Jak zjistím svůj model John Deere?

Zjištění čísla modelu a sériového čísla je stejně snadné jako nalezení identifikačního štítku na stroji. Jak je vidět na příkladu, číslo modelu bude zobrazeno pod nadpisem MODEL (Příklad: Z235) a sériové číslo bude podtrženo v pravém horním rohu štítku (Příklad: 130002).

Jak dekódovat číslo modelu John Deere?

Tento způsob
První číslo označuje velikost a rodinu traktoru a další tři čísla udávají přibližný výkon motoru . První písmeno následující za číslem označuje schopnosti a vlastnosti traktoru. Společnost John Deere má v současné době čtyři úrovně způsobilosti: D, E, M a R.

Jak mohu identifikovat svůj model John Deere?

Jak zjistím, jaký je model mé sekačky?

Číslo modelu najdete nejčastěji u zapalovací svíčky na plechu vedle tlumiče výfuku. Na navíjecím startéru. Nebo pod krytem motoru.

Jaký je rok výroby mého traktoru podle výrobního čísla?

Pro určení roku výroby traktoru se šestimístným číslem použijte následující vzorec. Vezměte první a čtvrtou číslici a odečtěte tři, abyste získali rok . Například výrobní číslo 395602 by bylo: 36-3 = 1933.

Kde je číslo modelu na mé sekačce John Deere?

Sekačky s pojezdem s nulovým obracením
Číslo modelu na sekačce s nulovým obracením John Deere najdete žlutými písmeny na přední straně stroje nebo na identifikačním štítku výrobku, který se nachází pod sedadlem (pro zobrazení sedadlo zvedněte).

Jakého roku je můj model John Deere?

Desetimístný symbol roku výroby je součástí 17místného identifikačního čísla vozidla (VIN), které společnost John Deere používá k identifikaci vozidel. Rok výroby vašeho traktoru je uveden v desátém znaku VIN' . Pokud je desátým znakem P, je rokem výroby rok 2010.

Jak se dekóduje kód VIN?

Dekódování vašeho VIN

 1. První znak udává, kde na světě bylo vozidlo vyrobeno. …
 2. Druhý znak označuje výrobce.
 3. Třetí znak vám řekne typ nebo divizi vozidla.
 4. Čtvrtý až osmý znak vás informuje o značce vozidla, typu karoserie, velikosti a typu motoru, modelu a sérii.

Jakého roku je můj model sekačky John Deere?

Nejprve můžete vyhledat sériové číslo . To se obvykle nachází na rámu traktoru a pomůže vám určit rok jeho výroby. Můžete se také podívat do příručky majitele'nebo se obrátit na zákaznický servis John Deere, který vám s těmito informacemi pomůže.

Jaký je rok výroby traktoru John Deere podle výrobního čísla?

V jakém roce byl váš traktor John Deere vyroben?

MODEL ROK VÝCHOZÍ SÉRIOVÉ ČÍSLO
John Deere model 70 1953 1954 1955 1956 7000001 7006692 7017501 7034950
John Deere Model 80 1955 1956 Konečný 8000001 8000775 7034950
John Deere model 100 1975 1976 1977 1978 30001 55001 70001 80001
John Deere model 102 2006 010001

Jak zjistím rok výroby svého traktoru John Deere?

Rok výroby většiny modelů John Deere lze snadno zjistit pomocí webových stránek společnosti'. Pokud má traktor 17 znaků VIN, desátý znak vám řekne rok výroby .

Jak zjistím datum výroby svého výrobního čísla?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby . První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jaký je rok výroby traktoru John Deere model A?

John Deere model A
Výroba 1934-1952
Délka 124 palců (310 cm)
Šířka 83 palců (210 cm)
Výška 60 palců (150 cm)

Co znamenají čísla modelů John Deere?

Nálepka. Modelová čísla traktorů se skládají ze čtyř pozic. První číslo označuje rodinu, zatímco další tři čísla představují přibližný výkon motoru . Pátá a šestá pozice je reprezentována písmenem. První písmeno označuje úroveň schopností nebo cenu, kterou traktor má.

Jak zjistím, jaký je rok výroby mé sekačky?

Druhé dvě čísla jsou na denním pořádku. Jedná se tedy o dvanáctý ročník. A poslední dvě znamenají rok 94, takže tento traktor byl vyroben 12. července 1994. Takto'zjistíte stáří své staré. Travního traktoru.

Může mi číslo VIN říct, jaký mám model?

Číslo VIN se obvykle skládá z:
Udává výrobce, rok výroby, značku a model , a úroveň výbavy včetně jedinečných funkcí a specifikací.

Co znamenají jednotlivé číslice v čísle VIN?

První číslice určuje zemi původu nebo místo konečné montáže vašeho vozidla. Druhá číslice označuje výrobce a oblast, kde bylo vaše vozidlo vyrobeno. Třetí číslice ve spojení s prvními dvěma číslicemi označuje typ vozidla nebo výrobní divizi.

Jak se čte číslo traktoru John Deere?

Čísla modelů traktorů se skládají ze čtyř pozic. První číslo označuje rodinu, zatímco další tři čísla představují přibližný výkon motoru. Pátá a šestá pozice je reprezentována písmenem. První písmeno označuje úroveň schopností nebo cenu traktoru.

Jak zjistím, jaký je rok výroby mého traktoru John Deere 318?

Sériová čísla traktorů John Deere 318 začínají v zásadě písmenem „M00318X“. Za ním'následuje skupina šesti číslic, například 285073. Celé výrobní číslo vyražené na štítku bude tedy vypadat asi takto: M00318X285073. Těchto posledních šest číslic označuje rok výroby .

Jak dekódovat datový kód?

Datové kódy jsou zpravidla čtyřmístné. První dvě čísla zahrnují rok a druhá dvě čísla jsou pro týden, kdy byly vyrobeny . Níže uvedený příklad tedy ukazuje čtyřčíslí 8332 – vyrobeno v roce 1983 ve 32. týdnu tohoto roku.

Dokážete identifikovat výrobek podle sériového čísla?

Sériová čísla i čísla šarží jsou jedinečné identifikátory, které výrobci používají ke sledování a správě svých výrobků, ale slouží k trochu jiným účelům. Sériové číslo je jedinečný kód přidělený jednotlivému výrobku, který umožňuje výrobcům sledovat a identifikovat každý výrobek po celou dobu jeho životnosti .

Co je to číslo modelu traktoru?

Na traktoru je však'také řada dalších čísel. Přímo pod ním. Přímo tady je motor. Číslo . A tady je další číslo, které je podle mě vstřikovací čerpadlo. Číslo.

Jak zjistím rok výroby sekačky John Deere?

Výrobní číslo sekačky'by mělo mít šest číslic. První dvě čísla odpovídají měsíci výroby sekačky, druhá dvě odpovídají dni výroby a třetí dvě odpovídají roku výroby.

Můžete vyhledat funkce podle čísla VIN?

Na stránkách NHTSA.gov můžete zadat dotaz na VIN kód konkrétního vozidla'a zjistit konkrétní informace zakódované v čísle. Dekodér VIN je veřejně přístupný na adrese: https://vpic.nhtsa.dot.gov/decoder/.

Co znamená osmá číslice čísla VIN?

A váš titul. Doufáme, že vám toto video pomůže, které vám přináší 1a auto calm. Váš zdroj kvalitních náhradních dílů a nejlepšího servisu na internetu.

Jak dekódovat číslo VIN?

Co znamenají písmena a číslice v čísle VIN?

 1. První skupina tří čísel a písmen v čísle VIN tvoří světový identifikátor výrobce (WMI).
 2. Dalších šest číslic, které je třeba zkontrolovat (pozice 4-9), tvoří část popisu vozidla.
 3. Následující skupina osmi prvků (pozice 10-17) je část identifikátoru vozidla.

Jak dekódovat 14místný VIN?

Jak dekódovat VIN?

 1. WMI. Číslice 1 až 3 dohromady představují WMI (World Manufacturer Identifier). …
 2. Deskriptor vozidla. Číslice 4 až 8 představují část deskriptoru vozidla. …
 3. Kontrolní číslice. Číslice 9 představuje kontrolní číslici. …
 4. Oddíl identifikace vozidla (VIS) …
 5. Kód závodu. …
 6. Výrobní číslo.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: