Jak zjistím traktor Ford podle výrobního čísla?

Traktor nejlépe identifikujete podle sériového čísla. Sériová čísla traktorů 9N-2N a 8N jsou umístěna na levé straně bloku motoru, těsně pod hlavou a za olejovým filtrem. Umístění sériového čísla traktorů řady sto a "01" je na ploché ploše nad a za startérem.

Jak přečíst sériové číslo traktoru Ford?

Na traktoru je však'také řada dalších čísel. Přímo pod ním. Přímo tady je motor. Číslo. A tady je další číslo, které je podle mě vstřikovací čerpadlo. Číslo.

Jak identifikovat traktor Ford podle sériového čísla?

Jak zjistíte, jaký je rok mého traktoru Ford?

To zjistíte tak, že se podíváte na výrobní kód traktoru, známý také jako kód data výroby jednotky. První číslice výrobního kódu traktoru udává rok výroby . U traktorů vyrobených v letech 1965 až 1974 odpovídá tato číslice poslednímu číslu v letopočtu.
Na stránkách je uložena mezipaměť

Jaký je rok výroby mého traktoru podle výrobního čísla?

Pro určení roku výroby traktoru se šestimístným číslem použijte následující vzorec. Vezměte první a čtvrtou číslici a odečtěte tři, abyste získali rok . Například výrobní číslo 395602 by bylo: 36-3 = 1933.

Jak zjistím značku a model svého traktoru?

Trávníkové traktory mají obvykle identifikační štítek pod pravým předním kolem . V opačném případě lze identifikační štítek najít u levého zadního kola. Číslo motoru najdete přímo na motoru.

Jak přečtete výrobní číslo?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla výrobního čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; 2. & 3. číslo udává MĚSÍC výroby .

Jak mohu identifikovat svůj motor Ford?

Na štítku je vyleptaná řada čísel a písmen, která slouží k rozluštění roku výroby. A modelu a zobrazení motoru. Najdete ho pod šrouby na levé nebo pravé straně motoru v blízkosti.

Jak zjistím datum výroby svého vozu Ford podle čísla VIN?

Rozluštění roku/měsíce výroby u vozidel Ford s číslem VIN
Sedmnáctimístný kód VIN společnosti Ford'používá následující dvě pozice: 11. znak: rok výroby . . 12. znak: měsíc výroby .

Kdy byl můj Ford vyroben podle čísla VIN?

Některé automobilky používají svůj systém značení. Například u vozů Ford' jsou data výroby na 11. a 12. pozici VIN'a zahrnují měsíc výroby.

Jak zjistím datum výroby svého výrobního čísla?

Určení data výroby na základě výrobního čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby . První číslo je ROK výroby; 2. & amp; 3. číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak vyhledáte výrobní číslo traktoru?

Když chcete zjistit rok výroby traktoru, můžete se podívat na několik věcí. V první řadě je to výrobní číslo traktoru, které je vyraženo na hliníkovém štítku umístěném na pravé straně traktoru, na skříni převodky řízení . K vyhledání roku výroby použijte tabulku výrobních čísel traktorů.

Jak zjistím, jaký je můj model?

Uživatelé Huawei mohou postupovat podobně jako my v případě Samsungu. Otevřete nastavení. A dole přejděte na položku systém a vyberte položku o telefonu. Jakmile se'ocitnete v této nabídce.

Lze podle sériového čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby, druhé a třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Dokážete výrobek identifikovat podle sériového čísla?

Sériová čísla i čísla šarží/šarží jsou jedinečné identifikátory, které výrobci používají ke sledování a správě svých výrobků, ale slouží k trochu jiným účelům. Sériové číslo je jedinečný kód přidělený jednotlivému výrobku, který umožňuje výrobcům sledovat a identifikovat každý výrobek po celou dobu jeho životnosti .

Jak rozeznat datum výroby od sériového čísla?

Určení data výroby na základě výrobního čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby . První číslo je ROK výroby; 2. & amp; 3. číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak mohu identifikovat motor Ford podle čísla?

Číslice za písmenem je skutečný rok. Takže C9 by znamenalo 1969, E4 by znamenalo 1984 atd. Přečtěte si třetí číslici v čísle odlitku a určete konstrukci motoru. Bude to písmeno a označuje základní konstrukci vozidla, jak je uvedeno níže.

Jak dekódovat číslo motoru Ford?

V tomto pořadí je uvedeno, co představují jednotlivé číslice v čísle dílu nebo odlitku Ford:

 1. ČÍSLICE Č. 1 – DEKÁDA VÝROBY: A – 1940. …
 2. ČÍSLICE #2-ROK DESETILETÍ: …
 3. ČÍSLICE #3-ŘADA VOZU: …
 4. ČÍSLICE #4-KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ ODPOVĚDNÁ ZA PŮVODNÍ KONSTRUKCI: …
 5. ČÍSLICE #5-9-ZÁKLADNÍ ČÍSLO DÍLU: …
 6. ČÍSLICE #10-12 (PŘÍPONA) – ZMĚNA KONSTRUKCE: …
 7. TYPICKÝ KÓD DATA:
 8. 9A21.

Jak se čte datový kód Ford?

Většina panelů Ford má vyražený datový kód. Obvykle je to číslo dílu a část alfanumerická. První sada číslic je měsíc, druhá část je den a třetí část je kód lisovny kombinovaný se směnou, která panel skutečně vyrazila .

Co znamená osmá číslice v čísle VIN vozidla Ford?

A váš titul. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepší servis na internetu.

Umíte vyhledat číslo VIN vozu Ford?

Bezplatný dekodér VIN kódu Ford Lookup
Tento jedinečný kód lze nalézt v registračních dokladech vozidla nebo na štítku umístěném na palubní desce nebo na dveřích na straně řidiče. Pomocí našeho dekodéru Ford VIN můžete zjistit důležité informace o vozidle, jako je výrobce, model, rok výroby a volitelná výbava.

Jak zjistit rok výroby motoru podle výrobního čísla?

Kód data výroby motoru je zabudován do sériového čísla za prvními dvěma čísly . Jako příklad lze uvést, že u motoru z roku 2013 by bylo uvedeno následující číslo: 1013426. Číslo „13" označuje, že se jedná o motor z roku 2013.

Jak mohu zkontrolovat své výrobní číslo?

Dokud se nedozvíte o telefonním odposlechu. Na o telefonu, jakmile jste'v zařízeních se systémem Android. O nastavení telefonu přejděte. Dolů, dokud neuvidíte místo, kde je napsáno model zde'budete moci vidět vaše zařízení Android.

Můžete vyhledat model podle čísla VIN?

Jak použít dekodér VIN ke kontrole čísla VIN. Zadejte 17znakové identifikační číslo vozidla (VIN) do výše uvedeného pole a vyhledejte a získejte okamžitou zprávu o výrobci, značce, značce a modelu, typu karoserie, velikosti motoru, montážním závodě a modelovém roce.

Jak zjistím značku a model vozidla pomocí čísla VIN?

Dekódování čísla VIN

 1. První znak udává, kde na světě bylo vozidlo vyrobeno. …
 2. Druhý znak označuje výrobce.
 3. Třetí znak udává typ nebo divizi vozidla.
 4. Čtvrtý až osmý znak udává značku vozidla, styl karoserie, velikost a typ motoru, model a sérii.

Co můžete zjistit ze sériového čísla?

Sériové číslo je zásadní, protože vám prozradí, kdy byl výrobek prodán . To je užitečné, protože v případě problémů s výrobkem můžete zjistit, zda je ještě v záruce. To usnadňuje údržbu zařízení, protože před opravou můžete vždy zkontrolovat historii výrobku.

Co vám prozradí sériové číslo?

Smyslem sériových čísel je identifikovat konkrétní položku, podobně jako otisk prstu identifikuje konkrétní osobu. Namísto nějakých názvů nebo čísel, která specifikují celou řadu výrobků, je sériové číslo určeno k poskytnutí jedinečného čísla vždy jednomu zařízení.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: