Jak zjistíte rok výroby podle sériového čísla?

Referenční tabulka datových kódů sériových čísel obsahuje informace o datu jako součásti celkového sériového čísla vašeho modelu. První dva znaky sériového čísla představují rok a měsíc výroby.

Lze podle sériového čísla zjistit rok výroby?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo představuje ROK výroby ; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.
Kešované stránky

Jak zjistíte rok výroby podle sériového čísla?

Lze podle výrobního čísla zjistit, jak je spotřebič starý?

Sériové číslo. Posledním (a nejpřesnějším) způsobem, jak určit stáří velkého spotřebiče, je jeho výrobní číslo . (Všimněte si, že výrobní číslo je pro určení stáří důležitější než číslo modelu). Použití sériových čísel funguje pouze u spotřebičů vyrobených od 70./80. let 20. století (omlouváme se za historické spotřebiče!).

Co vám může výrobní číslo prozradit?

Sériové číslo je zásadní, protože udává, kdy byl výrobek prodán. To je užitečné, protože v případě problémů s výrobkem můžete zjistit, zda je ještě v záruce. To usnadňuje údržbu zařízení, protože před opravou můžete vždy zkontrolovat historii výrobku.

Jaké je datum výroby?

Tento kód otevřeného data se může na štítcích výrobků objevit jako MFG. Ukazuje datum, kdy byl výrobek vyroben nebo vyroben . Datum balení. Tento kód označuje datum, kdy byl výrobek poprvé zabalen před jeho distribucí na trh nebo prodejem spotřebitelům.

Vypovídá číslo VIN o roce výroby?

Číslo VIN se obvykle skládá z :
Udává výrobce, rok výroby, značku a model , a úroveň výbavy včetně jedinečných vlastností a specifikací.

Jak se z čísla VIN vypočítá rok výroby?

Následující informace o identifikačních číslech vozidel (VIN) umístěných na podvozku pomohou určit rok výroby vozidla. Jak již bylo uvedeno, rok výroby vozidla'se označuje písmenem nebo číslem na 10. místě zleva v čísle VIN . Jak je uvedeno výše, desátý znak kódu VIN označuje jeho modelový rok.

Jak zjistíte rok výroby spotřebiče?

Pro určení skutečného stáří byste se museli na spotřebič fyzicky podívat. GE, Hotpoint,RCA vyhledávač stáří sériového čísla, Kód data je uveden v písmenech na sériovém čísle. Datové kódy – první písmeno je měsíc a druhé písmeno je rok.

Jaký je rozdíl mezi sériovým číslem a číslem MFG?

Číslo výrobku a výrobní kód jsou dva zcela odlišné identifikátory a často budete potřebovat znát oba – číslo výrobku je číslo dílu, zatímco výrobní kód je sériové číslo , které pomáhá určit stáří a verzi dílu.

Lze se sériovým číslem něco dělat?

Sériové i modelové číslo vás potenciálně vystavují záručním podvodům . V podstatě by někdo, kdo má obě tato čísla, mohl uplatnit falešnou záruční reklamaci. Mohl by si objednat náhradní díly v rámci vaší záruky a potenciálně ji vyčerpat, pokud existují limity.

Můžete sledovat sériové číslo?

Sériová čísla a čísla šarží se sledují pomocí technologie čárových kódů a softwaru . Pomocí čárových kódů lze rozpoznat čísla šarží při přijetí, odeslání nebo obojí, což umožňuje sledovat výrobky & sledovat je v celém dodavatelském řetězci.

Jak přečíst kód data výroby?

Tyto kódy se čtou jako MMDDRR, kde „MM“ označuje měsíc, „DD“ označuje datum a „RR“ označuje rok . Jedná se o jeden z nejběžnějších kódů, které můžete vidět na potravinách. Například „121518“ se čte jako 15. prosince 2018.

Jak přečíst výrobní kód?

První dvě čísla označují rok, zatímco poslední tři čísla představují den v roce . Pokud by například kód zněl 11322, věděli byste, že potravina byla vyrobena 322. den roku 2011, tedy 22. listopadu 2011.

Jak zjistím rok a model podle čísla VIN?

Následující informace o identifikačních číslech vozidel (VIN) umístěných na podvozku pomohou určit rok výroby vozidla. Jak již bylo uvedeno, rok výroby vozidla'se označuje písmenem nebo číslem na 10. místě zleva v čísle VIN. Jak je uvedeno výše, desátý znak VIN označuje jeho modelový rok .

Jak zjistím, v jakém roce bylo mé vozidlo vyrobeno?

Vy. Modelový rok svého vozidla můžete zjistit také podle desáté číslice kódu PIN. V tomto případě je to C, což by znamenalo, že se jedná o model 2012 v závislosti na . Na roce výroby vašeho vozidla.

Jak zjistíte rok výroby na třináctimístném VIN kódu?

Na desátém místě je písmeno označující modelový rok. Písmena od B do Y odpovídají modelovým rokům 1981 až 2000. VIN nepoužívá I, O, Q, U ani Z. V letech 2001 až 2009 se místo písmen používaly číslice 1 až 9. V roce 2009 se místo písmen používaly číslice 1 až 9.

Jak dekódovat číslo VIN?

Dekódování čísla VIN

  1. První znak udává, kde na světě bylo vozidlo vyrobeno. …
  2. Druhý znak označuje výrobce.
  3. Třetí znak vás informuje o typu nebo divizi vozidla.
  4. Čtvrtý až osmý znak vás informuje o značce vozidla, typu karoserie, velikosti a typu motoru, modelu a sérii.

Jak stará je moje chladnička podle výrobního čísla?

GE, Hotpoint,RCA vyhledávač stáří podle sériového čísla, Datový kód je v písmenech na vašem sériovém čísle . Datové kódy – první písmeno je měsíc a druhé písmeno je rok. A = leden D = únor F = březen G = duben H = květen L = červen M = červenec R = srpen S = září.

Jak se čte štítek spotřebiče?

Na štítku jsou uvedeny následující údaje:

  1. Na štítku je uveden výrobce, číslo modelu a velikost spotřebiče.
  2. Odhadované roční provozní náklady (na základě průměrných celostátních nákladů na elektřinu) a rozmezí provozních nákladů u podobných modelů.
  3. Logo ENERGY STAR® označuje, že tento model splňuje přísná kritéria energetické účinnosti.

Co je kód MFG?

Kód poskytovatele terminálu (nebo kód výrobce) identifikuje výrobce v dané zemi. Tento kód přiděluje na národní úrovni orgán pro přidělování jmenovaný národním orgánem.

Sledují výrobci sériová čísla?

Sériové číslo je jedinečný kód přidělený jednotlivému výrobku, který umožňuje výrobcům sledovat a identifikovat každý výrobek po celou dobu jeho životnosti . Tento kód je obvykle trvalý a nelze jej změnit ani duplikovat, což z něj činí cenný nástroj pro identifikaci a ověření pravosti konkrétního výrobku.

Lze sledovat pomocí sériového čísla?

Sledování sériového čísla je systém, pomocí kterého můžete sledovat jednotlivé jednotky položky od jejího vzniku až po prodej . Každá jednotka bude mít jedinečný identifikační kód, který vám pomůže zjistit, která jednotka byla komu prodána.

Co můžete dělat se sériovým číslem a IMEI?

IMEI (nebo MEID) a sériové číslo jsou dvě formy identifikace telefonu nebo tabletu. Stejně jako otisky prstů u lidí jsou tato dvě čísla u každého telefonu a tabletu jiná. Tyto identifikátory pomáhají zajistit, že vaše zařízení není padělkem, a mohou vám také pomoci ho najít v případě ztráty nebo krádeže .

Co je to sériové číslo v pořádku?

Sériové číslo je identifikační číslo přidělené jednotlivým jednotkám výrobku od jednoho výrobce . Sériové číslo může být uvedeno na obalu nebo na samotné jednotce.

Lze podle čárového kódu určit datum výroby?

Čárové kódy obvykle uchovávají informace o výrobku, jako je cena a hmotnost, datum výroby , datum spotřeby a jméno výrobce. Největším omezením čárového kódu je, že čím více informací je v něm uloženo, tím větší musí být čárový kód.

Jak zjistím datum výroby u čísla šarže?

Jak zjistit datum exspirace podle čísla šarže

  1. První dvě číslice (19) označují rok výroby (2019).
  2. Další dvě číslice (03) označují měsíc, kdy byl výrobek vyroben (březen), nebo datum výroby.
  3. Následující dvě číslice (22) označují den v roce.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: