Jak zjistím, v jakém roce byl vyroben můj traktor John Deere?

Rok výroby většiny modelů John Deere lze snadno zjistit pomocí webových stránek společnosti. Pokud má traktor sedmnáctimístný kód VIN, desátý znak udává rok výroby.

Jaký je rok výroby mého traktoru podle výrobního čísla?

Pro určení roku výroby traktoru se šestimístným číslem použijte následující vzorec. Vezměte první a čtvrtou číslici a odečtěte tři, abyste získali rok . Například výrobní číslo 395602 by bylo: 36-3 = 1933.

Jak zjistím, v jakém roce byl vyroben můj traktor John Deere?

Jak přečíst výrobní číslo traktoru John Deere?

Zjištění čísla modelu a sériového čísla je stejně snadné jako nalezení identifikačního štítku na stroji. Jak je vidět na příkladu, číslo modelu bude zobrazeno pod nadpisem MODEL (Příklad: Z23 5) a sériové číslo bude podtrženo v pravém horním rohu štítku (Příklad: 130002).
Stránka v mezipaměti

Jaký je rok výroby traktoru John Deere?

John Deere byl kovář, který v roce 1837 vyvinul první komerčně úspěšný samonasávací ocelový pluh a založil společnost, která dodnes nese jeho jméno.

Kde je uvedeno VIN na traktoru John Deere?

Na traktoru John Deere je několik míst, kde můžete najít číslo VIN. Pod kapotou u chladiče. Na rámu. Na sedadle, obvykle se nachází pod kovovým štítkem nebo plastovým krytem na obou stranách sedadla .

Lze podle výrobního čísla určit rok výroby traktoru John Deere?

Desetimístný symbol roku je součástí 17místného identifikačního čísla vozidla (VIN), které společnost John Deere používá k identifikaci vozidel. Rok výroby vašeho traktoru je uveden v desátém znaku VIN' . Pokud je desátým znakem P, bude rok 2010 rokem výroby'VIN.

Jak zjistím datum výroby svého výrobního čísla?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby . První číslo je ROK výroby; druhé & třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Kde je nastaveno 17místné sériové číslo John Deere?

Výrobní číslo modelu sekačky John Deere s pojezdem je vytištěno na identifikačním štítku umístěném pod sedadlem obsluhy nebo na zadní straně spodního rámu mezi zadními koly. Sériové číslo (PIN) má 13 nebo 17 číslic.

Jak dekódovat čísla modelů John Deere?

První číslo označuje velikost a rodinu traktoru a další tři čísla udávají přibližný výkon motoru . První písmeno následující za číslem označuje schopnosti a vlastnosti traktoru. Společnost John Deere má v současné době čtyři úrovně schopností: D, E, M a R.

Co znamenají čísla na traktorech John Deere?

Nálepka: V případě traktorů Johnere je to např. Čísla modelů traktorů se skládají ze čtyř pozic. První číslo označuje rodinu, zatímco další tři čísla představují přibližný výkon motoru . Pátá a šestá pozice je reprezentována písmenem. První písmeno označuje úroveň schopností nebo cenu, kterou traktor má.

Jak zjistíte, z jakého roku je výrobní číslo?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby ; 2. & 3. číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Lze podle sériového čísla určit rok výroby?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby ; 2. & 3. číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak dekódovat kód data výroby?

Datové kódy jsou zpravidla čtyřmístné. První dvě čísla se týkají roku a druhá dvě týdne, kdy byly vyrobeny . Níže uvedený příklad tedy ukazuje čtyřčíslí 8332 – vyrobeno v roce 1983 ve 32. týdnu tohoto roku.

Kde se nachází výrobní číslo na traktoru John Deere E170?

Sériové číslo je na levé straně traktoru John Deere E170, pod blatníkem u zadního kola . http://techpubs.deere.com/ – Oficiální návody k obsluze ke koupi nebo ke stažení od společnosti Deere.

Kde se nachází výrobní číslo na traktoru John Deere S170?

John Deere S170

Sériová čísla vozů S170
Umístění: Na obrázku je uveden název vozidla, které se nachází na pozemku, kde se nachází: Obtisk sériového čísla nad levou zadní pneumatikou, pod palubním blatníkem .

Květen 26, 2021

Jaký je formát čísla VIN vozidla John Deere?

Každý výrobce John Deere přiděluje každému vozidlu jedinečné identifikační číslo zvané Vehicle Identification number (VIN). Toto VIN má délku 17 číslic a skládá se z písmen a číslic, které obsahují základní specifikaci vozidla . Všechny databáze v automobilovém průmyslu vyhledávají prostřednictvím VIN: databáze výrobce John Deere.

Jak staré jsou traktory John Deere?

1837 . Společnost John Deere vstupuje na trh s traktory dvěma modely, Waterloo Boy a John Deere Tractor.

Dokážete podle čísla VIN určit rok výroby?

Každé vozidlo vyrobené od roku 1981 má jedinečné identifikační číslo vozidla, zkráceně VIN. Číslo VIN obsahuje údaje specifické pro vozidlo, ke kterému je přiřazeno, včetně roku výroby vozidla. Desátá číslice každého čísla VIN představuje rok výroby vozidla .

Jaký je měsíc výroby podle čísla VIN?

Pokud je například VIN vašeho vozidla'MAT61426ANPK75578, pak 10. znak, který je v tomto případě N, představuje rok výroby. Dvanáctý znak, který je v tomto případě K, představuje měsíc výroby . Vozidlo s číslem VIN MAT61426ANPK75578 bylo tedy vyrobeno v říjnu 2022.

Jak zjistit datum výroby?

Měsíc a rok výroby jakéhokoli vozidla můžete zjistit pomocí VIN neboli identifikačního čísla vozidla. Každé vozidlo je vybaveno číslem VIN, které je snadno dostupné.

Jak zjistit rok výroby motoru podle výrobního čísla?

Kód data výroby motoru je zabudován do výrobního čísla za prvními dvěma čísly . Jako příklad lze uvést, že u motoru z roku 2013 by bylo uvedeno následující číslo: 1013426. Číslo „13" označuje, že se jedná o motor z roku 2013.

Jak zjistíte datum výroby podle sériového čísla?

Určení data výroby podle výrobního čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby . První číslo je ROK výroby; 2. & 3. číslo udává MĚSÍC výroby.

Jak převést výrobní číslo na datum?

Chcete-li takové sériové číslo převést na datum, stačí změnit formát čísla buňky . Za tímto účelem jednoduše vyberte možnost Datum v poli Formát čísla na kartě Domů. Chcete-li použít jiný než výchozí formát, pak vyberte buňky se sériovými čísly a stisknutím klávesy Ctrl+1 otevřete dialogové okno Formátovat buňky.

Jak přečíst číslo modelu MTD?

Číslo modelu má jedenáct znaků a je vytištěno na levé straně identifikačního štítku výrobku . Znaky mohou obsahovat čísla, písmena nebo pomlčky.

Kde se nachází sada štítků se 17 číslicemi sériového čísla John Deere?

Model & Umístění sériového čísla
Výrobní číslo modelu sekačky John Deere s pojezdem je vytištěno na identifikačním štítku umístěném pod sedadlem obsluhy nebo na zadní straně spodního rámu mezi zadními koly. Sériové číslo (PIN) má 13 nebo 17 číslic.

Jaká jsou čísla na sekačkách John Deere?

Čísla modelů traktorů se skládají ze čtyř pozic. První číslo označuje rodinu, zatímco další tři čísla představují přibližný výkon motoru. Pátá a šestá pozice je reprezentována písmenem. První písmeno označuje úroveň schopností nebo cenu traktoru.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: