Jak zjistím, jaký je rok výroby mého traktoru Farmall?

Když chcete zjistit rok výroby svého traktoru, můžete se podívat na několik věcí. V první řadě je to výrobní číslo traktoru, které je vyraženo na hliníkovém štítku umístěném na pravé straně traktoru, na skříni převodky řízení. K vyhledání roku výroby použijte tabulku výrobních čísel traktorů.

Jaký je rok výroby mého traktoru podle výrobního čísla?

Pro určení roku výroby traktoru se šestimístným číslem použijte následující vzorec. Vezměte první a čtvrtou číslici a odečtěte tři, abyste získali rok . Například výrobní číslo 395602 by bylo: 36-3 = 1933.

Jak zjistím, jaký je rok výroby mého traktoru Farmall?

Jak přečíst výrobní číslo traktoru Farmall?

Takže X3 je typ paliva, které'je petrolejové. A b znamená pro nadmořskou výšku 5000 stop. Kdyby tam to B nebylo, pak by to byla standardní nadmořská výška. Nebo jsou jiná označení pro jiné výšky, například 8 000 stop.

V jakém roce byl traktor Farmall vyroben?

1924
Společnost International Harvester (IH) uvedla v roce 1924 na trh Farmall, první komerčně úspěšný traktor pro pěstování řádků. Měl blízko sebe umístěná přední kola, která jezdila mezi rostlinami kukuřice nebo bavlny, a vysokou zadní nápravu, která při kultivaci přejížděla přes rostliny.

Jak přečíst výrobní číslo traktorů International Harvester?

Štítek ve stylu Kind/Code má na horním řádku model traktoru a na spodním řádku informace o druhu/kódu traktoru spolu se zemí výroby a sériovým číslem traktoru .

Jak zjistím datum výroby sériového čísla traktoru?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby . První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak zjistím značku a model svého traktoru?

Trávníkový traktor má obvykle identifikační štítek pod pravým předním kolem . V opačném případě lze identifikační štítek najít u levého zadního kola. Číslo motoru najdete přímo na motoru.

Jak přečtete výrobní číslo roku?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby, druhé a třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Co můžete zjistit ze sériového čísla?

Sériové číslo je zásadní, protože vám řekne, kdy byl výrobek prodán . To je užitečné, protože v případě problémů s výrobkem můžete zjistit, zda je ještě v záruce. To usnadňuje údržbu zařízení, protože před opravou můžete vždy zkontrolovat historii výrobku.

Jaké jsou modely traktorů Farmall?

Zemědělské traktory Farmall podle modelu

D-217 17 koní 1956 – 1962
F-12 14 hp[B] 1932 – 1938
F-14 16 k[B] 1938 – 1939
F-20 29 k[P] 1932 – 1939

Ve kterém roce byl vyroben poslední traktor Farmall?

1985
Před 38 lety ( 14. května 1985 ) sjel z linky v továrně International Harvester v Rock Islandu ve státě Ill. poslední traktor Farmall. Zahrnuje celý způsob života, do kterého majitelé investují vše, co mají.

Je International Harvester totéž co Farmall?

Farmall byl název modelu a později značky traktorů vyráběných společností International Harvester (IH), americkou společností vyrábějící nákladní automobily, traktory a stavební stroje. Název Farmall byl obvykle prezentován jako McCormick-Deering Farmall a později McCormick Farmall ve vyvíjející se architektuře značky IH.

Je číslo MFG stejné jako výrobní číslo?

Číslo výrobku a výrobní kód jsou dva zcela odlišné identifikátory a často budete potřebovat znát oba – číslo výrobku je číslo dílu, zatímco výrobní kód je sériové číslo , které pomáhá určit stáří a verzi dílu.

Lze podle sériového čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby, druhé a třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak zjistit rok výroby motoru podle sériového čísla?

Kód data výroby motoru je zabudován do sériového čísla za prvními dvěma čísly . Jako příklad lze uvést, že u motoru z roku 2013 by bylo uvedeno následující číslo: 1013426. Číslo „13" označuje, že se jedná o motor z roku 2013.

Lze podle sériového čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby, druhé a třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak zjistím, jaký je můj model?

Uživatelé Huawei mohou postupovat podobně jako v případě Samsungu. Otevřete nastavení. A dole přejděte na položku systém a vyberte položku o telefonu. Jakmile se dostanete do této nabídky.

Jak určit datum podle sériového čísla?

První dva znaky sériového čísla představují rok a měsíc výroby. Zbytek sériového čísla představuje pořadové výrobní číslo, které má před prosincem 2007 (DM) sedm číslic a po něm osm číslic.

Jaké je datum na sériovém čísle?

Aplikace Excel ukládá data jako pořadová sériová čísla, aby je bylo možné použít při výpočtech. Ve výchozím nastavení je 1. leden 1900 pořadové číslo 1 a 1. leden 2008 je pořadové číslo 39448, protože je 39 447 dní po 1. lednu 1900. Většina funkcí automaticky převádí hodnoty data na pořadová čísla.

Kolik číslic má pořadové číslo?

Počet znaků tvořících sériové číslo se značně liší v závislosti na výrobci, výrobku a modelu. Většina sériových čísel má nejméně šest nebo sedm znaků a některá sériová čísla mají dvacet nebo více .

Jak zjistím své sériové číslo a model?

A. Okamžitě získáte sériové číslo svého počítačového systému. Nyní k získání čísla modelu pokračujte a zadejte wmic. Space CS product space získejte název space v amee.

Mají traktory Farmall titul?

To znamená, že farmářský traktor, který používáte kolem svého pozemku, nebude mít titul . Jako doklad o vlastnictví budete mít pouze účtenku nebo fakturu. Farmářské traktory používané jako silniční traktory k sečení pozemních komunikací nebo používané jako nájemní traktory k přepravě zboží po dálnici musí být ve Spojených státech registrovány a opatřeny vlastnickými právy.

Jaký je rozdíl mezi traktorem Farmall A a Farmall B?

Farmall B je malý jednoradličný traktor na řádkové plodiny vyráběný společností International Harvester pod značkou Farmall v letech 1939 až 1947. Byl odvozen od populárního traktoru Farmall A, ale místo široké přední nápravy modelu A byl nabízen s úzkou sadou předních kol s osou, což umožňovalo dvouřádkové obdělávání .

Ve kterém roce ukončil Farmall svou činnost?

Zatímco poslední traktor byl vyroben v roce 1985, Farmall zůstal v provozu až do června 1986 ve fázi ukončení výroby.

Kde najdu datum výroby?

Na štítcích výrobků
Tento kód data otevření se může objevit jako MFG na štítcích výrobků . Ukazuje datum, kdy byl výrobek vyroben nebo vyroben. Tento kód se vztahuje k datu, kdy je výrobek poprvé zabalen předtím, než je distribuován na trh nebo prodán spotřebitelům.

Jak zjistit datum výroby?

Většina vozidel má VIN, jedinečný identifikační kód složený ze 17 znaků (číslic a písmen). Obsahuje informace o výrobci a datu výroby. Nejčastěji se rok výroby nachází na 10. pozici kódu VIN .

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: