Jak zjistím stáří svých spotřebičů?

Datový kód je uveden v písmenech na výrobním čísle. Datové kódy – první písmeno je měsíc a druhé písmeno je rok.

Lze podle výrobního čísla určit stáří spotřebiče?

Sériové číslo. Posledním (a nejpřesnějším) způsobem, jak určit stáří velkého spotřebiče, je jeho výrobní číslo . (Všimněte si, že výrobní číslo je pro určení stáří důležitější než číslo modelu). Použití sériového čísla funguje pouze u spotřebičů vyrobených od 70./80. let 20. století (omlouváme se za historické spotřebiče!).
Kešované stránky

Jak zjistím, jak staré jsou mé spotřebiče?

Jak zjistím stáří svého spotřebiče?

Chcete-li zjistit stáří svého spotřebiče, použijte výrobní číslo (nikoli číslo modelu) k určení data jeho výroby . Naše sériová čísla začínají dvěma písmeny, za nimiž následuje šest čísel a na konci je písmeno. Dvě písmena na začátku sériového čísla udávají měsíc a rok výroby.
Kešované stránky

Lze podle sériového čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby, druhé a třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jsou na spotřebičích uvedena data?

Většina výrobců kuchyňských a pracích spotřebičů ne vždy jasně uvádí rok výroby na výrobním štítku nebo štítku . Přesto je rok výroby obvykle zakódován v sériovém čísle. Uvedením odkazu na výrobce níže spolu se sériovým číslem lze ve většině případů určit stáří zařízení.
Kešované stránky

Jak přečíst štítek spotřebiče?

Na štítku jsou uvedeny následující údaje:

  1. Výrobce, číslo modelu a velikost spotřebiče.
  2. Odhadované roční provozní náklady (na základě průměrných celostátních nákladů na elektřinu) a rozmezí provozních nákladů u podobných modelů.
  3. Logo ENERGY STAR® označuje, že tento model splňuje přísná kritéria energetické účinnosti.

Co vám může prozradit výrobní číslo?

Sériové číslo je zásadní, protože udává, kdy byl výrobek prodán. To je užitečné, protože v případě problémů s výrobkem můžete zjistit, zda je ještě v záruce. To usnadňuje údržbu zařízení, protože před opravou můžete vždy zkontrolovat historii výrobku.

Kolik let by měly spotřebiče vydržet?

Jaká je průměrná životnost běžných domácích spotřebičů? Životnost většiny hlavních spotřebičů se obvykle pohybuje mezi osmi a 15 lety .

Jak dlouho vydrží spotřebiče v domácnosti?

Z hlavních spotřebičů v domácnosti mají nejdelší životnost plynové sporáky: 15 let. Sušičky a chladničky mají životnost přibližně 13 let . Mezi spotřebiče s nejkratší životností patří: kompaktory (6 let), myčky nádobí (9 let) a mikrovlnné trouby (9 let).

Jak zjistím, v jakém roce byl výrobek vyroben?

Tento kód data otevření se může objevit jako MFG na štítcích výrobků . Ukazuje datum, kdy byl výrobek vyroben nebo vyroben. Tento kód se vztahuje k datu, kdy je výrobek poprvé zabalen předtím, než je distribuován na trh nebo prodán spotřebitelům.

Jak stará je moje chladnička podle výrobního čísla?

GE, Hotpoint,RCA vyhledávač stáří podle sériového čísla, Kód data je uveden v písmenech na vašem sériovém čísle . Datové kódy – první písmeno je měsíc a druhé písmeno je rok. A = leden D = únor F = březen G = duben H = květen L = červen M = červenec R = srpen S = září.

Jaký je výrobní datový kód?

Tento kód data otevření se může na etiketách výrobků objevit jako MFG. Ukazuje datum, kdy byl výrobek vyroben nebo vyroben . Tento kód se vztahuje k datu, kdy je výrobek poprvé zabalen předtím, než je distribuován na trh nebo prodán spotřebitelům.

Co znamenají čísla modelů spotřebičů?

Písmena a číslice v čísle modelu spotřebiče mají specifický význam. Tomu se říká nomenklatura. Nomenklatura modelu'neříká pouze to, o jaký typ spotřebiče se jedná (např. sušička); říká také další informace o spotřebiči, jako je kapacita, barva, typ paliva, styl, značka, rok výroby atd.

Co znamenají písmena na spotřebičích?

U spotřebičů se testuje, kolik energie spotřebují při běžném používání. Díky tomu jsou hodnoceny na stupnici od A do G, přičemž A je nejúčinnější výrobek své třídy a G je nejméně účinný . Některé spotřebiče používají starší stupnici od A+++ do G, přičemž A+++ je nejúčinnější.

Lze něco udělat se sériovým číslem?

Sériové číslo i číslo modelu vás potenciálně vystavují záručnímu podvodu . V podstatě by někdo s oběma těmito čísly mohl uplatnit falešnou záruční reklamaci. Mohl by objednat náhradní díly v rámci vaší záruky, čímž by ji potenciálně vyčerpal, pokud existují limity.

Jak by mělo vypadat sériové číslo?

Často je před nimi uvedeno „S/N:“ nebo někdy „Lot Number“ a často se objevují vedle čárového kódu. Obvykle se jedná o nejdelší posloupnost čísel, kterou na etiketě uvidíte. Novější výrobky mohou mít na sobě nový typ sériového čísla, které začíná písmenem a má řetězec písmen a číslic .

Která značka spotřebičů vydrží nejdéle?

  1. Bosch. Spotřebiče Bosch jsou v oblasti domácích spotřebičů známou značkou, a to z dobrého důvodu. …
  2. Hotpoint. Hotpoint je značka domácích spotřebičů, která je po celém světě známá také díky důrazu na odolnost a dlouhou životnost svých domácích spotřebičů. …
  3. Whirlpool. …
  4. Miele. …
  5. Samsung.

Může chladnička vydržet 30 let?

Většina chladniček je navržena tak, aby vydržela 10 až 20 let . Pokud'máte některý z dalších problémů uvedených v tomto seznamu a chladnička je starší než deset let, pravděpodobně'z dlouhodobého hlediska ušetříte více peněz její prostou výměnou. V opačném případě byste mohli utopit peníze v opravách chladničky, která'už je na odchodu.

Jak často by se měly domácí spotřebiče vyměňovat?

přibližně 10-15 let
Průměrná životnost domácích spotřebičů je přibližně 10-15 let . I při sebelepší údržbě a péči většina z nich nebude správně fungovat po uplynutí předpokládané životnosti. Pokud jsou náklady na opravu vyšší než náklady na výměnu spotřebiče, je rozumnější jej vyměnit.

Lze podle čárového kódu určit datum výroby?

Čárové kódy obvykle uchovávají informace o výrobku, jako je cena a hmotnost, datum výroby , datum spotřeby a název výrobce. Největším omezením čárového kódu je, že čím více informací je v něm uloženo, tím větší musí být čárový kód.

Lze zkontrolovat datum spotřeby podle čísla výrobku?

Bohužel neexistuje shoda nebo standardní metoda mezi výrobci, která by identifikovala nebo označovala datum spotřeby podle čísla šarže . V tomto pořadí představují první tři znaky (ABC) kód výrobce. Následující čtyři znaky (0822) představují datum výroby (srpen 2022).

Jak stará je chladnička?

V roce 1913 vynalezl Američan Fred W. Wolf první domácí elektrickou chladničku, která obsahovala chladicí jednotku na horní straně lednice. Sériová výroba domácích chladniček začala v roce 1918, kdy William C.

Jak zjistíte, jak je chladnička Frigidaire stará?

Použijme například sériové číslo NF11910958. NF znamená, kde byl vyroben. První číslice je rok výroby, v tomto případě 2001. Čtvrtý a pátý znak je týden výroby.

Jak dekódovat datový kód?

Datové kódy jsou obvykle čtyřmístné. První dvě číslice zahrnují rok a druhé dvě jsou pro týden, kdy byly vyrobeny . Níže uvedený příklad tedy ukazuje čtyřčíslí 8332 – vyrobeno v roce 1983 ve 32. týdnu tohoto roku.

Jak zjistím datum výroby a datum spotřeby?

Když se podíváte na výrobek s dobou trvanlivosti, určitě bude na etiketě nebo na jeho obalu napsán nějaký typ data nebo abecední či číselný kód , Jedná se o tzv. kód data výroby, který slouží k zobrazení informace o datu výroby a datu spotřeby.

Jak přečíst číslo modelu spotřebiče?

Nyní přiřaďte rok z návodu k obsluze'2022 k nejbližšímu roku v tabulce, což je v tomto případě rok 2020. Naše chladnička byla vyrobena v únoru 2020.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: