Jak zjistím datum výroby sériového čísla?

Určení data výroby podle sériového čísla: První tři čísla vašeho sériového čísla vždy udávají datum výroby. První číslo je ROK výroby; druhé & třetí čísla udávají MĚSÍC výroby. Podrobné vysvětlení a příklady naleznete níže.

Jak starý je můj spotřebič podle výrobního čísla?

Dvě písmena na začátku sériového čísla udávají měsíc a rok výroby . Kde se nachází můj model a výrobní číslo? První písmeno označuje měsíc. Druhé písmeno označuje rok.
Kešované stránky

Jak zjistím datum výroby u sériového čísla?

Jaký je kód data výroby?

Tento otevřený kód data výroby se může na štítcích výrobků objevit jako MFG. Ukazuje datum, kdy byl výrobek vyroben nebo vyroben . Tento kód se vztahuje k datu, kdy je výrobek poprvé zabalen předtím, než je distribuován na trh nebo prodán spotřebitelům.

Dokážete identifikovat výrobek podle jeho výrobního čísla?

Sériová čísla i čísla šarží jsou jedinečné identifikátory, které výrobci používají ke sledování a správě svých výrobků, ale slouží k trochu jiným účelům. Sériové číslo je jedinečný kód přidělený jednotlivému výrobku, který umožňuje výrobcům sledovat a identifikovat každý výrobek po celou dobu jeho životnosti .

Jak dekódovat datový kód?

Datové kódy jsou zpravidla čtyřmístné. První dvě čísla se týkají roku a druhá dvě týdne, kdy byly vyrobeny . Níže uvedený příklad tedy ukazuje čtyřčíslí 8332 – vyrobeno v roce 1983 ve 32. týdnu tohoto roku.

Jak zjistím, kdy byla moje chladnička vyrobena?

Přímo zde jsou uvedeny elektrické požadavky. A zpravidla je zde'uvedeno i kontaktní číslo na vaši společnost. Nyní vám povím o něčem, čemu se říká spotřebič pro jedničku. A myslím, že

Jak dekódovat sériové číslo GE?

Naše sériová čísla začínají dvěma písmeny, za kterými následuje šest čísel. První písmeno označuje měsíc a druhé písmeno rok výroby spotřebiče . Odpovídající písmena pro měsíce a roky jsou v tabulce níže.

Lze z čárového kódu zjistit datum výroby?

Ne. Čárový kód představuje UPC, univerzální kód výrobku. Říká, o jaký výrobek se jedná, jaký je jeho výrobce a velikost balení. Po naskenování čárového kódu, například u pokladny v supermarketu, se tyto informace přenesou do počítače.

Jak se čtou výrobní kódy?

První dvě čísla znamenají rok, zatímco poslední tři čísla představují den v roce . Pokud by například kód zněl 11322, věděli byste, že potravina byla vyrobena 322. den roku 2011, tedy 22. listopadu 2011.

Jak identifikujete sériové číslo?

Sériová čísla se obvykle nacházejí na štítku na výrobku, ale v některých případech jsou vytištěna v návodu nebo na kusu papíru, který byl dodán s výrobkem.

Existuje aplikace pro identifikaci výrobků?

Software pro rozpoznávání obrazu Google Lens umožňuje identifikovat a poznat většinu věcí, se kterými se setkáváte v každodenním životě: budovy, gadgety, auta, oděvy, rostliny, plemena zvířat, šperky a dokonce i umělecká díla.

Jak přečíst výrobní kód?

První dvě čísla znamenají rok, zatímco poslední tři čísla představují den v roce . Pokud by například kód zněl 11322, věděli byste, že potravina byla vyrobena 322. den roku 2011, tedy 22. listopadu 2011.

Jaký je formát kódu pro datum?

Kód identifikuje data podle profilu W3C ISO 8601, Formáty data a času, který určuje vzor: RRRR-MM-DD . Pokud jsou potřeba také hodiny, minuty a sekundy, použije se následující vzor: RRRR-MM-DDThh:mm:ss.

Jak staré je moje zařízení Whirlpool podle sériového čísla?

Kódy sériových čísel Whirlpool
2. znak alfa = rok výroby (viz tabulky). 1. a 2. číslice = týden roku výroby. Třetí až sedmá číslice = pořadí výroby v daném týdnu. U výrobků "nevyrobených společností Whirlpool" se za první alfanumerickou číslicí používá další alfanumerická číslice, která označuje zdroj.

Co vám může prozradit sériové číslo?

Sériové číslo je zásadní, protože vám řekne, kdy byl výrobek prodán . To je užitečné, protože v případě problémů s výrobkem můžete zjistit, zda je ještě v záruce. To usnadňuje údržbu zařízení, protože před opravou můžete vždy zkontrolovat historii výrobku.

Jaký je kód pro kontrolu sériového čísla?

Chcete-li v softwaru zjistit sériové číslo svého zařízení'přejděte do nabídky Settings > System. Poté přejděte do části O telefonu > Stav .

Jak dekóduji číslo čárového kódu?

To znamená 1 to znamená 2 3 4 5 6 7 8 a 9 mám to dobře, protože hlavní rozdíl mezi kódy pro čísla vlevo. A kódy pro čísla vpravo je počet bílých čárek.

Jak získám informace o výrobku z čárového kódu?

Chcete-li získat informace o výrobku, musíte použít nějakou databázi výrobků, kterou lze prohledávat podle UPC. Rychlé vyhledávání na Googlu přineslo několik návrhů, například https://www.barcodelookup.com/api . V závislosti na vašich potřebách je k dispozici mnoho API's. Velmi přesnou databázi má upcFood.com.

Lze z čárového kódu zjistit datum výroby?

Čárové kódy obvykle uchovávají informace o výrobku, jako je cena a hmotnost, datum výroby , datum spotřeby a jméno výrobce. Největším omezením čárového kódu je, že čím více informací je v něm uloženo, tím větší musí být čárový kód.

Jak dekódovat kód šarže?

Kód šarže používaný na většině našich výrobků je ve formátu juliánského data . To umožňuje dešifrovat číslo a zjistit datum výroby. Například 19200 znamená 200. den roku 2019, tedy 19. července 2019.

Kolik číslic má sériové číslo?

Kolik znaků tvoří sériové číslo, se značně liší v závislosti na výrobci, výrobku a modelu. Většina sériových čísel má nejméně šest nebo sedm znaků a některá sériová čísla mají dvacet nebo více .

Jaký je příklad sériového čísla?

Například sériové číslo 1234567 má sedm znaků a začíná jedničkou.

Jak mám přimět společnost Google, aby identifikovala položku?

Google pak analyzuje a hledá podobné výsledky a vy pak kliknete na položku. Na. Dozvědět se více a v tomto případě. Jedná se o cedník, který položíte na bok hrnce.

Jaká je nejlepší bezplatná aplikace na identifikaci předmětů?

Google Lens je snadný způsob, jak vyhledávat věci a identifikovat předměty, zvířata, místa atd. s nimiž se můžete setkat každý den. Pomáhá také uživatelům prozkoumat okolní památky a najít podobné věci. Aplikace Google Lens také dokáže rychle a bez problémů skenovat QR kódy a čárové kódy.

Jak lze rozlišit datum výroby a datum spotřeby?

Datum výroby (nebo datum výroby): Je to datum, kdy byl výrobek vyroben. Přesněji řečeno je to datum, kdy byla vyrobena šarže (nebo šarže) kosmetického přípravku. Datum exspirace: Je to datum, kdy kosmetickému výrobku končí platnost a neměl by se používat.

Jak zjistím, kdy byl potravinářský výrobek vyroben?

Otevřená data se nacházejí na většině potravin včetně masa, drůbeže, vajec a mléčných výrobků. "Uzavřená nebo kódovaná data" jsou sérií písmen a/nebo číslic a obvykle se objevují na výrobcích, které lze skladovat, jako jsou konzervy a krabice s potravinami.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: