Jak zjistím, jaký je rok výroby mé sekačky John Deere?

Výrobní číslo sekačky'by mělo být šestimístné. První dvě čísla odpovídají měsíci výroby sekačky, druhá dvě odpovídají dni výroby a třetí dvě odpovídají roku výroby.

Jaký je rok výroby sekačky John Deere podle výrobního čísla?

V jakém roce byla vaše sekačka John Deere vyrobena?

MODEL ROK POČÁTEČNÍ SÉRIOVÉ ČÍSLO
John Deere model 70 1953 1954 1955 1956 7000001 7006692 7017501 7034950
John Deere Model 80 1955 1956 Konečný 8000001 8000775 7034950
John Deere model 100 1975 1976 1977 1978 30001 55001 70001 80001
John Deere model 102 2006 010001

V mezipaměti

Jak zjistím, jaký je rok výroby mé sekačky John Deere?

Lze určit rok výroby sekačky podle výrobního čísla?

Druhá dvojka dne. Takže tohle je dvanáctý ročník. A poslední dvě jsou rok 94, takže tento traktor byl vyroben 12. července 1994. Takto'zjistíte stáří vaší staré. Travního traktoru.

Jak přečíst výrobní číslo traktoru John Deere?

Vyhledání čísla modelu a sériového čísla je stejně snadné jako nalezení identifikačního štítku na stroji. Jak je vidět na příkladu, číslo modelu se zobrazí pod nadpisem MODEL (Příklad: Z235) a sériové číslo bude podtrženo v pravém horním rohu štítku (Příklad: 130002).
V mezipaměti

Jak dekódovat čísla modelů John Deere?

První číslo označuje velikost a rodinu traktoru a další tři čísla udávají přibližný výkon motoru . První písmeno následující za číslem označuje schopnosti a vlastnosti traktoru. Společnost John Deere má v současné době čtyři úrovně schopností: D, E, M a R.

Jaký je rok výroby mého traktoru podle výrobního čísla?

Pro určení roku výroby traktoru se šestimístným číslem použijte následující vzorec. Vezměte první a čtvrtou číslici a odečtěte tři, abyste získali rok . Například výrobní číslo 395602 by bylo: 36-3 = 1933.

Kdy byl vyroben model A John Deere?

1934
Společnost John Deere odpověděla svým prvním traktorem „General Purpose“, modelem „GP“, v roce 1928. O několik let později, v roce 1934, uvedla společnost Deere na trh svůj první skutečně řádkový model „A“ a v roce 1935 jeho menší protějšek „B“.

Ve kterém roce byla vyrobena sekačka na trávu?

1830
1830 : První sekačku na trávu vynalezl a patentoval v roce 1830 Edwin Budding v anglickém hrabství Gloucestershire. Tato první sekačka byla určena především k sekání trávy na sportovištích, hřbitovech a rozlehlých zahradách. Buddigův první stroj byl široký 19 palců a byl poháněn zezadu a vyroben z tepaného železa.

Kde se nachází 17místná sada sériových čísel John Deere?

Sériové číslo modelu sekačky John Deere s pojezdem je vytištěno na identifikačním štítku umístěném pod sedadlem obsluhy'nebo na zadní straně spodního rámu mezi zadními koly . Sériové číslo (PIN) má 13 nebo 17 číslic.

Co znamenají čísla na sekačkách John Deere s pojezdem?

Pětku nemám, takže tu přeskočíme a pak sedmičku. Velká další číslice může být buď pět, nebo tři pět znamená naftu tři znamená plyn poslední číslice. Čtyři osm nebo devět čtyři. Znamená čtyřkolku.

Lze podle sériového čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby ; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak se čte číslo VIN traktoru?

Číslo VIN je umístěno na pravé straně traktoru, blízko přední části. Číslo VIN má 18 znaků a obsahuje číslice i písmena . Prvních 9 znaků je kód výrobce.

Jak staré jsou sekačky John Deere?

Položení základů. Společnost John Deere pronikla na trh s travními traktory v roce 1963 uvedením modelu 110 v Horiconu ve Wisconsinu. Čtyřtaktní benzínový palubní motor měl výkon 7 k a využíval nárůstu sekání trávy, které se v té době stávalo oblíbenou volnočasovou aktivitou.

Kde se nachází výrobní číslo na modelu A John Deere?

Model A byl prvním traktorem Deere, který vyjel z továrny s gumovými pneumatikami. Otevřené stanoviště obsluhy s ocelovou pánví sedadla. Štítek se sériovým číslem na levé straně traktoru, nad setrvačníkem . NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY: Jak přečíst tabulku se sériovým číslem.

Jaká je historie sekačky s pojezdem?

V roce 1902 byla poprvé vyrobena společností Ransomes . Společnost JP Engineering z Leicesteru, založená po první světové válce, vyráběla řadu velmi oblíbených sekaček s řetězovým pohonem. Zhruba v této době mohl obsluhující jezdit za zvířaty, která táhla velké stroje. Jednalo se o první sekačky s pojezdem.

Jaká jsou čísla u značky John Deere?

Čísla modelů traktorů se skládají ze čtyř pozic. První číslo označuje rodinu a další tři čísla představují přibližný výkon motoru. Pátá a šestá pozice je reprezentována písmenem. První písmeno označuje úroveň schopností nebo cenu traktoru.

Co je to číselná řada John Deere?

První číslo v čísle modelu představuje řadu nebo rodinu, do které traktor patří . Společnost John Deere vyrábí devět řad traktorů, které se pohybují od 1 do 9. Řada 1 (nazývaná také rodina 1) je nejmenší v rodině traktorů John Deere a je vyrobena pro sečení a práci na dvoře na malých pozemcích.

Jaké je datum na sériovém čísle?

Aplikace Excel ukládá data jako pořadová sériová čísla, aby je bylo možné použít při výpočtech. Ve výchozím nastavení je 1. leden 1900 pořadové číslo 1 a 1. leden 2008 je pořadové číslo 39448, protože je 39 447 dní po 1. lednu 1900. Většina funkcí automaticky převádí hodnoty data na pořadová čísla.

Která číslice udává rok v čísle VIN?

Desátá číslice čísla VIN slouží k identifikaci roku výroby vozidla pomocí řady číslic a písmen, jak je uvedeno v tabulce roku čísla VIN.

Jaký je rok výroby vozidla John Deere?

John Deere byl kovář, který v roce 1837 vyvinul první komerčně úspěšný samočistící ocelový pluh a založil společnost, která dodnes nese jeho jméno.

Jak stará je moje sekačka John Deere?

Výrobní číslo sekačky'by mělo být šestimístné. První dvě čísla odpovídají měsíci výroby sekačky, druhá dvě odpovídají dni výroby a třetí dvě odpovídají roku výroby .

Jak dekódovat datový kód?

Datové kódy jsou zpravidla čtyřmístné. První dvě čísla zahrnují rok a druhá dvě čísla odpovídají týdnu, kdy byly vyrobeny . Níže uvedený příklad tedy ukazuje čtyřčíslí 8332 – vyrobeno v roce 1983 ve 32. týdnu tohoto roku.

Jak převést sériové číslo na datum?

Pro převod takového sériového čísla na datum stačí změnit formát čísla buňky . Za tímto účelem jednoduše vyberte možnost Datum v poli Formát čísla na kartě Domů. Chcete-li použít jiný než výchozí formát, pak vyberte buňky se sériovými čísly a stisknutím klávesové zkratky Ctrl+1 otevřete dialogové okno Formátovat buňky.

Jak zjistíte rok u 13místného čísla VIN?

Na desátém místě je písmeno označující modelový rok. Písmena od B do Y odpovídají modelovým rokům 1981 až 2000. VIN nepoužívá I, O, Q, U ani Z. V letech 2001 až 2009 se místo písmen používaly číslice 1 až 9. V roce 2009 se místo písmen používaly číslice 1 až 9.

Jaký rok je v čísle VIN?

Rok 1980 kódovali někteří výrobci, zejména General Motors a Chrysler, jako "A" (protože 17místný VIN byl povinný až od roku 1981 a "A" neboli nula byla v umístění výrobce'v čísle VIN před rokem 1981), přesto Ford a AMC stále používaly nulu pro rok 1980.

Jak zjistím datum výroby sériového čísla?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby . První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: