používán. Pokud stroj používáte jen několik hodin týdně, může být při správné péči v provozu ještě mnohem déle než 30 let.

Jak zjistím, jaký je rok výroby mého traktoru Ford?

Chcete-li to zjistit, podívejte se na výrobní kód traktoru, známý také jako kód data výroby jednotky. První číslice výrobního kódu traktoru udává rok výroby . U traktorů vyrobených v letech 1965 až 1974 odpovídá tato číslice poslednímu číslu v letopočtu.

Jaký je rok výroby mého traktoru Ford?

Datum výroby vašeho vozidla Ford najdete na štítku na dveřní zárubni, který se nachází na předním nebo zadním panelu dveří na straně řidiče. Bude označen jako "DATE." Pokud štítek nemáte, můžete si vyžádat dopis s datem výroby od našeho střediska pro styk se zákazníky na čísle 1-800-392-3673 nebo kliknutím na tlačítko LIVE CHAT.

Jak zjistím, v jakém roce byl vyroben můj traktor John Deere?

Nejprve se můžete podívat na výrobní číslo . To se obvykle nachází na rámu traktoru a může vám pomoci určit rok jeho výroby. Můžete také nahlédnout do návodu k obsluze nebo se obrátit na zákaznický servis John Deere, který vám s touto informací pomůže.

Co znamenají čísla na traktorech John Deere?

Nálepka: Na vozidle John Deere se nachází nálepka, která označuje, že se jedná o vozidlo, na kterém je umístěna nálepka s nápisem . Čísla modelů traktorů se skládají ze čtyř pozic. První číslo označuje rodinu, zatímco další tři čísla představují přibližný výkon motoru . Pátá a šestá pozice je reprezentována písmenem. První písmeno označuje úroveň schopností nebo cenu, kterou traktor má.

Jaké je datum na výrobním čísle?

Aplikace Excel ukládá data jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. Ve výchozím nastavení je 1. leden 1900 pořadové číslo 1 a 1. leden 2008 je pořadové číslo 39448, protože je 39 447 dní po 1. lednu 1900. Většina funkcí automaticky převádí hodnoty data na pořadová čísla.

Která číslice udává rok v čísle VIN?

Desátá číslice
Desátá číslice každého čísla VIN představuje rok výroby vozidla. Zde je jednoduchá tabulka roku VIN, která vám pomůže dekódovat rok výroby vašeho vozidla.

Jak zkontrolovat číslo VIN u traktoru?

Číslo VIN se obvykle nachází na jednom nebo několika různých místech traktoru: buď uvnitř motorového prostoru nebo pod jeho kapotou; těsně pod sedadlem řidiče; nebo na identifikačním štítku připevněném k rámu v blízkosti místa, kde se převodovka setkává se skříní diferenciálu (tato poslední možnost je běžná u starších traktorů).

Jak dekódovat štítek VIN?

Jak přečíst a dekódovat VIN vašeho vozu?

  1. 1. – Písmeno nebo číslo udávající, kde na světě byl vůz vyroben. …
  2. 2. – Výrobce, který vůz vyrobil ….
  3. 3. – Konkrétní divize výrobce, která vůz vyrobila. …
  4. 4. – Bezpečnostní prvky a informace specifické pro daný model. …
  5. 5. – Série vozu'a. …
  6. 6. a 7. – Styl karoserie.

Je 10000 hodin pro traktor hodně?

U novějších traktorů (v posledních přibližně 15 letech) se hodiny počítají bez ohledu na otáčky motoru. U starších traktorů záleží na otáčkách, při kterých pracoval. Pokud jde o nákup použitého traktoru, motor by měl fungovat i po 5000 až 10000 hodinách .

Co se u traktoru považuje za vysoký počet hodin?

Traktor s vysokým počtem hodin může mít najeto 4 000 hodin, ale pokud je dobře udržovaný, může vám vydržet dalších 6 000 a více hodin.

Jak zjistím datum výroby svého traktoru Ford podle čísla VIN?

Dekódování roku/měsíce výroby pro čísla VIN vozů Ford
Sedmnáctimístný kód VIN společnosti Ford'používá následující dvě pozice: 11. znak: rok výroby . Dvanáctý znak: měsíc výroby .

Co je to kód data výroby Ford?

Většina panelů Ford má vyražený datový kód. Obvykle je to číslo dílu a část alfanumerická. První sada číslic je měsíc, druhá část je den a třetí část je kód lisovny kombinovaný se směnou, která panel skutečně vyrazila .

Jak dekódovat čísla modelů John Deere?

První číslo označuje velikost a rodinu traktoru a další tři čísla udávají přibližný výkon motoru. První písmeno následující za číslem označuje schopnosti a vlastnosti traktoru. Společnost John Deere má v současné době čtyři úrovně způsobilosti: D, E, M a R.

Jak přečíst číslo modelu traktoru MTD?

Číslo modelu má jedenáct znaků a je vytištěno na levé straně identifikačního štítku výrobku . Znaky mohou obsahovat číslice, písmena nebo pomlčky.

Jak dekódovat číslo modelu John Deere?

Metoda
První číslo označuje velikost a rodinu traktoru a další tři čísla udávají přibližný výkon motoru. První písmeno následující za číslem označuje schopnosti a vlastnosti traktoru. Společnost John Deere má v současné době čtyři úrovně způsobilosti: D, E, M a R.

Jaký je rok výroby traktoru John Deere?

John Deere byl kovář, který v roce 1837 vyvinul první komerčně úspěšný samonasávací ocelový pluh a založil společnost, která dodnes nese jeho jméno.

Jak převést sériové číslo na datum?

Chcete-li takové sériové číslo převést na datum, stačí změnit formát čísla buňky . Za tímto účelem jednoduše vyberte možnost Datum v poli Formát čísla na kartě Domů. Chcete-li použít jiný než výchozí formát, pak vyberte buňky se sériovými čísly a stisknutím klávesové zkratky Ctrl+1 otevřete dialogové okno Formátovat buňky.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: