Jak zjistím, jakou mám velikost motoru?

Zjištění velikosti motoru pro vozidlo, které právě vlastníte Velikost motoru svého vozidla'můžete zjistit z nálepky na okně. Bude uvedena v části "Popis vozidla" v horní části okenní nálepky.

Lze z čísla VIN zjistit velikost motoru?

Dekódování vašeho VIN kódu
Prozradí vám zemi původu. Druhý znak označuje výrobce. Třetí znak vám řekne typ nebo divizi vozidla. Čtvrtý až osmý znak vám řekne značku vozidla, styl karoserie, velikost a typ motoru, model a sérii .

Jak zjistím, jakou mám velikost motoru?

Kde je na VIN uvedena velikost motoru?

Znaky 4-8 na daném VIN označují výrobce vozidla'velikost a typ motoru.

Jak se identifikuje motor vozidla?

Číslo motoru se nachází na tělese motoru vozidla'. Výrobci automobilů dbají na to, aby bylo číslo dobře viditelné. Je vytištěno na kovové nálepce a umístěno tak, aby bylo po otevření kapoty snadno viditelné.

Který štítek vám prozradí velikost motoru vozidla?

Na štítku pod kapotou najdete velikost motoru (zdvihový objem) a identifikační číslo štítku pod kapotou (rodina motorů) a další informace o emisích. Velikost motoru se obvykle uvádí v jednotkách litrů (3,2 L = 3,2 litru).

Jak se čtou výrobní čísla motorů?

Složení výrobního čísla motoru

  1. Seznamové číslo nebo seznam sestavení, obvykle 2 až 4 písmena následovaná 4 nebo 5 číslicemi.
  2. Písmeno identifikující zemi.
  3. Řada čísel udávající výrobní řadu, nazývaná také sériové číslo.
  4. Písmeno označující rok výroby.

Co znamená sedmá číslice v čísle VIN?

Vzhledem k tomu, že norma VIN se používá již více než 30 let, je třeba brát v úvahu 7. číslici pro určení modelového roku vozidla . Pokud je 7. číslice číselná, jedná se o modelový rok v rozmezí let 1981 až 2009.

Co znamená 10. číslice v čísle VIN?

modelový rok vozidla
Desátý znak v 17místném čísle VIN představuje modelový rok vozidla . Tato norma se vztahuje na vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později. Před rokem 1981 nebyl formát VIN standardizován a lišil se podle výrobce.

Jak se identifikuje motor podle výrobního čísla?

Vaše výrobní číslo je uvedeno na štítku motoru, který se často nachází na levé straně motoru. Obvykle první písmena a čísla identifikují motor , například DJ51279, abyste našli všechny díly, které máme pro váš motor online.

Kde najdu model motoru?

Číslo modelu motoru je prvních 12 znaků vyražených do kovu přímo na motoru na jednom ze dvou míst – na víku ventilů nebo na hliníkovém štítku . Podívejte se na toto video a zjistěte, jak toto číslo na vašem zařízení najít.

Je číslo motoru součástí čísla VIN?

Je číslo VIN a číslo motoru stejné? Ne, číslo VIN a číslo motoru nejsou stejné. Zatímco VIN poskytuje identifikační údaje pro značku a model vozidla, stejně jako rok jeho výroby atd. a číslo motoru je samostatný jedinečný identifikační údaj pro blok motoru .

Je číslo motoru vyraženo na motoru?

Číslo motoru je vyraženo na bloku motoru . Vzhledem k tomu, že umístění čísla motoru se u jednotlivých motorů liší, musíte se podívat do části Specifikace v návodu k obsluze, kde najdete obrázek relativního umístění čísla motoru na vašem vozidle.

Kde se na motoru nachází číslo modelu?

Pro budoucí vyhledání reference. Typ modelu. A kódových čísel na motoru Briggs and Stratton je poměrně jednoduché a u jednotlivých výrobků se liší jen nepatrně. Čísla jsou vždy H

Co vám řekne osmá číslice kódu VIN?

A váš titul. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

Jaké jsou 3 nejdůležitější číslice VIN?

První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vašeho vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno. Třetí číslice ve spojení s prvními dvěma číslicemi označuje typ vašeho vozidla'nebo výrobní divizi.

Jak dekódovat desetimístné číslo VIN?

Jak dekódovat číslo VIN?

  1. WMI. Číslice 1 až 3 dohromady představují WMI (World Manufacturer Identifier). …
  2. Deskriptor vozidla. Číslice 4 až 8 představují část deskriptoru vozidla. …
  3. Kontrolní číslice. Číslice 9 představuje kontrolní číslici. …
  4. Oddíl identifikace vozidla (VIS) …
  5. Kód závodu. …
  6. Výrobní číslo.

Jaká je desátá číslice V čísla VIN?

Na všech vozidlech od roku 1981 až do současnosti mají všechna 17 číslic identifikačního čísla vozidla. Desátá číslice je rok výroby vozidla a 'V' by představovala konkrétní rok, dokud se opět nepřevrátí .

Jaká je osmá číslice v čísle VIN?

A váš titul. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

Jaké je číslo modelu motoru?

První dva řádky čísla motoru'je číslo modelu . Je alfanumerické a je vyryto na boku bloku napravo od odskoku. Třetí řádek je alfanumerický a je to také výrobní číslo.

Jak dekódovat číslo motoru?

Číslo motoru je šestimístné číslo, které následuje po třímístném kódu motoru. Můžete si všimnout, že číslo motoru obsahuje tři číslice, za kterými následuje dalších šest číslic. První tři číslice jsou kód motoru vašeho vozidla'a posledních šest číslic je číslo motoru vašeho vozidla'.

Kde je vyraženo číslo motoru?

Čísla motoru jsou obvykle vyražena do bloku motoru – jádra motoru a nejobtížněji odstranitelné části motorového vozidla – namísto vyražení identifikátorů na díly motoru, které lze snadno odstranit.

Co znamená dvanáctá číslice v čísle VIN?

Světový identifikátor výrobce
Výrobce, který vyrobí méně než 1 000 vozidel ročně, používá jako třetí číslici 9 a 12., 13. a 14. pozici čísla VIN pro druhou část identifikace.

Co znamená 4. číslice v čísle VIN?

Čtvrtá číslice uvádí údaje o specifických vlastnostech vozu, jako jsou další bezpečnostní informace. Pátá číslice – Série vozu. Představuje přesnou sérii konkrétního modelu, která je obvykle označena písmenem. 6. a 7. – Styl karoserie.

Co znamená 8. číslice v čísle VIN?

A váš titul. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

Co znamená 10. číslice v čísle VIN?

modelový rok vozidla
Desátý znak v 17místném čísle VIN představuje modelový rok vozidla . Tato norma se vztahuje na vozidla vyrobená v roce 1981 nebo později. Před rokem 1981 nebyl formát VIN standardizován a lišil se podle výrobce.

Co znamená 8. číslice kódu VIN?

A váš titul. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: