Jak zjistím, jaký je rok výroby mého traktoru?

Když chcete zjistit rok výroby svého traktoru, můžete se podívat na několik věcí. V první řadě je to výrobní číslo traktoru, které je vyraženo na hliníkovém štítku umístěném na pravé straně traktoru, na skříni převodky řízení. K vyhledání roku výroby použijte tabulku výrobních čísel traktorů.

Jak zjistím značku a model svého traktoru?

Trávníkový traktor má obvykle identifikační štítek pod pravým předním kolem . V opačném případě lze identifikační štítek najít u levého zadního kola. Číslo motoru najdete přímo na motoru.

Jak zjistím, jaký je rok výroby mého traktoru?

Lze podle výrobního čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby ; 2. & 3. číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak zjistíte rok výroby traktoru podle výrobního čísla?

Pro určení roku výroby traktoru se šestimístným číslem použijte následující vzorec. Vezměte první a čtvrtou číslici a odečtěte tři, abyste získali rok . Například výrobní číslo 395602 by bylo: 36-3 = 1933.
Kešované stránky

Jaký je rok výroby mého traktoru Ford?

Chcete-li to zjistit, podívejte se na výrobní kód traktoru, známý také jako kód data výroby jednotky. První číslice výrobního kódu traktoru udává rok výroby . U traktorů vyrobených v letech 1965 až 1974 odpovídá tato číslice poslednímu číslu v roce výroby.

Jak zjistím, jaký je můj model?

U uživatelů Huawei můžete postupovat podobně, jako jsme postupovali u společnosti Samsung. Otevřete nastavení. A dole přejděte na položku Systém a vyberte možnost O telefonu. Jakmile se'ocitnete v této nabídce.

Jak zjistím číslo VIN u traktoru?

Číslo VIN se obvykle nachází na jednom nebo několika různých místech traktoru: buď uvnitř motorového prostoru nebo pod jeho kapotou; těsně pod sedadlem řidiče; nebo na identifikačním štítku připevněném k rámu v blízkosti místa, kde se převodovka setkává se skříní diferenciálu (tato poslední možnost je běžná u starších traktorů).

Která číslice udává rok v čísle VIN?

Desátá číslice VIN se používá k identifikaci roku výroby vozidla pomocí řady čísel a písmen, jak je uvedeno v tabulce roku výroby VIN.

Jaké je datum na sériovém n ám itkovém čísle?

Aplikace Excel ukládá data jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. Ve výchozím nastavení je 1. leden 1900 pořadové číslo 1 a 1. leden 2008 je pořadové číslo 39448, protože je 39 447 dní po 1. lednu 1900. Většina funkcí automaticky převádí hodnoty data na pořadová čísla.

Jak přečíst číslo VIN traktoru?

Číslo VIN je umístěno na pravé straně traktoru, blízko přední části. Číslo VIN má 18 znaků a obsahuje jak číslice, tak písmena . Prvních 9 znaků je kód výrobce'vozidla.

Jak zjistit rok výroby motoru podle výrobního čísla?

Kód data výroby motoru je zabudován do výrobního čísla za prvními dvěma čísly . Jako příklad lze uvést, že u motoru z roku 2013 by bylo uvedeno toto: 1013426. Číslo „13" označuje, že se jedná o motor z roku 2013.

Jak zjistím, jaký je model mého vozu Ford?

Dekodér VIN lze použít k identifikaci konkrétního modelu vozidla Ford a k určení výrobce, modelu, roku výroby a dalších důležitých údajů.

Kde se nachází číslo VIN na traktoru?

Na traktoru je však'také řada dalších čísel. Přímo pod ním. Přímo tady je motor. Číslo. A tady je další číslo, které je podle mě vstřikovací čerpadlo. Číslo.

Jak najdu svou značku a model s číslem VIN?

Dekódování čísla VIN

 1. První znak udává, kde na světě bylo vozidlo vyrobeno. …
 2. Druhý znak označuje výrobce.
 3. Třetí znak vás informuje o typu nebo divizi vozidla.
 4. Čtvrtý až osmý znak vás informuje o značce vozidla, typu karoserie, velikosti a typu motoru, modelu a sérii.

Může mi číslo VIN prozradit model?

Jak použít dekodér VIN ke kontrole čísla VIN. Zadejte 17znakové identifikační číslo vozidla (VIN) do výše uvedeného pole a vyhledejte a získejte okamžitou zprávu o výrobci, značce, modelu a typu vozidla, stylu karoserie, velikosti motoru, montážním závodě a modelovém roce.

Lze vyhledat číslo VIN online?

Na stránkách NHTSA.gov , můžete zadat dotaz na konkrétní vozidlo'VIN a zjistit konkrétní informace zakódované v čísle.

Jaké je datum výroby čísla VIN?

Většina vozidel má VIN, jedinečný identifikační kód složený ze 17 znaků (číslic a písmen). Obsahuje informace o výrobci a datu výroby. Nejčastěji se rok výroby nachází na 10. pozici čísla VIN .

Jak přečíst číslo VIN pro modelový rok?

Následující informace o identifikačních číslech vozidla (VIN) umístěných na podvozku pomohou určit rok výroby vozidla. Jak již bylo uvedeno, rok výroby vozidla'se označuje písmenem nebo číslem na desáté pozici zleva ve VIN. Jak je uvedeno výše, desátý znak VIN označuje jeho modelový rok .

Vypovídá číslo VIN o datu výroby?

Obsahuje informace o výrobci a datu výroby . Nejčastěji se rok výroby nachází na 10. pozici kódu VIN. Všimněte si, že v různých obdobích existovaly různé způsoby označování data výroby vozidla.

Jak převést výrobní číslo na datum?

Pro převod takového sériového čísla na datum stačí změnit formát čísla buňky . Za tímto účelem jednoduše vyberte možnost Datum v poli Formát čísla na kartě Domů. Chcete-li použít jiný než výchozí formát, pak vyberte buňky se sériovými čísly a stisknutím klávesové zkratky Ctrl+1 otevřete dialogové okno Formátovat buňky.

Jak dekódujete značku VIN?

Jak přečíst a dekódovat identifikační číslo vozidla'VIN

 1. 1. – Písmeno nebo číslo udávající, kde na světě byl vůz vyroben. …
 2. 2. – Výrobce, který vůz vyrobil ….
 3. 3. – Konkrétní divize výrobce, která vůz vyrobila. …
 4. 4. – Bezpečnostní prvky a informace specifické pro daný model. …
 5. 5. – Série vozů. …
 6. 6. a 7. – Styl karoserie.

Co znamenají jednotlivé číslice v čísle VIN?

První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vašeho vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno. Třetí číslice ve spojení s prvními dvěma číslicemi označuje typ vašeho vozidla'nebo výrobní divizi.

Jak přečíst výrobní číslo motoru?

Výrobní číslo motoru je na kovovém štítku připevněném k bloku, který se obvykle nachází na levé straně motoru . Umístění štítku se u různých řad motorů liší.

Jak dekódovat sériové číslo motoru Ford?

V sekci Popis vozidla

 1. Čtvrtý znak: Typ zádržného systému, Zahrnuje celkovou bezpečnou hmotnost vašeho vozidla. …
 2. 5.-7. znak: Kód modelu, řady a karoserie. …
 3. 8. znak: Typ motoru. …
 4. 9. znak: Kontrolní číslice VIN. …
 5. 10. znak: Vozidlo, rok výroby. …
 6. 11. znak: Montážní závod.

Jak zjistíte rok výroby vozu Ford podle čísla VIN?

Na desátém místě je písmeno označující modelový rok. Písmena od B do Y odpovídají modelovým rokům 1981 až 2000. VIN nepoužívá I, O, Q, U ani Z. V letech 2001 až 2009 se místo písmen používaly číslice 1 až 9. V roce 2009 se místo písmen používaly číslice 1 až 9.

Jak zjistím rok výroby svého traktoru Kubota?

Chcete-li zjistit přesný rok výroby vašeho traktoru Kubota, obraťte se na naši skupinu pro spokojenost zákazníků . Uveďte prosím číslo modelu a sériové číslo. Pomoci vám může také váš místní prodejce.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: