Jak zjistím, z jakého roku je moje sériové číslo?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak starý je můj spotřebič podle výrobního čísla?

Dvě písmena na začátku sériového čísla udávají měsíc a rok výroby . Kde se nachází můj model a výrobní číslo? První písmeno označuje měsíc. Druhé písmeno označuje rok.
Kešované stránky

Jak zjistím, z jakého roku je moje sériové číslo?

Co vám může prozradit sériové číslo?

Sériové číslo je zásadní, protože vám řekne, kdy byl výrobek prodán . To je užitečné, protože v případě problémů s výrobkem můžete zjistit, zda je ještě v záruce. To usnadňuje údržbu zařízení, protože před opravou výrobku můžete vždy zkontrolovat jeho historii.

Jaké je datum výroby?

Datum, kdy byl výrobek poprvé vyroben nebo vytvořen .

Jak zjistíte, kdy byl výrobek vyroben?

Tento kód data otevření se může na štítcích výrobků objevit jako MFG . Ukazuje datum, kdy byl výrobek vyroben nebo vyroben. Tento kód se vztahuje k datu, kdy je výrobek poprvé zabalen předtím, než je distribuován na trh nebo prodán spotřebitelům.

Jak dekódovat sériové číslo GE?

Naše sériová čísla začínají dvěma písmeny, za nimiž následuje šest čísel. První písmeno označuje měsíc a druhé písmeno rok výroby spotřebiče . Odpovídající písmena pro měsíce a roky jsou uvedena v tabulce níže.

Jak starý je můj spotřebič Whirlpool podle sériového čísla?

Kódy sériových čísel spotřebičů Whirlpool
Druhý znak alfa = rok výroby (viz tabulky). 1. a 2. číslice = týden roku výroby. 3. až 7. číslice = pořadí výroby v daném týdnu. U výrobků "nevyrobených společností Whirlpool" se za první alfanumerickou číslicí používá další alfanumerická číslice, která označuje zdroj.

Lze se sériovým číslem něco dělat?

Sériové číslo i číslo modelu vás potenciálně vystavují záručním podvodům . V podstatě by někdo s oběma těmito čísly mohl uplatnit falešnou záruční reklamaci. Mohl by si objednat náhradní díly v rámci vaší záruky a potenciálně ji vyčerpat, pokud existují limity.

Můžete sledovat sériové číslo?

Sériová čísla a čísla šarží se sledují pomocí technologie čárových kódů a softwaru. Pomocí čárových kódů lze rozpoznat čísla šarží při příjmu, odeslání nebo obojí, což umožňuje sledovat výrobky v celém dodavatelském řetězci.

Lze ze sériového čísla určit datum výroby?

Určení data výroby na základě sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby . První číslo je ROK výroby; druhé & třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak přečíst kód data výroby?

Tyto kódy čtěte jako MMDDRR, kde „MM“ označuje měsíc, „DD“ označuje datum a „YY“ označuje rok . Jedná se o jeden z nejběžnějších kódů, který'můžete vidět na potravinách. Například „121518“ se čte jako 15. prosince 2018.

Lze z čárového kódu určit datum výroby?

V čárových kódech jsou obvykle uloženy informace o výrobku, jako je cena a hmotnost, datum výroby , datum spotřeby a název výrobce'. Největším omezením čárového kódu je, že čím více informací je v něm uloženo, tím větší musí být čárový kód.

Dokážete identifikovat výrobek podle jeho sériového čísla?

Sériová čísla i čísla šarží jsou jedinečné identifikátory, které výrobci používají ke sledování a správě svých výrobků, ale slouží k trochu jiným účelům. Sériové číslo je jedinečný kód přidělený jednotlivému výrobku, který umožňuje výrobcům sledovat a identifikovat každý výrobek po celou dobu jeho životnosti .

Jak sériová čísla fungují?

Smyslem sériových čísel je identifikovat konkrétní výrobek, podobně jako otisk prstu identifikuje konkrétní osobu. Namísto nějakých názvů nebo čísel, která specifikují celou řadu výrobků, je sériové číslo určeno k poskytnutí jedinečného čísla vždy jednomu zařízení.

Co znamená písmeno na sériovém čísle?

První písmeno, které se shoduje s písmenem v černé pečeti nad levým sériovým číslem, označuje, která banka Federálního rezervního systému bankovku vydala. Písmeno na konci je součástí sériového čísla a označuje, z jakého tisku této série a z jakého bloku osmimístných sériových čísel pochází.

Z jakého roku je sériové číslo bankovky Whirlpool?

Číslo obvykle začíná abecedou, která se nazývá alfa znaky. První alfanumerický znak označuje výrobu. Divize: Whirlpool, která se vyrábí v roce 2003, je označena číslem 1. Kód, zatímco druhý alfanumerický znak označuje rok výroby.

Jak dekódujete sériové číslo pračky Whirlpool?

Běžná místa, kde můžete najít značku. Nejdříve prozkoumejme sériové číslo. Očíslujte první znak sériového čísla.

Lze sériové číslo dohledat?

Lze sériová čísla dohledat? Sledování sériového čísla umožňuje sledovat každou položku od okamžiku jejího'vyrobení až po okamžik jejího dodání a prodeje. Identifikační číslo přidělené jednomu výrobku umožňuje sledovat jeho historii.

Co můžete dělat se sériovým číslem a IMEI?

IMEI (nebo MEID) a sériové číslo jsou dvě formy identifikace telefonu nebo tabletu. Stejně jako otisky prstů u lidí jsou tato dvě čísla pro každý telefon a tablet jiná. Tyto identifikátory pomáhají zajistit, že vaše zařízení není padělkem, a mohou vám také pomoci ho najít v případě ztráty nebo krádeže .

Proč sledovat sériová čísla?

Sledování sériových čísel
Tato sledovatelnost pomáhá při pipeliningu zásob, zárukách po prodeji a sledování produktů mezi sklady . Sledování sériových čísel také usnadňuje správu spotřebitelských záruk, protože zaznamenává sériové číslo u konkrétního prodeje a zobrazuje ho v záznamu o nákupu zákazníka.

Jak číst data výrobce?

Často se objevují jako kódy, které se skládají z řady písmen a/nebo čísel používaných výrobci k identifikaci data a času výroby , které se zobrazují jako MMDDRR. Například "112922" by se četlo jako 29. listopadu 2022.

Jak zjistím datum výroby čísla šarže?

Jak zjistit datum exspirace podle čísla šarže

  1. První dvě číslice (19) označují rok výroby (2019).
  2. Další dvě číslice (03) označují měsíc, kdy byl výrobek vyroben (březen), nebo datum výroby.
  3. Následující dvě číslice (22) označují den v roce.

Jak můžete rozlišit mezi datem výroby a datem použitelnosti?

Datum výroby (nebo datum výroby): Je to datum, kdy byl výrobek vyroben. Přesněji řečeno je to datum, kdy byla vyrobena šarže (nebo šarže) kosmetického přípravku. Datum exspirace: Je to datum, kdy kosmetickému výrobku končí platnost a neměl by se používat.

Lze určit stáří výrobku podle sériového čísla?

Určení data výroby na základě sériového čísla: První tři čísla sériového čísla vždy udávají datum výroby . První číslo je ROK výroby; druhé & třetí číslo udává MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak dekóduji číslo čárového kódu?

To znamená 1 to znamená 2 3 4 5 6 7 8 a 9 mám to dobře, protože hlavní rozdíl mezi kódy pro čísla vlevo. A kódy pro čísla vpravo je počet bílých čárek.

Jaké číslo identifikuje výrobek?

Mezi běžné jedinečné identifikátory výrobku patří globální obchodní číslo položky neboli GTIN [gtin] ; číslo dílu výrobce neboli MPN [mpn] ; a název značky [brand] .

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: